Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Monica Johnsen
47 68 82 98

Verdier og visjon

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, og barn skal få oppleve
trivsel, vennskap og lek. Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for
barnets opplevelsesverden.

VERDIENE ER VEIVISERE I HVERDAGEN - GLØDENDE - SKAPENDE - TILSTEDEVÆRENDE
Verdiene våre er kulturbærerne i vår organisasjon. De ble definert og utviklet i en
prosess i 2008 som involverte alle ansatte. De er godt forankret og etterleves i høy grad i
organisasjonen i dag. Verdiene vi har valgt i FUS forteller hva vi står for, hva vi tror på og
hva som er viktig for oss. De skal være en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige
arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen vår:

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti

Verdiene våre er selve grunnlaget for de valgene vi tar og handlingene vi gjør hver dag. De
er målesnor for hva som er rett og galt ved tvil om veivalg og dilemmaer. Vi er forpliktet til
verdiene våre både i ord og handling. De handler til syvende og sist om hvordan vi sammen
skal levere på de forventningene kundene har til våre tjenester.
Våre tre verdier skal påvirke ansatte sine beslutninger hver eneste dag. Derfor må hver
ansatt kjenne verdiene godt og forstå hvordan de påvirker jobben vår. Våre verdier er
praktiske. De kan være til hjelp i den daglige dialogen med foreldre, i en vanskelig samtale
med en kollega, eller i observasjon av barna som leker. 

SLIK SETTER VI BARNET FØRST

Med GLØDENDE, SKAPENDE og TILSTEDEVÆRENDE ansatte, vil vi i Bisjord FUS barnehage
legge til rette for hvert barn og ta utgangspunkt i relasjonen med det enkelte barn, og det
fysiske miljøet. Hvert barn skal bli sett, ingen blir utelatt, alle skal få oppleve trygghet i vår
planlagte hverdag, hvor det også er rom for det spontane.

Barna skal få oppleve lek og glede ved å ha det moro, og å lære gjennom å leke. Voksne tar
barn på alvor og tør være lekne. Voksne skal ha respekt for lek, se ordentlig etter hva som
skjer, og skape trygge og glade barn.

Hverdagsmagi er for oss de små øyeblikk hvor vi undrer oss, tuller og tøyser og tør
fantasere.

Vennegaranti sikrer at alle har minst en og at voksne ser hvert enkelt barns behov. Vi skal
holde fokus, sette ord på følelser og bry oss om hverandre.

Det skal være GØY å gå på jobb!

Tilbake til forsiden