Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16.30
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 15.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Eva Karin Pedersen
91 24 08 82
E-post

Velkommen til Bruhammaren FUS barnehage

Avdelinger

Bjørn
Avdelingsleder:
Anna Thora Thorsteinsdottir
Tlf: 97519522
anna.thorsteinsdottir@bhg.no
Pinnsvin
Avdelingsleder:
Cathrine Johnsen
Tlf: 97631323
cathrine.johnsen@bhg.no
Ekorn
Avdelingsleder:
Charlotte Håheimsnes
Tlf: 97632186
charlotte.haheimsnes@bhg.no
Mus
Avdelingsleder:
Aurelia Cilan
Tlf: 97631764
aurelia.cilan@bhg.no
Maxi klubben
Avdelingsleder:
Edel Kristin G Eriksen
Tlf: 97631323
edel.eriksen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Eva Karin Pedersen - Daglig leder

Startet opp bruhammaren FUS barnehage i nov 2008

Er genuint opptatt av at alle barn skal oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være, hvor en skal få leke, være nysgjerrig, undrende, lære, skape minner, vennskapsbånd og bli rustet til å håndtere hva livet har å by på. Hos oss setter vi barnet først.

Edel Eriksen- Pedagogisk leder

Avd. Maxiklubben 5 åringene

Er utdannet barnehagelærer og har master i spesialpedagogikk. Har jobbet i bruhammaren siden oppstart i 2008. Hun er opptatt av lekens egenverdi og at barn skal ha stor medvirkning på sin egen hverdag i barnehagen.

Cathrine Johnsen- Pedagogisk leder

Avd. Pinnsvin 3-4 år

Er utdannet barnehagelærer og er barnehagens sertifiserte CLASS observatør. Har vært ansatt i bruhammaren FUS siden 2014. Hun brenner for trygghet og tillit, og et godt foreldresamarbeid. Har fokus på relasjoner og relasjonsbygging i møte med barn, hvor glede, humor og engasjement er viktige faktorer.

Charlotte Håheimsnes- Pedagogisk leder

Avd. Ekorn 0-3 år

Er utdannet barnehagelærer og har et ekstra halvår med småbarnspedagogikk i utdanningen. Hun har jobbet i bruhammaren FUS siden 2014. Hun er opptatt av å skape gode relasjoner som hun mener er grunnleggende for at barn skal oppleve trygghet i barnehagen.

Anna Thora Thorsteindsdottir- Pedagogisk leder

Avd. Bjørn 3-4 år

Er utdannet barnehagelærer og har jobbet i bruhammaren FUS siden 2015. Hun er barnehagens SmartMat ressursperson. Hun er opptatt av viktigheten av å servere og spise sunn og næringsrik mat allerede fra barnehagealder. Mat som inneholder gode "byggeklosser", gir grunnlag for overskudd i lek og aktivitet. Sunn og næringsrik mat fremmer også matglede hos barna.

Aurelia Cilan- Pedaogisk leder

Avd. Mus 0-3 år

Er utdannet barnehagelærer og startet opp i bruhammaren FUS i jan. 2009. Hun er opptatt av sang og musikk, som gleder små og store i hverdagen. Gjennom musikk kan barna kommunisere, leke, bygge relasjoner og øve på språk. Musikk brukes for å skape stemning og fellesskaps følelse. I musikk er det rytme, spåklyder og struktur- som er viktige elementer for å utvikle et god språk.

Ingrid Sørensen- Pedagogisk leder

Avd. Mus 0-3 år

Går ut i barselpermisjon 10.oktober 2022-14.august 2023

Er utdannet barnehagelærer og har jobbet i bruhammaren FUS siden mai 2012. Hun er opptatt av at alle barn skal ha en trygg og god relasjon til de voksne/ansatte og at barnehagen skal være et godt sted med mye lek og verdifulle erfaringer.

Wenche Andersen- Pedagogisk medarbeider

Avd. Pinnsvin 3-4 år

Har vært i bruhammaren FUS siden oppstart i 2008. Er opptatt av at alle barn skal få føle seg trygge i barnehagen, hvor de voksne er tilstedeværende. Liker å skape små magiske øyeblikk i hverdagen.

