Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Monica Johnsen
47 68 82 98

Ansatte i barnehagen

Kommer snart, se dokumenter i grått felt nederst på siden.

Vis alle
Hilde Sofie Thorsås

Barnehagelærer på Labyrinten - Bobler (2019)

Var ferdig utdannet juni 2020, men har allerede jobbet i konstituert pedagogisk leder stilling i barnehage i Oslo, før hun kom hit til oss i juli 2020. Hilde har fordypning i småbarns pedagogikk og forsterkning i språk,
tekst og matematikk. Hilde er som dere vil høre, opprinnelig fra Nord i Norge

Edivanilde de Oliveira (Rosenblad)

Barnehagelærer på Labyrinten - Bobler (2019)

Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden november 2019, og er opprinnelig fra Brasil. Edivanilde har også utdanning som barnehagelærer fra Brasil, og bruker sin kompetanse i samarbeid med, og vikar for Hilde denne høsten. 

Kjersti Silsand

Fagarbeider på Labyrinten -  Bobler (2019)

Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2018, og har mange års erfaring i barnehage. Bosatt i Larvik

Joanna Maria Wielosik

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Bobler (2019)

Begynte å jobbe i Bisjord FUS barnehage i 2009
Joanna er opprinnelig utdannet fysioterapeut fra Polen, og kan benytte sin bakgrunn godt inn i barnehagehverdagen

Ida Knive Herland

Konst pedagogisk leder på Labyrinte - Vannlopper (2020-2021)

Våren 2018 var Ida ferdig utdannet barnehagelærer og startet i Bisjord FUS barnehage allerede i mars samme år. Ida er tilbake i august etter et år hjemme med sin lille Selma og går inn i en konstituert pedagogisk lederstilling for Kine dette barnehageåret høsten. 

Elisabeth Sjøblom

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Vannlopper (202-2021)

Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden oppstart 2008 og var med framidlertidige lokaler på Valby, til nytt bygg i 2009. Har erfaring fra andre barnehager før starten her.

Monica Johnsen

Daglig leder

Opprinnelig fra Larvik, bosatt i Sandefjord
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden oppstart i juli 2008, og har over 20 års erfaring som leder i barnehage. Fullførte bl.a lederutdanning forstyrere i 2017. Sertifisert observatør i CLASS, både toddler og Pre-K. Har kurs innen OTL (lærende ledelse). Er ansatt som faglig rådgiver i FUS as.

Kine-Karethe Hansen

Stedfortreder for daglig leder i barnehageåret 2021-2022

Kine har obbet i Bisjord FUS barnehage siden 2009 og har erfaring fra barnehager fra før. Kine er utdannet class-observatør for toddlere i FUS kjeden og observerer kvalitet i barnehagene våre. Kine har også videreutdanning
innenfor spesialpedagogikk og hovedfag i pedagogikk. 

Ali Demir

Pedagogisk leder på Kuben - Stjerner (2016)

Bosatt i Larvik, opprinnelig tyrkisk bakgrunn
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden september 2015
Fullført videreutdanning i veiledning juni 2021. Praksislærer for studenter. 

Joachim F Naper

Barne- og ungdomsarbeider på Kuben - Stjerner (2016)

Noe erfaring fra skole, SFO og barnehager fra før og startet opp hos oss i oktober 2020. Joachim er særdeles glad i musikk og et godt bidrag både med gitar, drama
og uteliv.

Line A Kjær

Barne- og ungdomsarbeider på Kuben - Stjerner (2016)

Var med å starte Bisjord FUS barnehage i juli 2008 og har over 20 års erfaring som fagarbeider, både fra familiebarnehage og over i ordinær barnehage. Line jobber særlig rettet mot barn som har litt andre behov
enn de fleste. 

Nadine Maria Løwe Hihn

Barnehagelærer på Kuben - Juveler (2017)

Bosatt i Stavern og mamma til Mila på 2 år. Nadine startet i Bisjord FUS barnehage i mars 2018 og har jobbet med både de yngste i barnehagen og nå med 3-4 og 5 åringer. 

Simen H Eliassen

Barnehagelærer på Kuben - Juveler (2017)

Nyutdannet i juni, og nyansatt i juli 2020, og har sin største del av erfaringer fra assistent i skole.
Simen er barnehagens musikalske alibi, og blir forhåpentlig stadig å se klimprende på gitar

Nina Strand

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Juveler (2017)

Begynte i arbeidspraksis i 2009 og startet i fast stilling høsten 2010, så Nina er en erfaren medarbeider hos oss.
Er tilbake i august etter svangerskapspermisjon med sin lille Sigurd.

Mette Renate J Langerud

Pedagogisk leder på Kuben - Vannlopper (2020) og Bobler (2019)

Startet i 2009 og tok videreutdanning som barnehagelærer gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning (AbF) i 2013 og har jobbet som pedagogisk leder siden.
Våren 2020 fullførte Mette også et års studium i veiledning, og er praksislærer for studenter. 

Sonata Simeniene

Pedagogisk leder på Kuben - Bobler (2019) og Hjerter (2018)

Bosatt i Stavern, opprinnelig litauisk bakgrunn
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2013, har siden da tatt utdanning som barnehagelærer, videreutdanning innen språk og språkutvikling, og fullførte juni 2021 videreutdanning i spesialpedagogikk 

Marianne B Nilsen

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Vannlopper (2020) og Bobler (2019)

Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2009 og har erfaring fra annen barnehage før hun startet her. Marianne jobber i deltidsstilling. 

May-Britt Ahlgreen

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Vannlopper (2020) og Bobler (2019)

Startet i Bisjord FUS barnehage i 2010, og jobber deltid hos oss. Hun har erfaring også fra sykehjem. 

Bente Bøe Larsen

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Bobler (2019) og Hjerter (2018)

Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2010, og har jobbet med alle aldersgrupper i barnehagen. Bosatt i Larvik og startet å jobbe i barnehage etter mange år i matvarebransjen 

Josefin Hermansson

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Bobler (2019) og Hjerter (2018)

Jobber som vikar/ekstra ressurs, og har jobbet i begge FUS barnehagene i Larvik, ansatt i Bisjord siden oktober 2020. Josefin er opprinnelig fra Sverige, men bodd lenge i Norge. 

Anette Andresen

Pedagogisk leder på Labyrinten - Hjerter (2018)

Anette var nytt tilskudd midt under corona nedstegningen, og fikk bryne seg på unntakstilstander fra start. Hun har jobbet 3 år i barnehage på Island og har til og med lært seg språket der. I tillegg til barnehagelærer har Anette en bachelor i kultur- arrangering, formidling og forvaltning. 

Henrik Lomme Pham

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Hjerter (2018)

Startet i jobb hos oss jula 2018, og trådde raskt inn i en fast stilling. Han har startet på fagbrev i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget, og målet er på sikt å fullføre det.

Lars Wallin Andresen

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Hjerter (2018) og Bobler (2019)

Bakgrunn i idrett grunnfag og har god erfaring som lærer i ulike skoler. Lars har vært håndballtrener på Elitenivå, og mange kjenner han sikkert best som tidligere trener for LHK damene. Denne høsten vil Lars veksle mellom
Bobler og Hjerte- gruppene