Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Sagvåg maritime FUS barnehage

Sagvåg  maritime FUS barnehage as

Barnehagen med rom for opplevingar, leikelyst og barnet i fokus

Sagvåg maritime FUS barnehage ligg sentralt til i Sagvåg. Hjå oss er det godt å vere barn!
Det maritime temaet gjennomsyrer det faglege innhaldet og miljøet i barnehagen, og satsingsområda våre er Sagvåg sin kystkultur, leik og barn sin medverknad. Me har maritim progresjonsplan, maritimt årshjul og maritime rollefigurar som kjem på besøk innimellom.
Det første året i barnehagen legg me stor vekt på å bygge gode og nære relasjonar slik at barna vert trygge i barnehagen. Frå barna er 2-3 år får dei i aukande grad oppleve nærmiljøet og kystkulturstien vår på turar rundt barnehagen, med minibussen og båten vår Stampe. For dei eldste har me gruveklubb, der me formidler lokalhistorien rundt det gamle gruvemiljøet på Litlabø gjennom leikprega prosjektarbeid.
I møte med barn og foreldre legg me stor vekt på å bygge gode relasjonar, og vere i dialog til beste for barnet!
Heile personalet vårt har godkjent båtførarbevis og livredningskurs.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Reke
Pedagogisk leiar:
Ida Håvardsholm
Tlf: 95555164
reke.sagvag@bhg.no
Krabbe lilla
Pedagogisk leiar:
Tove Agasøster Korneliussen
Tlf: 91247499
krabbe.sagvag@bhg.no
Sjøstjerne
Pedagogisk leiar:
Randi Jordåen Molvik
Tlf: 47718264
sjostjerne.sagvag@bhg.no
Blekksprut
Pedagogisk leiar:
Oddrun Røksund
Tlf: 91582543
blekksprut.sagvag@bhg.no
Krabbe oransje
Pedagogisk leiar:
Katrine B Eskeland
Tlf: 47718356
krabbe.sagvag@bhg.no
Makrell
Pedagogisk leiar:
Irene Aadland
Tlf: 91514286
makrell.sagvag@bhg.no
Nise
Pedagogisk leiar:
Emil T Johnsen
Tlf: 94055807
nise.sagvag@bhg.no
Sjøhest
Pedagogisk leiar:
Maria M Titland
Tlf: 91596799
sjohest.sagvag@bhg.no