Hopp til innhold

Nærvær

Barnehageåret 2018-2019 fikk Udland FUS utdelt nærværsdiplom for vårt gode arbeid med nærvær. Nærvæsprosenten var på over 95,5%, det betyr mange faste ansatte på jobb hver dag. Vi bruker også egne vikarer slik at barna ikke opplever fremmende voksne som kommer inn som vikarer ved fravær.