Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Verdier

FUS VERDIENE:

Glødende, skapende og tilstedeværende

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

I Bærumsmarka FUS barnehage jobber vi aktivt med verdiene. Målet vårt er:

  • Glødende voksne som er engasjerende, inkluderende og skaper en positiv og aktiviserende hverdag for alle barn i barnehagen.
  • Skapende voksne som er sammen med barnet, utforsker sammen med barna, gir barna et støttende stillas, og tilrettelegger barnas hverdag slik at barna opplever glede og mestring.
  •  Tilstedeværende og anerkjennende voksne som sørger for at alle barn opplever trygghet, blir respektert på tvers av ulikheter og får den omsorgen de behøver.

Hovedmål

  • FUS barn har et positivt selvbilde
  • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
  • FUS barn gleder seg til "resten av livet", og vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene ders teller
  • FUS barn har det gøy i barnehagen

Mål Bærumsmarka FUS barnehage

Barn som går i Bærumsmarka FUS barnehage skal oppleve en meningsfylt hverdag med gylne øyeblikk sammen med kompetente og engasjerte voksne.