Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Vi har en ansattgruppe vi er veldig stolt av og som gjør en fantastisk jobb i møte med barna. Det er en stabil gruppe med lite fravær. 

De har mange ulike egenskaper og kompetanser, som til sammen gir et godt tilbud til alle barna og ansattgruppens psykosisale miljø. 

Siri Fyhn Lilleødegård

Siri er daglig leder i barnehagen, og har vært det siden 2012, og fikk bidra til dagens barnehage, som ble bygget i 2016.

Hun har bachelorgrad som førskolelærer, med fordypning i småbarnspedagogikk. De siste årene har hun tatt nasjonal styrerutdanning, ogMaster i ledelse på UIA. Hun syns det er viktig at hun holder seg faglig oppdatert for å sikre en best mulig kvalitet i barnehagen slik at alle barn får en best mulig hverdag og utvkling. 

Siri sine oppgaver ligger under administrasjon, økonomi, personalledelse, utviklingsarbeid og faglig kompetanse, samt foreldresamarbeid. Det er viktig at alle barna er trygge på hvem hun er, og sørger for at alle kjenner henne godt ved å være sammen med barna der de er. Eller få besøk av dem på kontoret der de finner stempler, leker og bøker.  

Målet for barnehagen er å skape en god og varm barnehage der det er rom for alle og hvor barna er omgitt av rause, lekne og dyktige ansatte. Derfor det også viktig med et godt arbeidsmiljø preget av humor og latter, og stort fokus på en god samarbeidskultur på huset:) 

Lars Karsten Tobiassen

Lars er pedagogisk leder og daglig leders stedfortreder i barnehagen. Han har bachelorgrad som barnehagelærer, med fordypning i utefag og hvordan bruke naturen til barns læring og utvikling. 

Lars er nysgjerrig, utforskende, leken, kler seg gjerne ut i ulike roller, aktiv, humørfylt og elsker humor. Han er flink til å se hver enkelt, og viser dyktighet i relasjon med både barn og foresatte. 

Lars har ansvar for formidlingen av "Kroppen er min" sammen med Ann Irene, og har fått ekstra kompetanseheving innen dette. 

Lars er praksislærer for barnehagelærerstudenter fra høsten 2021. Han ser frem til å kunne bidra til dette utdanningsløpet. 

Rebecca Christensen Østerhus

Rebecca er pedagogisk leder i barnehagen. Hun har bachelorgrad som førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk.

Rebecca er omsorgsfull, leken, tilstedeværende, utforskende og anerkjennende. Hun liker å være i aktivitet og skaper gode lekemiljøer for barna. Hun skaper god struktur, og er flink til å inkludere barns medvirkning i hverdagen og lekemiljøer, og er dyktig i å tilrettelegge for ulike behov.  

Rebecca er vårt eget Barnas verneombud, og gjennomgår kompetanseheving i samarbeid med Stine Sofiestiftelsen. Hun sprer kunnskap videre til resten av personalgruppen slik at alle får økt kunnskap om å se og hjelpe barn som utsettes for vold, omsorgssvikt, og/eller seksuelle overgrep. 

Hun har våren 2021 blitt CLASS ressursperson for Toddler, og bruker denne kunnskapen aktivt i sitt arbeid hos de yngste barna, og deler kunnskap med sine medarbeidere. 

Høsten 2021 tar hun videreutdanning innen veiledningspedagogikk og skal også være praksislærer for barnehagelærerstudenter. 

Ann Irene Rørvik

Ann Irene er pedagogisk leder i barnehagen og har bachelorgrad som førskolelærer. I sitt studie har hun lært mye om språk, relasjoner og barn med spesielle behov. 

Ann Irene elsker å være med i leken og finne på artige sprell, og kler seg gjerne ut i ulike kostymer. Hun er aktiv, elsker å være ute, oppfinnsom, løsningsfokusert, elsker barnslig galskap, og ser barna utrolig godt. Hun er god til å skape lekemiljøer som barna liker og trives godt med. 

Ann Irene har ekstra ansvar for formidlingen av "Kroppen er min", og har sammen med Lars fått ekstra kompetanseheving innen dette. 

Høsten 2021 begynner hun som praksislærer for barnehagelærerstudenter. 

Stina Myhre Auestad

Stina er pedagogisk leder i barnehagen og har bachelorgrad som førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Hun har i tillegg videreutdanningen "vold i nære relasjoner".

Stina er aktiv i lek, viser raushet og omsorg, tilrettelegger gode miljøer for barna, og hun blir gjerne med på rollespill. Hun er flink til å se hvert enkelt barn og er løsningsfokusert. Hun elsker humor og få være med på ulike sprell. 

Stina er vår egen CLASS ressursperson for PRE-K (de over 3 år) og har et ekstra ansvar for å formidle sin kunnskap videre til hele personalet. Hun bruker aktivt denne kunnskapen i sitt arbeid, og veileder sine medarbeidere. 

Stina skal være praksislærer for barnehagelærerstudenter, og det gleder hun seg til. 

Ingrid Kristine Føreland

Ingrid er pedagogisk leder i barnehagen og har bachelorgrad som barnehagelærer med fordypning i forming.

