Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Barnehagens mål og verdier

Personalet og barna skal gjennom barnehagedagen være glødende og skapende.

De voksne skal være tilstedeværende for barna og se hvert enkelt individ.

 

Vi ønsker å ta utgangspunkt i å gi barna mulighet til sosiale aktiviteter på steder med rik naturkvalitet. Barna skal få oppleve mangfoldig plante – og dyreliv innebærer gode læringsbetingelser uansett barns ulike læreforutsetninger. Med utgangspunkt i barns ulike sosiokulturelle bakgrunn og modningsnivå, finner hvert enkelt barn ofte utfordringer der det fysiske og biologiske mangfoldet er størst. Vi ønsker å framheve barndommens egenverdi ved å vektlegge undring som en kvalitet for læring. Vi ønsker at barna skal jakte på kunnskap, ikke at kunnskapen skal jakte på barna. Vi ønsker å skape mangfold og opplevelse og tilrettelegge for at barna får mulighet til å bruke alle sansene på ulike måter. 

Hovedmål for Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage

 • FUS barn har et positivt selvbilde
 • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
 • FUS barn gleder seg til «resten av livet», da de vet de har påvirkningsmuligheter og at innspillene deres teller
 • FUS barn tenker tilbake på barnehage tiden med glede og fryd
 • FUS barn får et variert og sunt kosthold

 

FUS tiltak for å oppnå målene:

 • Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen
 • Personalet deltar på veiledning
 • Personalet følger retningslinjene til SmartMat
 • Personalet følger FUS standarder

 

Steinhaugane FUS Friluftsbarnehages tiltak for å oppnå målene:

 • Tilrettelegging for gode opplevelser i trygge omgivelser
 • Bevisste, engasjerte og fleksible voksne med trygghetssirkelen som grunnprinsipp
 • Se hvert enkelt barn og barnegruppen