Hopp til innhold

Udland FUS barnehage

Udland FUS barnehage as

I Udland FUS barnehage vil barnet ditt møte trygge og engasjerte voksne som har fokus på tilknytning og nærhet i tilvenningsperioden. Barnet og foreldre har medvirkningskraft i hverdagen, gjennom foreldre samtaler, brukerundersøkelse og innspill i hverdagen. Vi legger stor vekt på utvikling av god lekekompetanse. Det er viktig at barna lærer å komme inn i lek på en god måte, kan starte lek og at de utvikler leken over lengre tid. Gjennom rollelek og fokus på eventyr på småbarnsavdelingene skaper vi lekeglede og engasjerte barn. De eldste barna, 3-6 år, er delt inn i aldersinndelte grupper. Marihønene er 3- åringene, Edderkoppene er 4-åringene og Vepsene er førskolebarna. Det er fast personal på hver gruppe. Gruppene har ulike tema gjennom året, hvor det legges vekt på felles opplevelser som gir barna gode forutsetninger for lek. Rommene er bygget opp rundt lekemiljøer, og gruppene bytter på hvilke rom de bruker. Barnet ditt vil møte et stabilt personale med godt humør og lang erfaring. Vi holder oss faglig oppdatert gjennom videreutdannelser, studentveiledere og FUS skolen.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Marihønene
Avdelingsleder:
Hanne Elisabeth L Karlsen
Tlf: 95299876
base3.udland@bhg.no
Vepsene
Avdelingsleder:
Marianne Nordbø
Tlf: 95299874
base2.udland@bhg.no
Edderkoppene
Avdelingsleder:
Ingunn Knutsen
Tlf: 95299875
base1.udland@bhg.no
Småtroll
Avdelingsleder:
Karine Johnsen, Silje Fagermo
Tlf: 95299877
smatroll2.udland@bhg.no
smatroll.udland@bhg.no
Lykkeliten
Avdelingsleder:
Lise Hansen, Kate Åse Helgø
Tlf: 95299878
lykkeliten2.udland@bhg.no
lykkeliten.udland@bhg.no