Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Vi har en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å forbedre tilvenningstiden for barnet og familien.

 

Foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden står sentralt. Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før dere som foreldre lar barnet være i barnehagen uten dere. Ny forskning (Rauh mfl. 2000) viser at barnets tilvenning til barnehagen gikk langt bedre når en av de foresatte kunne være i barnehagen i flere dager, og at tilvenningen foregikk på en fleksibel og avslappende måte tilpasset barnets behov og reaksjoner.

 

Når barnet starter, har vi 3-5 dagers tilvenning. Barna går fulle dager, i følge med en foresatt. Vi ønsker at en av dere er til stede og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Ved at foresatte er så mye i barnehagen, vil dere bli godt kjent med personalet, andre barn og deres familie. Dere får en tilknytningsperson som har ansvar for en god dialog og kontakt med barnet og dere.