Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldreaktiv tilvenning

I Lundehagen FUS barnehage ser vi viktigheten av barns tilvenning og baserer vår praksis på tilknytningsteori og forskning (Trygghetssirkelen). For mange er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell overlates til noen andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på voksne, barn og det fysiske miljøet setter vi av god tid til tilvenning. Vi tilpasser og tilrettelegger tilvenningen til hvert enkelt barn, slik at barnet får etablert en trygg relasjon. Det kan vare fra noen få dager til noen uker. Et godt tips fra oss er at dere setter av god tid til tilvenningen. 

Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden hos oss: 

  • Vi har oppstartsmøte med nye foresatte i juni, inkludert oppstartssamtale
  • Vi sender dere velkomstpapir og informasjonshefte før oppstart. Her får vite hvilken avdeling barnet skal begynne på, hvem som jobber der og hvem som vil bli barnets tilknytningsperson
  • Det er viktig for oss å ha en god dialog med foresatte og vi tilpasser oss for at barnet skal ha en tryggest mulig start
  • Kommunikasjon i det daglige: SMS, MyKid, telefon, gjenfortelling av dagen ved henting, tilbud om ekstra samtaler hvis behov
  • De første dagene er foresatte tilstede sammen med barnet, der de deltar i praktiske oppgaver som stell og måltid. Tilknytningspersonen er alltid i nærheten og nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet
  • Vi bruker Trygghetssirkelen for å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksen. Barn trenger sensitive og omsorgsfulle voksne rundt seg og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære.