Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 16:30

 Kontakt

Mariann Steinsland
40 22 64 61
E-post

Velkommen til Sagvåg maritime FUS barnehage

Avdelinger

Blekksprut
Pedagogisk leiar:
Laila H Båtsvik
Tlf: 91247499
laila.batsvik@bhg.no
Krabbe rød
Pedagogisk leiar:
Irene Aadland
Tlf: 91514286
irene.aadland@bhg.no
Reke rød
Pedagogisk leiar:
Ida Haavardsholm
Tlf: 95555164
ida.haavardsholm@bhg.no
Nise
Pedagogisk leiar:
Emil Thorland Johnsen
Tlf: 94055807
emil.johnsen@bhg.no
Krabbe blå
Pedagogisk leiar:
Maria M Titland
Tlf: 91596799
maria.titland@bhg.no
Reke blå
Pedagogisk leiar:
Oddrun Røksund
Tlf: 91582543
oddrun.roksund@bhg.no
Makrell blå
Pedagogisk leiar:
Randi Jordåen Molvik
Tlf: 47718264
randi.molvik@bhg.no
Makrell rød
Pedagogisk leiar:
Katrine B Eskeland
Tlf: 47718356
katrine.eskeland@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Anna Nikolaisen Moss

Lærling

Smilande, sprer positiv stemning. Godt humnør og likar tulla og tøysa med barn og tilsette. Aktiv, pålogga og engasjert. Ser kvart enkelt barn. Pliktoppfyllande og lojal. Byr på seg sjølv. Glødande og inkluderande. Ein supergod kollega!

Mariann Steinsland

Dagleg leiar

Tilstadeverande. Engasjert. God humor. Positiv. Løysningsengasjert. Raus. Inspirerande. Omsorgsfull. Glødande, skapande og tilstadeverande. Ser alle. Samlande

Ida Haavardsholm

Pedagogisk leiar

Fagleg sterk. Positiv og engasjert. Reflektert. God omsorgsperson. Humor, latter og glede saman med barn og tilsette. Full av energi. Inspirerande for store og små. God på foreldresamarbeid. Glødande skapande og tilstadeverande. Barna kjem alltid først. God arbeidskollega.

Katrine B. Eskeland

Pedagogisk leiar 

Har god oversikt og er god på finna løysingar. Opptatt av å legge tilrette for eit godt fysisk leikemiljø. God på oppfølging av enkeltbarn. Snakkar alltid deira "sak". Sertifisert CLASS ressursperson. Faglig dyktig. Positiv. Ærlig. God arbeidskollega.

Laila Hatlevik Båtsvik

Pedagogisk leiar

Dyktig og engasjert. Varm mot barn, foreldre og kollegaer. Omsorgsfull. Er der for barna. Smilande. Latter. Løysningsorientert. God observatør. Lar alle sleppa til. Inkluderande - ser alle. Høgt fagleg fokus. God arbeidskollega.

Emil T. Johnsen

Pedagogsik leiar

Tilstadeverande og engasjert. Set alltid barnet først og tar faglige avgjersler. Fantastisk leikekamerat. Smittande godt humør. Alltid positiv. Dyktig i foreldresamarbeid. Stødig. Null stress. Spontan og løysingsorientret. God kollega

Irene Aadland

Pedagogsik leiar

Ser enkeltbarnet. Er tydelig og tar ansvar. Har mange gode historier som ho formidlar med stort engasjement. Lett å samarbeida med. God på kvardagsgleder og kvardagsmagi. Løysningsorienstert og faglig dyktig. God arbeidskollega

Maria M. Titland

Pedagogisk leiar

God med borna - ser deira behov, Engasjert, Reflektert, Byr på seg sjølv, Ærlig og raus, Knallgod på fysiske eksperiment, Positiv til nye utfordringar, Ein god lyttar, Løysingsorientert, Modig, Humor saman med barn og tilsette

Oddrun Røksund

Pedagogisk leiar 

God rollemodell og støttespelar. God på foreldresamarbeid. faglig intressert. Ser kvart enkelt barn og inkluderer alle i gruppa. God på å gi tilbakemeldingar. Tar tak i kvardagssituasjonar - positive og negative. Raus, varm og inkluderande. Tilstades og lødande intressert i jobben. God arbeidskollega

Randi J Molvik

Pedagogisk leiar

Trygg, god, snill og ærlig. Inkluderande. Konfliktløysande. Reflektert. Høgt fagleg fokus. God leiar. Fokus på å setta inn tiltak tidleg. Engasjert. Fleksibel. Gjer alle trygge. God på foreldresamarbeid. Intressert. God organisator. God arbeidskollega.

