Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Monica Johnsen
47 68 82 98

Ledelse og kommunikasjon

Ledergruppa består av 4 pedagogiske ledere, samt daglig leder, og denne gruppa drøfter og
tar vurdering og avgjørelser på viktige saker i fellesskap. Denne gruppa har også gjennom korona-perioden 2020-2021 vært barnehagens kriseteam/beredskapsteam. 

Pedagoggruppa består av de 4 pedagogiske lederne, 4 barnehagelærere og daglig leder. Gruppa jobber med sterkt fokus på FUS lederforventinger, samarbeid, pedagogisk arbeide, class, tik og oppgaver som er relevante for å utvikle og opprettholde god kvalitet. Gruppa er også ledende for foreldresamarbeidet. 

Hver ansatt har sine utviklingsmål, og vi er opptatte av å skape trygge og gode, men også åpne og direkte relasjoner, og sammen jobber vi for å bli enda litt
modigere, inkluderende og for å vise/skape tillit.

Våre ledelseskjennetegn i Bisjord FUS barnehage er barnehagelærere som er

MODIGE   INKLUDERENDE   VISE/SKAPE TILLIT

FUS lederforventninger er lettere å leve opp til for ledere som er robuste, positive,
løsningsorienterte og modige.

Sett retning
• Utarbeid og forankre visjon, mål og forventninger sammen med alle ansatte
• Involver SU, foreldre og kommunen – skap nære relasjoner til alle interessenter
• Vær en rollemodell, demonstrer god praksis og lær deg å bygge kapasitet
• Skap forståelse for muligheter, sammenhenger og konsekvenser

Utvikle ansatte og team
• Skap trygge relasjoner til alle ansatte, enkeltvis og i team
• Vis omsorg og støtte, med særlig vekt på profesjonalitet og instruksjon
• Løs problemer og ta tak i konflikter
• Systematisk veilede ansatte til økt refleksjon, læring og lyst til å mestre 

Sett organisasjonen i stand til å skape resultater
• Jobb forebyggende med arbeidsmiljøet for å utvikle mestring og høyt nærvær
• Bygg en organisasjon med kultur preget av distribuert ledelse og samarbeid på tvers
• Prioriter ressursene optimalt, med god balanse også i egne prioriteringer
• Gi ansvar, vis tillit og vær konsekvent ift krav til leveranser

Sikre forbedring
• Implementer forskningsbasert praksis med fokus på faglig kvalitet i alle oppgaver
• Kontinuerlig evaluering av riktig ressursbehov og dertil optimal rekruttering
• Overvåk og forbedre arbeidsmetodikk og arbeidsgrupper med fokus på lærende samarbeid
• Evaluer eget lederskap jevnlig gjennom egenrefleksjon og be om tilbakemelding fra andre.

Et lederskap handler ikke bare om å sørge for og ivareta for det interne arbeidet med barn og ansatte, men fordrer også ledere til å ha en bevissthet om det som påvirker utenifra, og hvilke samarbeidspartnere vi er avhengige av å skape god dialog med. 

Våre ledere har ulik bakgrunn og ulike erfaringsgrunnlag med seg inn i hverdagen som ledere.

  • Ali & Mette har videreutdanning i veiledning (10 vt/30 stp)
  • Sonata har videreutdanning innen språk og språkutvikling (10 vt/30 stp), samt spesialpedagogikk (10 vt/30 stp)
  • Kine har, i tillegg til å være sertifisert som CLASS observatør i FUS kjeden, videreutdanning innen spesialpedagogikk (10 vt/30 stp) og hun har hovedfag i pedagogikk. For barnehageåret 2021-2022 fungerer hun i stedfortrederrolle
  • Anette jobber nå som pedagogisk leder på Labyrinten, og Ida er konstituert pedagogisk leder mens Kine er i stedfortrederrolle.
  • Monica har fullført styrerutdanningen (10 vt/30 stp) og er også sertifisert som CLASS observatør i FUS kjeden. For barnehageåret 2021-2022 er Monica ansatt som faglig rådgiver i FUS as, og har arbeidssted på Skøyen.

Tilbake til forsiden