Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lek

"Alle barn har rett til lek..." står det i barnekonvensjonen.

Lek er glede, har egenverdi og er lærende. Lek er det barna vil gjøre mest i barnehagen, og da er det voksnes oppgave å tilrettelegge for leken.

 

Barna utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Både sosiale ferdigheter, selvregulering og læring sett ut ifra fagområdene vil vi se gjennom lek. Voksne skal spille på barnas interesser, og oppfordre til rollelek eller ha leketema hvor barna hjelpes inn i leken. Hva som læres vil oftest være ut ifra hva barna er nysgjerrige på.

   

I Lundehagen barnehage legger vi til rette for leken både gjennom rekvisitter, det fysiske rommet, tid til lek og ved å gi inntrykk til lek. Vi søker på internett etter kunnskap som vi videreutvikler leken med slik at innholdet i leken blir mer avansert. Eks. så kan barna leke doktor, og vi søker på nett etter røntgenbilder og utstyr. Sammen med barna lager vi også selv rekvisitter som er tilnærmende lik «ekte» utstyr. På denne måten skaper barna leken sin sammen, de øver på sosiale ferdigheter og vi kan knytte opp fagområdene som rammeplanen sier at vi skal.

Her kan du lese mer om egenledelse i lek og læring