Monica Henriksen

Barnehagelærar/fagarbeider

Ser alle rundt seg. Glødande, skapande og tilstades. Glad i barna. Lett å kommunisere med. Sprudlende og positiv. Kreativ. - kjempe flink til å teikna og mala. Smittande latter. Alltid positiv og løysningsorientert. God arbeidskollega.

Lillian Siglen

Fagarbeidar

Alltid tilstades der borna er. God rollemodell. God historrieformidlar. Typisk uttalelse; "Me klarer det!" Trygg og varm. Har omsorg for både små og store. Raus. Løftar fram det me har fokus på. Pådrivar. God på foreldresamarbeid. God arbeidskollega.

Henriette Rundhovde

Pedagogisk medarbeidar 

Ser barna og deira behov. Gledesspredar. Varm og raus. Trygg vaksen i møte med store og små. Kreativ. Løysningsorientert, engasjert og positiv. Smittande latter og godt humør. God arbeidskollega

Karethe Risnes

Fagarbeidar 

Ser det enkelte barn. Glad i natur og naturopplevingar saman med barna. Skaper kvardagsmagi. Glødande og engasjert i møte med barna. Kunnskapsrik. Brenn for jobben. Glad i sang og musikk. Varm og trygg. God arbeidskollega

Lene Larsen Clausen

Fagarbeidar

Engasjert i jobben. Tar tak i ting som må gjerast noko med. Fokus på barns beste. Bestemt og rettferdig. God på foreldrekontakt og samarbeid. Faglig dyktig. Ærlig. God til å bygga relasjonar med barn og tilsette. God arbeidskollega

Laila T Westvik

Fagarbeidar 

Imøtekommande. Ser kvart enkelt barn. Positiv. Varm i møte med barna. God på samling og fortellingar. Kreativ. Morsom. God på drama - likar å kle seg ut og flrtella om kystkulturen vår. Glad i å vera ute. Gir barna gode opplevingar ute. Klok. God arbeidskollega.

Ingerlin Hillestad

Pedagogisk medarbeidar

Oser av omsorg. Støttespelar for alle ho møter: barn, kollegaer, foreldre og andre som er innom barnehagen. Stort smil og trygg havn. Fagleg dyktig. God på skapa kvardagsmagi i små og store situasjonar. God arbeidskollega.

Ingrid Borrevik

Fagarbeidar 

Ser barna og deira behov. Engasjert og observerande i kvardagen. Roser og oppmuntrar andre i deira arbeid. Smilande. Unner andre goder i kvardagen. Kunstnerisk og flink til å male. Kjem alltid med gode idear. God arbeidkollega.

Rebekka Moe Aase

Fagarbeidar 

Godt humør. Mykje energi. Møter store og små med smil og godt blikk. Ja person. Ser alltid moglegheter. Alt kan løysast om det så skulle vera å bygga eit bord, ein båt eller platting. Positiv. Dyktig i jobben. God arbeidskollega

Laila Totland Andersen

Fagarbeidar 

Positiv og fleksibel. Ser alltid løysingar. Godt humør som smitter lett over på andre. Alltid eit smil. God å laga mat. Godt blikk på barna. God på samarbeid. Fleksibel. Faglig dyktig. Ærlig. God arbeidskollega

Marita Risnes

Fagarbeider

Setter alltid barna først. Faglig dyktig. Engasjert i leiken. Har eit trygt og godt fang. Støttar barna i deira utvikling. Kan fleire sanger enn dei fleste og forteller eventyr med ein fantastisk innlevelse. Tilstedeverande. Ærlig. God arbeidskollega

Marita Gregersen

Fast vikar 

God til å sjå kva behov barna har. Opptatt av at barnehagen skal vera ein god stad å vera. Omsorgsfull. God humor - ler godt saman med born og vaksne. Engasjert. Ein god pådrivar

Ein god vaksen for barn som har behov for litt ekstra merksemd