Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Realfag

Realfag i barnehagen

Realfag en del av barnehagens helhetlige virksomhet. Realfag er ikke noe nytt i barnehagen, det har alltid vært der. Det er selve begrepet vi ikke er så vant til å bruke i barnehagesammenheng, men realfag er overalt hele tiden, og gir oss mulighet til å jobbe med lærerike aktiviteter innenfor mange spennende temaer.

Realfag i barnehagen er forankret i to fagområder i rammeplanen:

  • Antall, rom og form
  • Natur, miljø og teknologi

Det første fagområdet handler bl.a. om tema som tall, måling, former, mønster og mengde. Mens det andre området omfatter bl.a. fysikk, kjemi og biologi.

Barn er født med et behov for å utforske, eksperimentere og finne svar på spørsmål. Vi ønsker å ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet og interesser, og legge til rette for at barn og voksne skal kunne iaktta og undre seg sammen over fenomener i naturen og teknologien.

Realfag handler om å være bevisst bruken av matematiske og naturvitenskaplige begreper sammen med barna. Noen ganger kan det høres ut som at realfag i barnehagen automatisk betyr at vi skal ha en mer «skolete» barnehage. Det skal vi ikke ha. Hos oss handler ikke realfag om pugging av tall og regnestykker. Det handler om lek og utforsking, og om å møte barns nysgjerrighet og lærelyst. Vi jobber med tall, meitemark, fugler, gasser og væsker, kropp, mat, himmel og jord, natur, former, farger, iPad, bokstaver, bål, leker og mye mer. Forskning viser at realfag stimulerer barnas kognitive utvikling, som igjen har betydning for prestasjoner inn i skolen.

Aktiv involvering fra personalet, der voksne pirrer utforskertrangen, nysgjerrigheten, bidrar med fagbegreper, fagkompetanse og bidrar til lærelyst hos barna, er viktig!

Det er mange «realfagshendelser» i løpet av en dag, og vi skal utnytte disse sammen med barna.

I Udland Fus barnehage skal barna leke, ha det gøy og lære på barnas og barnehagens egne premisser.

 

REALFAG FREMMER VISSE FERDIGHETER:       

  • OBSERVERING
  • UNDRING
  • RESONNERING
  • UTFORSKING
  • ARGUMENTERING
  • SYSTEMATISERING
  • ORGANISERING