Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Kine-Karethe Hansen
47 28 82 20
E-post

Velkommen til Bisjord FUS barnehage

Avdelinger

Labyrinten (1-4 år)
Avdelingsleder:
Anette Andresen, Ida K Herland
Tlf: 94878655
labyrinten.bisjord@bhg.no
Kuben (3-6år)
Avdelingsleder:
Ali Demir, Sonata Simeniene
Tlf: 90544190
kuben.bisjord@bhg.no
Stedfortreder for Daglig leder

Kine-Karethe Hansen
Tlf: 47288220
kine.hansen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Kine-Karethe Hansen

Stedfortreder for daglig leder i barnehageåret 2021-2022


Kine har jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2009 og har erfaring fra barnehager fra før. Kine er utdannet class-observatør for toddlere i FUS kjeden og observerer kvalitet i barnehagene våre. Kine har også videreutdanning
innenfor spesialpedagogikk og hovedfag i pedagogikk. 

Ali Demir

Pedagogisk leder på Kuben - Stjerner (2016)


Bosatt i Larvik, opprinnelig tyrkisk bakgrunn
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden september 2015
Fullført videreutdanning i veiledning juni 2021. Praksislærer for studenter. 

Joachim F Naper

Barne- og ungdomsarbeider på Kuben - Stjerner (2016)


Noe erfaring fra skole, SFO og barnehager fra før og startet opp hos oss i oktober 2020. Joachim er særdeles glad i musikk og et godt bidrag både med gitar, drama
og uteliv.

Line A Kjær

Barne- og ungdomsarbeider på Kuben - Stjerner (2016)


Var med å starte Bisjord FUS barnehage i juli 2008 og har over 20 års erfaring som fagarbeider, både fra familiebarnehage og over i ordinær barnehage. Line jobber særlig rettet mot barn som har litt andre behov
enn de fleste. 

Nadine Maria Løwe Hihn

Barnehagelærer på Kuben - Juveler (2017)


Bosatt i Stavern og mamma til Mila på 2 år. Nadine startet i Bisjord FUS barnehage i mars 2018 og har jobbet med både de yngste i barnehagen og nå med 3-4 og 5 åringer. 

Simen H Eliassen

Barnehagelærer på Kuben - Juveler (2017)


Nyutdannet i juni, og nyansatt i juli 2020, og har sin største del av erfaringer fra assistent i skole.
Simen er barnehagens musikalske alibi, og blir forhåpentlig stadig å se klimprende på gitar

Nina Strand

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Juveler (2017)


Begynte i arbeidspraksis i 2009 og startet i fast stilling høsten 2010, så Nina er en erfaren medarbeider hos oss.
Er tilbake i august etter svangerskapspermisjon med sin lille Sigurd.

Edle Mari Belgård

Barnehagelærer på Kuben - Bobler (2019) og Hjerter (2018)

Edle Mari jobber som vikar på Kuben fram til sommeren. Vi møtte på Edle Mari allerede i høst, når hun kom inn på Labyrinten som vikar. 

Det blir spennende å bli bedre kjente med Edle Mari. 

Sonata Simeniene

Pedagogisk leder på Kuben - Bobler (2019) og Hjerter (2018)


Bosatt i Stavern, opprinnelig litauisk bakgrunn
Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2013, har siden da tatt utdanning som barnehagelærer, videreutdanning innen språk og språkutvikling, og fullførte juni 2021 videreutdanning i spesialpedagogikk 

Marianne B Nilsen

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Vannlopper (2020) og Bobler (2019)


Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2009 og har erfaring fra annen barnehage før hun startet her. Marianne jobber i deltidsstilling. 

May-Britt Ahlgreen

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Vannlopper (2020) og Bobler (2019)


Startet i Bisjord FUS barnehage i 2010, og jobber deltid hos oss. Hun har erfaring også fra sykehjem. 

