Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnehagens mål og verdier

Personalet og barna skal gjennom barnehagedagen være glødende og skapende.

De voksne skal være tilstedeværende for barna og se hvert enkelt individ.

 

Vi ønsker å ta utgangspunkt i å gi barna mulighet til sosiale aktiviteter på steder med rik naturkvalitet. Barna skal få oppleve mangfoldig plante – og dyreliv innebærer gode læringsbetingelser uansett barns ulike læreforutsetninger. Med utgangspunkt i barns ulike sosiokulturelle bakgrunn og modningsnivå, finner hvert enkelt barn ofte utfordringer der det fysiske og biologiske mangfoldet er størst. Vi ønsker å framheve barndommens egenverdi ved å vektlegge undring som en kvalitet for læring. Vi ønsker at barna skal jakte på kunnskap, ikke at kunnskapen skal jakte på barna. Vi ønsker å skape mangfold og opplevelse og tilrettelegge for at barna får mulighet til å bruke alle sansene på ulike måter. 

Hovedmål for Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage

 • FUS barn har et positivt selvbilde
 • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
 • FUS barn gleder seg til «resten av livet», da de vet de har påvirkningsmuligheter og at innspillene deres teller
 • FUS barn tenker tilbake på barnehage tiden med glede og fryd
 • FUS barn får et variert og sunt kosthold

 

FUS tiltak for å oppnå målene:

 • Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen
 • Personalet deltar på veiledning
 • Personalet følger retningslinjene til SmartMat
 • Personalet følger FUS standarder

 

Steinhaugane FUS Friluftsbarnehages tiltak for å oppnå målene:

 • Tilrettelegging for gode opplevelser i trygge omgivelser
 • Bevisste, engasjerte og fleksible voksne med trygghetssirkelen som grunnprinsipp
 • Se hvert enkelt barn og barnegruppen