Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Bisjord FUS barnehage

Velkommen til oss i Bisjord FUS barnehage i Larvik!

Barnehagen vår er bygget over 2 store etasjer og rommer ca 80 barn og over 20 ansatte. Hver etasje er en avdeling og avdelingene deles igjen i mindre grupper av barn og ansatte. Oppe finner du Kuben, og nede holder Labyrinten til. Uteområdet vårt er naturlig bevart og er inngjerdet i et variert og kupert terreng, med mulighet for ly og varme måltider i grillhytta vår, eller til magiske øyeblikk i leken som iblant foregår i skogholtet rett på utsiden av gjerdet. Avdelingene er ofte på tur i nærmiljøet, og i samarbeid med Sjølyst Gård, har vi også bygget en gapahuk vi jevnlig tar i bruk. Her er det mulig å gjemme seg bak en busk, klatre i trær eller balansere på steiner og taurekker. Trenger du litt hjelp til å skaffe gode klær til barnet ditt? Ta en titt på FUS fordel vår nye nettbutikk, kanskje finner du noe som kan passe. 

I barnehagen vår finner du kompetente og reflekterte ansatte som har fokus på lek og gode relasjoner med barn, foreldre og kollegaer. Vi har et mangfold i vår personalgruppe, som speiler både barnegruppa vår og samfunnet vi lever i. Personalets alder varierer fra 21 år og opp til 64 år. Vi har ansatte som er tospråklige og vi har både menn og kvinner ansatt i ulike roller og stillinger. 

Verdiene våre - GLØDENDE - SKAPENDE - TILSTEDEVÆRENDE er våre kulturbærere i vår organisasjon. Verdiene vi har valgt i FUS forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De skal være en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen vår:

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og særlig legger vi til rette for rollelek, som har virkning å styrke barns egenledelse i lek og læring. Ansatte har derfor fått økt kunnskap om hvordan være en støtte og medspiller gjennom å lære om egenledelse i lek og læring, slik at barn får tilrettelagte aktiviteter, variasjon og utfordringer som fører til mestring og utvikling. Barna skal få oppleve lek og glede ved å ha det moro, og de skal lære gjennom lek. Ansatte tar barn på alvor og tør være lekne. Vi har respekt for lek, vi ser ordentlig etter hva som skjer, og vi skal skape trygge og glade barn. Vårt mål er at hvert barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og derfor setter vi leken og barnet først i FUS. 

Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mer av. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd og utarbeidet allerede i 2012 Handlingsplan for krenkelser og mobbing. Disse planene er selvsagt reviderte i forbindelse med innføring av nulltoleranse og aktivitetsplikt i barnehagene. Se gjerne Barnehagemiljø og Udir, tips til foreldre

Ledelse og kommunikasjon er to forutsettende faktorer for et godt barnehagetilbud og en god arbeidsplass, og barnehagens pedagoger utgjør derfor ulike team i samarbeid med barnehagens daglige leder, og personalet for øvrig. Barnehagens pedagoger jobber etter FUS lederforventinger, for å ivareta barnets rett til en god og tilrettelagt hverdag. 

Gjennom et godt og nært foreldresamarbeid, ivaretar vi barns tilknytning, trivsel og utvikling, og dette starter allerede i tilvenningsperioden, før barnet starter ordentlig opp i barnehagen. FUS kjeden har også utviklet sin egen podcast FUS podcast hvor foreldre kan hente informasjon og inspirasjon til ulike temaer innen foreldrerollen.

I  FUS bloggen vår vil du også finne gode og relevante temaer og beskrivelser om barnehagehverdagen i FUS barnehagene. 

"Barnet først" er ikke bare FUS sitt slagord, men også en intern kompetanseutvikling og en kvalitetssikring for barnehagene våre, og gir våre ansatte innsikt og opplæring i bl.a. CLASS (Classroom Assessement Scoring System) og TIK (Tuning into Kids). 

FUS barn kjennetegnes ved at de:

  • har et positivt selvbilde
  • er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
  • gleder seg til "resten av livet", og vet at de har påvirkningskraft og at innspillene deres teller
  • har det gøy i barnehagne

Ingen barn er like, og vi ser alle. Vi leker, trøster, ler og er glade sammen med dem - og det skal synes at barnet har gått i en FUS barnehage.

I Bisjord FUS barnehage setter vi barnet først!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Labyrinten (1-4 år)
Avdelingsleder:
Anette Andresen, Ida K Herland og Kine-Karethe Hansen
Tlf: 94878655
labyrinten.bisjord@bhg.no
Kuben (1-6 år)
Avdelingsleder:
Ali Demir, Mette RJ Langerud, Sonata Simeniene
Tlf: 90544190
kuben.bisjord@bhg.no
Stedfortreder for Daglig leder

Kine-Karethe Hansen
Tlf: 47288220
kine.hansen@bhg.no