Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anne Berit Flakk
97 47 51 61

Realfag

REALFAG

Barn er født undrende og nysgjerrige. Vi har valgt å ha realfag som satsningsområde i barnehagen fordi vi ønsker å bygge videre på barnas nysgjerrighet. Ved å fokusere på fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknikk fra rammeplanen vil vi at realfag skal komme enda tydeligere frem i barnehagen. Å jobbe med realfag er engasjerende, morsomt og aktuelt for barna, og det handler om å trekke inn naturen og naturfenomener i hverdagen. Barn har et grunnleggende behov for å utforske, eksperimentere og finne svar på alt det de møter på. Aktiviteter innen realfag tar utgangspunkt i barnas spørsmål, undring og nysgjerrighet til verden. Vi har derfor fokus på å bli med barna inn i deres undrende og nysgjerrige verden og møte barna der de er. Samtidig, sett fra et samfunnsperspektiv, er realfag viktig fordi verden rett og slett drives videre med teknologisk nyvinning og utvikling.

I barnehagen skjer det mye som er relatert til realfag hver eneste dag. Det at vi voksne setter fokus på de naturvitenskapelige fenomenene, fører til at barnehagebarna får erfare hvor spennende og motiverende det kan være å finne svar på spørsmålene de lurer på. Da vil nysgjerrigheten for verden vokse! Vi gjennomfører jevning Newton eksperimenter for å bygge opp om barnas interesser og nysgjerrighet. Samtidig er det også viktig for oss at barna skal få lov til å undersøke og eksperimentere selv i hverdagen, slik at de blir aktive kreative utforskere. På lengre sikt vil dette påvirke deres måte å forstå og handle i verden på. Vi har også en realfagsdag i uken hvor barna blir delt inn i aldersinndelte grupper med tilpasset opplegg hvor barna får ta del i et utviklingsprosjekt.