Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lek og egenledelse

Lek og egenledelse

I Udland FUS barnehage skal leken ha en fremtredende plass. Når barn samhandler med andre, legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Forskning viser at barn lærer best gjennom det som er lystbetont, nemlig lek og her- og nå situasjoner. Vi i Udland FUS barnehage skal legge til rette for allsidig og variert lek, både ute og inne.

Målet vårt er å skape større forståelse og kunnskap om hvor viktig leken er i barna sin utvikling. For å kunne delta i lek på en god og utviklende måte, må barna tilegne seg mange viktige egenskaper og ferdigheter. For å få dette til må vi voksne delta og støtte barna i lek og samhandling. Vi tar utgangspunkt i forskningsarbeidet til Marianne Godfredsen og Kristian Sørensen. De forsker blant annet på hjernen sin utvikling, og hvor viktig samspill og tilegnelse av nye opplevelser og erfaringer er for barnet sin utvikling.

Godfredsen og Sørensen fokuserer på egenledelseshjulet som definerer syv ulike ferdigheter et barn bør beherske for å delta i lek på en likeverdig måte.  Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår.

I leken styrker og utvikler barnet sin identitet og selvfølelse, de prøver ut og lærer sosiale normer og regler. Gjennom leken får også barna bearbeidet sine inntrykk og erfaringer. Gjennom lek utvikler barn vennskap, og vennskap og tilhørighet er selve grunnlaget for barns trivsel i barnehagen.

Ferdigheter som ligger til grunn for å mestre lek sammen med andre

 • Evnen til å ha felles oppmerksomhet
 • Evnen til å regulere følelser
 • Evnen til å regulere impulser
 • Evnen til å imitere andres handlinger
 • Evnen til å forstå sammenhengen mellom årsak og virkning
 • Språkkompetanse

 

 

Barnehageåret 2021-2022 skal vi jobbe med

 • Utvikling av rollelek
  • Hva er tema?
  • Hvordan er rollene fordelt
  • Hvor lenge varer leken?
  • Hva slags utstyr krever leken?

 

 • Selvregulering
  • Evnen til å konsentrere seg i lek over tid
  • Evnen til å tenke før man handler
  • Evnen til å styre og justere tanker, følelser og atferd slik at man kan oppnå sine mål, og/ eller tilpasse seg sosialt
  • Evnen til å tilpasse egne innspill til felles lekekoder mellom barn i rollelek
  • Viktig for sosial og faglig utvikling hos barnet
  • Er avgjørende for at de skal klare seg bra i barnehage og skole.