Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning og Trygghetssirkelen

Tilvenning

Det er viktig for oss at barna som starter i Udland FUS barnehage får en god og trygg tilvenning. På våren etter opptak arrangerer vi besøksdag i barnehagen, vi gjennomfører oppstartssamtale slik at all informasjon om barnet og barnehagen blir utvekslet her. I oppstarten er det viktig å ha fokus på trygg og god tilvenning mellom barnet og primærkontakt og barnehagen. Vi anbefaler foreldrene til å ha god tid i tilvenningen og på forhånd besøke barnehagens uteområdet, slik at barnet er kjent når det begynner.

Gjennom arbeidet med voksenrollen fokuserer vi på selve barnet, og oss som voksne i møte med barnet. Slik at vi som voksne skal være de beste voksne i samspillet med barna.

Trygghetssirkelen er et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).

Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barna psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).