Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anne Berit Flakk
97 47 51 61

Språk

I Stemvegen FUS barnehage har vi fokus på å fremme barns språkutvikling fordi et godt norskspråklig fundament er avgjørende for barns utdanning og yrkesliv. Målet er å bidra til å danne et best mulig grunnlag for barna når de begynner på skolen, både for godt læringsutbytte og for å styrke sosiale ferdigheter. Men målet skal også være at barnas språk er godt nok til å kunne delta i lek med andre barn, i samtaler og fellesskap med barn og voksne. For å bli god i språk må en være en aktiv deltaker og bruke språket aktivt i hverdagen. 

Fokus på språkutvikling begynner allerede hos de minste. Vi bruker høytlesning, dialogisk lesing med bruk av konkreter, er bevisste i bruk av språket i form av benevning, sette ord på ting og følelser. Etter hvert som barna vokser tar vi i bruk andre pedagogiske verktøy for å sikre godt norskspråklig fundament. For eksempel snakkepakke, språksprell, språkkiste og steg for steg. Barna utvikler språket sitt i leken og gjennom hverdagssituasjoner sammen med barn og voksne.

Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblem. Disse barna må få tidlig og god hjelp. Mange barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barna bruker morsmålet sitt og samtidig arbeide aktivt med og fremme den norskspråklige kompetansen til barna.