Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anne Berit Flakk
97 47 51 61
E-post

Velkommen til Stemvegen FUS barnehage

Velkommen til Stemvegen FUS barnehage!

Stemvegen FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS og driftes av FUS AS. Barnehagen startet opp i 2007, og vi har ca.80 barn og 20 ansatte som tilbringer hverdagen sin sammen. I vår barnehage er hovedmålet at barnet skal bli den beste utgaven av seg selv, ved hjelp av lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti. Med et faglig og engasjert personale som er tilstede for barna, legger vi til rette for gode samtaler, lek, kreativitet og vennskap. 

Vi har fem avdelinger; to småbarnavdelinger og tre store. Barnehagen ligger sentralt til på Sola. Vi har gåavstand til Sola sentrum, kulturhuset med bibliotek, og vi har gode turmuligheter i mærmiljøet. Hver avdeling har faste turdager, hvor vi bruker skogen og lekeplassene aktivt. De eldste barna får også reise i nærområdet med buss, hvor de besøker museumer, turløyper og forskjellige institusjoner. Uteområdet vårt i barnehagen byr også på spennende muligheter til lek og motorisk utvikling. Området er delt i to, slik at småbarnsavdelingene og stor barns avdelingene har hvert sitt område tilpasset alderen. Lokalene er lyse og fine, som innbyr til varierte lekemuligheter. Ønsker du mer innblikk i hverdagen vår, kan du sjekke ut Facebooksiden vår her.

I Stemvegen er vi opptatt av realfag fordi vi ønsker å bygge videre på barns nysgjerrighet. Vi legger til rette for aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas spørsmål, undring og nysgjerrighet til verden. Vi gjennomfører gjevnlig Newton eksperimenter for å bygge opp om barnas interesser og forskertrang, og undrer oss med barna for å skape mening sammen. Les mer om realfag her.

Vi er opptatt av mat og helse og ønsker at barna skal få oppleve matglede gjennom et variert kosthold. Kokken vår serverer sunn og god mat laget fra bunnen, fem dager i uken. Riktig og næringsrik mat har flere positive effekter på blant annet helse, læring, vekst og utvikling. Les mer om dette i Matglede.

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. I Stemvegen har personalet ulik erfaring, bakgrunn og utdannelse, som til sammen utgjør en bred og variert kompetanse.  Omtrent 1/3 av personalet er utdannet barnehagelærere, mens andre er fagarbeidere og assistenter. Praksisen vår bygger på faglighet, og vi har hele tiden fokus på kvalitetsutvikling. 

Barns tilknytning er viktig, og i Stemvegen FUS barnehage har vi fokus på god tilvenning til barnehagelivet slik at både barnet og foreldrene får en god start i barnehagen. De første dagene i barnehagen er tiden for å etablere gode og trygge relasjoner til de voksne på avdelingen med foreldrene til stede. Vi setter av fem dager til tilvenning, men er fleksible og tilpasser oss hvert enkelt barns behov. 

For de barna som begynner på skolen har vi en egen førskolegruppe. Der får de lek og opplegg tilpasset sitt modningsnivå. Målet vårt er å gi barna et godt grunnlag for det som venter dem i skolen, og gjøre overgangen best mulig. Når barna slutter ønsker vi at de skal glede seg til å begynne på skolen, er nysgjerrige og motiverte. Les mer om dette i årsplanen Åpningstid: 06.45 - 16.30, hele året.

Avdelinger

Da Vinci
Avdelingsleder:
Hege Elnes
Tlf: 415 31 239
Newton
Avdelingsleder:
Helene Olsen
Tlf: 415 31 237
Einstein
Avdelingsleder:
Hilde Hauge
Tlf: 415 31 238
Abel
Avdelingsleder:
Serine Horpestad
Tlf: 415 31 240
Nobel
Avdelingsleder:
Ingrid H. Friisenfeldt
Tlf: 415 31 236