Hun er varm og anerkjennende i møte med barna, samt leken og tilstedeværende. Hun finner på mye spennede og gøyalt som barna elsker å bli med på. Hun er dyktig i å lage gode pedagogiske opplegg tilpasset ulike alder. Hun skaper mange gode lekemiljøer ute og inne, og får med seg barna inn i spennende temaer i samtaler og lek. 

Gina Omdal Mortensen

Gina er pedagogisk leder og har bachelorgrad som barnehagelærer med fordypning i mat og måltidspedagogikk. 

Gina er en rolig person som er der barna er. Hun er kreativ og aktivt med i leken, lyttende og har et godt fang til de som trenger det. Hun skaper gode arenaer for samtaler og lek, og tar gjerne barna med på kjøkkenet for å lære om smaker, metoder og ulike retter. Hun er god til å omstille seg og skape gode arener for barn i lek ute og inne. 

Gina er dyktig i møte med barn som har det litt utfordrende, og følge opp deres behov. 

Laila Moløkken Thorsen

Laila er barne- og ungdomsarbeider hos oss. 

Laila elsker å ikle seg ulike roller, og overraske barna, og gjennom henne møter vi Esmiralda på rød sparkesykkel, og rockeren i en helt unik bikinivariant som da gjerne kommer sammen med Rockehanen. Hun er leken, utforskende og har alltid noen gode ideer på lur. Hun er flink til å skape magiske stunder for barna, og ser godt deres mange behov, tanker og følelser.  

Laila elsker å bake og lage snacks på kjøkkenet sammen med barna, eller middagsretter som alle nyter godt av. 

Hun har et ekstra ansvar for renhold nå under Covid 19, og sørger for at rutinene gjennomføres. 

Nina Terjesen

Nina er barne- og ungdomsarbeider hos oss. 

Hun er aktiv, rolig, forståelsesfull, har mange interesser som fenger barna. Hun kan gjerne lese eller spille spill med barn, skape ulike rolleleker, og ikke minst hærje med de barn som trenger litt aktivitet ute eller inne. Hun skaper mange gode lekearenaer for barna, og er veldig interessert i friluft og turer. 

Hun er dyktig i møte med barn og ser hver enkelt på en veldig fin måte. Hun har erfaring med å støtte og veilede enkeltbarn som trenger litt ekstra oppfølging. 

Yasmin Abbas

Yasmin er pedagogisk medarbeider hos oss. 

Hun er en kreativ forundringspakke, som alltid klarer å lage de utroligste ting, til barn og ansattes store glede. 

Hun er omsorgsfull, rolig, og utrolig god i møte med barn og foreldre. Hun liker å lese bøker og lage gode samlinger med konkreter, og dekorere avdelingen med bilder for å støtte opp under språkutviklingen til barna. 

Yasmin er effektiv og elsker orden, og tar ofte ansvar for praktiske oppgaver som sortering/organisering av ulike materiell vi bruker i våre aktiviteter. 

Elin Jensen

Elin er pedagogisk medarbeider i barnehagen. Hun har fagbrev som murer. Siden hun i tillegg til å leke og være med barna, liker å gjøre praktiske oppgaver, er hun på mange måter vår egen vaktmester. 

Elin er rolig og omsorgsfull, og veldig flink til å se barns perspektiver og inkludere dem. Hun trives ekstra godt ute, og bidrar til å skape gode lekemiljøer som gir barna ulike utfordringer. Hun kommer også ofte med gode matretter som barna digger, eller så kommer et dyr fra sin egen "gård" på besøk til oss, til barnas store glede.

Elin er vårt verneombud og vår HMS ansvarlige. Hun er en person som tar ansvar for rollen sin, og gjør den på en utrolig fin måte. 

Marte Nedrebø

Marte Nedrebø er utdannet barne og ungdomsarbeider og er tilkallingsvikar hos oss. 

Hun er kreativ og setter igang gode prosjekter med tema og aktiviteter som fenger barna, og bidrar til at alle barna er i god lek. 

Hun er dyktig i møte med barn og foresatte, og ansattgruppen.

Joanna Eichstadt

Joanna er pedagogisk medarbeider. 

Hun er omsorgsfull, rolig, tålmodig og har et strålende humør. Hun har alltid et godt fang til barn som trenger en pause. 

Hun er glad i å på tur og være ute der hun er aktivt sammen med barna i ulike aktiviter og lek. 

Sandra Mladenovic

Sandra er egentlig utdannet som økonom, men har heldigvis begynt å jobbe med barn, og er i et svangerskapsvikariat hos oss som pedagogisk medarbeider. 

Hun er rolig, omsorgsfull, engasjert, leken og bidrar til et hyggelig mijlø for barna. 

Hun setter gjerne i gang leker og aktivieter, og er flink til å lese barnas behov, noe som er ekstra viktig da hun er med de aller yngste hos oss. 

Anne Hindar Tvedt

Anne er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er vikar hos oss. Hun er en blid, hyggelig, oppmerksom og hjelpsom person. Hun har mange påfunn og har alltid noe å snakke om med alle. Så barna blir godt inkludert i hva enn hun finner på:) 

Anne finner du ofte på gulvet i full lek med barna, og ute er hun aktivt med der det skjer.