Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Udland FUS barnehage

Lek i ballbingen

I Udland FUS barnehage vil barnet ditt møte trygge og engasjerte voksne som har fokus på tilknytning og nærhet i tilvenningsperioden, og i alle overganger i barnehagen og til skole. Barnet ditt vil møte et stabilt personale med godt humør og lang erfaring. Vi holder oss faglig oppdatert gjennom videreutdannelser, studenter og FUS skolen.

Barnet og foreldre har medvirkningskraft i hverdagen, gjennom foreldre samtaler, brukerundersøkelse og innspill i hverdagen. Barns medvirkning er viktig for å utvikle barn som har godt selvbilde og som ser lyst på livet.

Vi har gode åpningstider da vi åpner barnehagen 06.45 og stenger kl. 17.00. Vi har også åpent hele sommeren.

Vi legger stor vekt på utvikling av god lekekompetanse. Det er viktig at barna lærer å komme inn i lek på en god måte, kan starte lek og at de utvikler leken over lengre tid. Gjennom rollelek og fokus på eventyr på småbarnsavdelingene skaper vi lekeglede og engasjerte barn.

Udland FUS barnehage er en realfag barnehage. Vi er med i satsningsprosjektet til Haugesund kommune som er en realfagskommune. Målet med prosjektet er å ha mer fokus på realfag i hverdagen i barnehagen gjennom lek og hverdgsaktiviteter.

Alle FUS barnehagerhar stor fokus på Smartmat. Det er viktig for oss at maten som blir servert er gode byggeklosser som bygger opp om leken og utviklingen barnet går igjennom årene i barnehagen.

Barnehagen har 5 grupper. De eldste barna, 3-6 år, er delt inn i aldersinndelte grupper. Marihønene er 3- åringene, Edderkoppene er 4-åringene og Vepsene er førskolebarna. Det er fast personal på hver gruppe. De rullerer på rommene på Storavdeling. Alle gruppene har misnt 1 turdag i uken. Barnehagen har 2 småbarnsavdelinger som har faste rom og fast personal.

Gruppene har ulike tema gjennom året, hvor det legges vekt på felles opplevelser som gir barna gode forutsetninger for lek. Rommene er bygget opp rundt lekemiljøer, og gruppene bytter på hvilke rom de bruker.

FUS barnehagene i Haugesund har sine egne førskolesamlinger gjennom barnehageåret. Vi samles på ulike plasser i nærmiljøet med fokus på vennskap, lek og felleskap.

Barnehagen deltar i svømmeopplæringen Haugesund kommune og HSK samarbeider om, våren 2020 skal alle 5-åringer få svømmeopplæring. 

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Lilly K Kjellesvik Husveg
Daglig leder

Tlf: 90 54 59 21
E-post: dl.udland@bhg.no

Avdelinger

Edderkoppene
Pedagogisk leder:
Hanne Elisabeth L Karlsen
Tlf: 95299876
base3.udland@bhg.no
Marihønene
Pedagogisk leder:
Lise Veste
Tlf: 95299874
base2.udland@bhg.no
Vepsene
Pedagogisk leder:
Ingunn Knutsen
Tlf: 95299875
base1.udland@bhg.no
Småtroll
Pedagogisk leder:
Karine Johnsen, Marianne Nordbø
Tlf: 95299877
smatroll2.udland@bhg.no
smatroll.udland@bhg.no
Lykkeliten
Pedagogisk leder:
Silje Fagermo
Tlf: 95299878
lykkeliten2.udland@bhg.no
lykkeliten.udland@bhg.no