Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.23
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Olga Helene Eidsvåg
90 81 20 74
E-post

Velkommen til Rossabø FUS aktivitetsbarnehage

Avdelinger

Uglene
Tlf: 907 21 296
uglene.rossabo@bhg.no
Spurvene
Pedagogisk ledere:
Solveig Hedeman Nygård og Monica Holtskog-Nyhuus
Tlf: 907 05 841
spurvene2.rossabo@bhg.no
Svalene
Pedagogisk leder:
Marianne M Pedersen
Tlf: 904 14 794
svalene.rossabo@bhg.no
Måkene
Pedagogisk ledere:
Elisabeth Hustvedt Lærdal og Eivind Hovda
Tlf: 414 29 515
makene.rossabo@bhg.no
Kråkene
Pedagogisk leder:
Turid ES Jørgensen
Tlf: 907 13 736
krakene.rossabo@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Olga Helene Eidsvåg

Daglig leder

Utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Bergen, med fordypning i friluftsliv i 1998. Videreutdannelse innen veiledning, Nasjonal lederutdanning og studerer for tiden Juss for ledere. Er opptatt av at vi skal være en barnehage med faglig fokus, der barn og voksne opplever mestring og glede.
Monica Holtskog -Nyhuus

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer på Høgskolen Stord/Haugesund i 2009 med fordypning i Kunstpedagogisk arbeid med småbarn. Holder for tiden på med videreutdanning i veiledning for praksislærere. Brenner for at overgangen fra hjem til barnehage skal bli så trygg og god som mulig for de yngste barna ved å tilpasse tilvenningsperioden i forhold til hvert enkelt barns personlighet og behov. I tillegg er jeg glad i sang og musikk og bruker det aktivt i hverdagen sammen med barna.
Elisabeth Hustveit Lærdal

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer med fordypning i Organisering og ledelse ved UIS. Er opptatt av å skape gode og varierte opplevelser ute i all slags vær. Det er viktig for meg at barna opplever at de blir tatt på alvor og at meningene deres blir hørt, samt at de møte trygge gode rammer og forventninger . Det er også viktig for meg med humor, glede og gjensidig respekt.
Marianne Munkejord Pedersen

Pedagogiske leder

Barnehagelærer med fordypning i organisasjon og ledelse, kulturforståelse og komparativ pedagogikk med vekt på kinesisk barnehage og kultur. Er TIBIR veileder. Er opptatt av å ha spennende samlingsstunder, at alle skal få et rikt språk og oppleve glede og humor i hverdagen. Fysisk aktivitet og psykisk helse er fagområder som det også jobbes aktivt med.
Eivind Hovda

Pedagogisk leder 

Utdannet barnehagelærer med fordypning i Natur og friluftsliv. Jeg er opptatt av barns motoriske utvikling og at gymaktiviteter skal være spennende, kjekke og utfordrende for barna. Jeg er også engasjert i barns lek og å utvikle sosial kompetanse. Ellers er det mye sang, musikk og dans rundt meg.
Guro Akerlie

Pedagogisk leder

Siren Aksdal Nilsen

Barnehagelærer

Katrine Emberland

Barnehagelærer

Barnehagelærer med fordypning i kunst, kultur og kreativitet ved Universitetet i Agder.
Inger D Flatebø

Barne og ungdomsarbeider

Har også en Bachelor grad i illustrasjon og visuell kommunikasjons. Jeg elsker å jobbe med kunst, form og farge, teksturer og teknikker sammen med barna. Jeg brenner også for sang og musikk. Aldri en dag uten gitaren!
Luke Cambridge

Barne- og ungdomsarbeider.
Brenner for fysisk aktivitet, er spesielt interessert i barns motoriske utvikling.
Liker lange og spannede turer der barna får god tid til å utforske både omgivelsene og egne muligheter. Gleder seg over risikofylt lek og vil dele denne gleden med barna.

Marianne Møgster

Fagarbeider

Ønsker å være en veileder for barnas estetiske verden, gi dem inntrykk slik at de kan få utrykke seg på sin måte innen kunst, kultur og kreativitet.
Inger Johanne Risanger

Barne og ungdomsarbeider

Er opptatt av å legge til rette for en aktiv dag sammen med barna. Liker godt å spille spill, lese bøker, være ute og gå på tur sammen med barna.
Silje Førland

Fagarbeider

Natalie S Hårvik

Barne og ungdomsarbeider

Lidenskapelig opptatt av insekter, dyr og natur. (Oppvokst på gård) Forskning og realfag er mega gøy og jeg ønsker å smitte barna med den samme gleden jeg har for det. Har en del erfaring med ASK og brenner for å gi alle barna gode muligheter for kommunikasjon. Språk er viktig!
Arafa Abdalla Hassan
Lærling Barne- og arbeiderfaget. liker å leke med barna ute, være i fysisk aktivitet sammen med barna. Er opptatt av tegning og forming, er fink med hennamaling. Liker å være sammen med barna i lek.
Heidi Gjerde Fjeldstad
Spesialpedagog, Ansatt i Haugesund Kommune. Jobber hos oss med ansvar for å legge til rette for det spesialpedagogiske arbeidet, rettet mot enkelt barn og barnegrupper.
Caroline Kallevik

Barne- og ungdomsarbeider - Har også fagskole i ernæring. Jeg har en lidenskap for matlaging sammen med barn, og verdsetter lærdommen vi skaper sammen gjennom mat og helse. Er opptatt av at barna blir sett, er trygge og gjensidig respekt.

Helen S Salhus

Barne- og ungdomsarbeider 

Marianne Olsen

Barne- og ungdomsarbeider

Ole Oma Dahle

Pedagogisk medarbeider

Silje Frøyland Nygaard

Barne- og ungdomsarbeider- jobber som støtteresurs fra Haugesund kommune.