Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen er en metode for å kunne forstå barnas behov. Vi må ha selvrefleksjon og synliggjøre relasjonene for å møte barnas behov med mål om trygg tilknytning.