Kjersti Anita Vold - Fagarbeider

Avd. Maxiklubben 5 åringene

Har jobbet i bruhammaren FUS siden oppstart i 2008. Er opptatt av å bygge gode relasjoner, og at barna skal oppleve trivsel og stor medvirkningsmulighet i hverdagen. Ønsker at barna skal ha med seg mange gode minner i sekken fra barnehagetiden.

May Brit Byberg- Barne Og Ungdomsarbeider

Avd. Maxiklubben 5-6 år

Har vært i bruhammaren FUS siden oppstart i 2008. Hun er opptatt av lekens verdi, som er en god arena for å tilegne seg sosial kompetanse. Viktig for å bli rustet til å takle livet.

Anita Halvorsen- Pedagogisk medarbeider

Avd. Bjørn 3-4 år

Vært i bruhammaren Fus siden 2010. Er opptatt av å være en omsorgsfull voksen i møte med barna for å skape trygge og gode relasjoner. Ønsker å se barna for den de er og gi dem rom for medbestemmelse i hverdagen. Vil skape glede, trygghet og trivsel, og bruke nærmiljøet så ofte så mulig.

Tine Kristiansen- Barne- og ungdomsarbeider

Avd. hiet 3-6 år

Ansatt i bruhammaren FUS i februar 2022. Hun studerer til å bli barnehagelærer, og jobber deltid som barne- og ungdomsarbeider hos oss. Tine er opptatt av at barna skal bli sett og hørt, og støtte barna i å uttrykke sin stemme. Barnas mulighet for medvirkning på sin egen hverdag er viktig.

Liudmyla Rubeza- Pedagogisk medarbeider

Avd. Pinnsvin 3-4 år

Liudmyla har vært i bruhammaren FUS siden 2021. Hun er opptatt av å støtte barn i å bli den beste utgaven av seg selv, på alle mulige måter. Hun er opptatt av at hverdagene skal bestå av alle former for lek og et rikt språkmiljø, hvor barna utvikler potensialet sitt.

Helen Osland- Fagarbeider

Avd. Mus 0-3 år

Utdannet sykepleier og er ansatt som fagarbeider i bruhammaren FUS fra april 2022. Hun har stort fokus på lekens betydning og er en aktivt deltakende voksen i samspill med barna. Er også opptatt av et godt foreldresamarbeid.

Åse Ekberg- Pedagogisk medarbeider

Avd. Mus 0-3 år

Har vært i bruhammaren siden oppstart i 2008. Hun er opptatt av å møte barna med interesse og et våkent blikk. Barna speiler seg gjennom andres øyne hvor en utvikler sin identitet og selvbilde- så her har vi et ansvar for at barna danner seg gode erfaringer og god selvfølelse.

Katrine Kapstad- Fagarbeider

Avd. Ekorn 0-3 år

Har jobbet som fast vikar og støtteressurs siden 2019. Starter opp på Ekorn gruppen i fast stilling fra august 2021. Hun har master i innovasjon og kunnskapsutvikling. Hun er opptatt av å skape og bygge gode relasjoner med både barn og foresatte, for at hverdagen skal være trygg og god i barnehagen.

Hege Goa- Pedagogisk medarbeider

Avd. Ekorn 0-3 år

Har jobbet i bruhammaren FUS siden 2014. Hun er opptatt av tilknytning og trygge barna i barnehagen. Når vi skaper trygge rammer for barna i hverdagen, så legger vi til rette for at barn kan utvikle seg, skape erfaringer og gode minner. Foreldresamarbeid er en viktig nøkkel i denne sammenhengen.

Kine Solli- Barne- og ungdomsarbeider

Avd. reiret 0-3 år

Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har vært i bruhammaren FUS siden 2020 i deltidstilling. Hun er en ansatt som  støtter barns lek, med varme og et stort engasjement. Hun har evne til å se barnet og er opptatt av hva enn barnet er opptatt av. 

Kine Fuglestad- Pedagogisk medarbeider

Avd. Ekorn 0-3 år

Startet på barnehagelærer utdanningen aug 2022. Hun er en leken voksen, som er opptatt av trygghet og tilknytning- og bygge sterke relasjonsbånd med barna. Hun er tålmodig og rolig person, som møter barnet på alle følelsene de måtte ha med respekt og støtte. Setter pris på en god lesestund med barna.