Bente Bøe Larsen

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Bobler (2019) og Hjerter (2018)


Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2010, og har jobbet med alle aldersgrupper i barnehagen. Bosatt i Larvik og startet å jobbe i barnehage etter mange år i matvarebransjen 

Josefin Hermansson

Pedagogisk medarbeider på Kuben - Bobler (2019) og Hjerter (2018)


Jobber som vikar/ekstra ressurs, og har jobbet i begge FUS barnehagene i Larvik, ansatt i Bisjord siden oktober 2020. Josefin er opprinnelig fra Sverige, men bodd lenge i Norge. 

Anette Andresen

Pedagogisk leder på Labyrinten - Hjerter (2018)


Anette var nytt tilskudd midt under corona nedstegningen, og fikk bryne seg på unntakstilstander fra start. Hun har jobbet 3 år i barnehage på Island og har til og med lært seg språket der. I tillegg til barnehagelærer har Anette en bachelor i kultur- arrangering, formidling og forvaltning. 

Henrik Lomme Pham

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Hjerter (2018)


Startet i jobb hos oss jula 2018, og trådde raskt inn i en fast stilling. Han har startet på fagbrev i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget, og målet er på sikt å fullføre det.

Lars Wallin Andresen

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Hjerter (2018) og Bobler (2019)


Bakgrunn i idrett grunnfag og har god erfaring som lærer i ulike skoler. Lars har vært håndballtrener på Elitenivå, og mange kjenner han sikkert best som tidligere trener for LHK damene. Denne høsten vil Lars veksle mellom
Bobler og Hjerte- gruppene

Edivanilde de Oliveira (Rosenblad)

Barnehagelærer på Labyrinten - Bobler (2019)


Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden november 2019, og er opprinnelig fra Brasil. Edivanilde har også utdanning som barnehagelærer fra Brasil, og bruker sin kompetanse i samarbeid med, og vikar for Hilde denne høsten. 

Kjersti Silsand

Fagarbeider på Labyrinten -  Bobler (2019)


Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden 2018, og har mange års erfaring i barnehage. Bosatt i Larvik

Joanna Maria Wielosik

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Bobler (2019)


Begynte å jobbe i Bisjord FUS barnehage i 2009
Joanna er opprinnelig utdannet fysioterapeut fra Polen, og kan benytte sin bakgrunn godt inn i barnehagehverdagen

Ida Knive Herland

Konst pedagogisk leder på Labyrinte - Vannlopper (2020-2021)


Våren 2018 var Ida ferdig utdannet barnehagelærer og startet i Bisjord FUS barnehage allerede i mars samme år. Ida er tilbake i august etter et år hjemme med sin lille Selma og går inn i en konstituert pedagogisk lederstilling for Kine dette barnehageåret høsten. 

Elisabeth Sjøblom

Pedagogisk medarbeider på Labyrinten - Vannlopper (2020-2021)


Jobbet i Bisjord FUS barnehage siden oppstart 2008 og var med framidlertidige lokaler på Valby, til nytt bygg i 2009. Har erfaring fra andre barnehager før starten her.

Marte Aurora Celius

Barne- og ungdomsarbeider på LabyrintenMarte kom inn som vikar på Labyrinten i høst, og hun blir å se nå i full stilling fram til sommeren, fortsatt på Labyrinten.

Mathilde Bråthen

Velkommen til vår nye barnehagelærer!
Mathilde startet idag, og er vikar hos oss fram til sommeren.

Hilde Sofie Thorsås

Barnehagelærer på Labyrinten - Bobler (2019)


I sv.sk. permisjon fra 1.2.2022. Var ferdig utdannet juni 2020, men har allerede jobbet i konstituert pedagogisk leder stilling i barnehage i Oslo, før hun kom hit til oss i juli 2020. Hilde har fordypning i småbarns pedagogikk og forsterkning i språk,
tekst og matematikk. Hilde er som dere vil høre, opprinnelig fra Nord i Norge

Mette Renate J Langerud

Pt i permisjon våren 2022

Pedagogisk leder på Kuben - Vannlopper (2020) og Bobler (2019)


Startet i 2009 og tok videreutdanning som barnehagelærer gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning (AbF) i 2013 og har jobbet som pedagogisk leder siden.
Våren 2020 fullførte Mette også et års studium i veiledning, og er praksislærer for studenter.