Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 17:00

 Daglig leder

Frank Falkeid
47 67 72 76

Friluftsbarnehage

Friluftsliv

Friluftsliv bidrar til rik utvikling for alle, og når vi ferdes i innmark og i utmark gir det oss muligheter til å bruke alle våre sanser. Vi får alle en naturopplevelse som gir motorisk utfoldelse som igjen gir selvtillit. Når vi ferdes i naturen lærer vi om biologi og ansvaret vi har som mennesker. Vi får muligheten til å lytte, lukte og se mangfoldet av det naturen har å tilby oss.

Hvorfor er det viktig med friluftsliv?

 • Friluftsliv gir varierte opplevelser som gir barn gode læringssituasjoner og flere erfaringer
 • Friluftsliv i variert og mangfoldig landskap bidrar til at fysiske aktiviteter blir en naturlig og lystbetont del av hverdagen
 • Friluftsliv gir naturopplevelser og barna lærer å bli glade i naturen, får et eierforhold til den og lærer å ta vare på «sin natur».
 • Friluftsliv gir nye og gode sosiale relasjoner på tvers av etablert vennskap, avdelinger og aldersgrupper.
 • Friluftsliv gir gode, rike fellesopplevelser.
 • Friluftsliv gir rom får å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom refleksjon over «store spørsmål».
 • Friluftsliv gir rom for mangfoldig begrepslære.
 • Friluftsliv gir rom for ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger.
 • Friluftsliv gir barna erfaringer om plassering og orientering og på den måten utvikler barna sine evner til lokalisering.

Friluftsliv gir rom for variert lek

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre». (Rammeplanen)

Barnet utvikler seg på alle måter gjennom lek: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse.

Vi gir barna god tid til å leke uten for mange avbrytelser, gir barna rom for impulsivitet og verner om de gylne øyeblikkene.

Friluftsliv, hva vil det si for barna?

 • Varierte turer
 • Sanseinntrykk
 • Barna er ute minst to timer hver dag
 • De minste barna sover ute med sovevakt til stede, de to timene kan inkluderes i sovetiden

                            Voksenrollen

 • Tilrettelegge og skape gode opplevelser.
 • Voksnes deltakelse i hverdagen er begrunnet og bevisst.
 • De voksne har grunnleggende innsikt i naturen, miljøvern og samspill i naturen slik at de kan videreformidle gode verdier og holdninger.
 • De voksne er rollemodeller og støttespillere i hverdagen.
 • De voksne skal observere aktiviteten og leken for å få grunnlag til å gi barnet individuell oppfølging.
 • Personalet må være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres hverdag. Dette vil danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspill med andre barn i lek og aktiviteter.