Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenningsrutine

INFORMASJON OM TILVENNING I ALVEHETTA FUS BARNEHAGE
 
Tiden for at deres barn skal begynne i barnehage er snart inne. For mange barn kan det være en stor omstilling å starte i barnehagen, og det er derfor nødvendig å sette av god tid til en trygg tilvenningsfase. Det er veldig individuelt hvor lang tid barnet bruker for å kjenne seg trygg i den nye hverdagen, og det er viktig at dere er tilgjengelige/i nærheten dersom barnet trenger det. Vi anbefaler at dere setter av en god uke, feks mot slutten av permisjonen, dersom dere har anledning til det. Vi tilbyr alle nye barn muligheten til å komme på besøk flere ganger før oppstart. Da vil både barn og foresatte oppleve oppstarten tryggere. Dette avtales med de ansatte på din avdeling.

Hvor lang tid ditt barn trenger for å bli trygg, kan vi ikke vite sikkert, før vi står i situasjonen. Men dette finner vi ut sammen. Målet er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheter for kontakt med andre og nye erfaringer.  
 
Selve første dagen

Den første dagen har dere ansvaret for deres barn. Vi vil da være de som tilnærmer oss dere, slik at barnet kan observere og bli vant til at vi er der. For å få en god tilvenning er det viktig at dere er aktivt med på å introdusere det nye miljøet. Dere steller selv barnet, er i rommet under lek etc. Denne dagen holder det ofte med kortere dag, da det er mange nye inntrykk som skal bearbeides. Dere vil motta et info skriv om klokkeslettet på mail.

Påfølgende dagene

De påfølgende dagene tar vi i barnets tempo. Foresatte må være de som lærer opp oss om deres barns behov og ønsker som vi må bli kjent med. Her vil antall dager kunne variere, men vi haster ikke. Vi har lav terskel for å ta kontakt med foreldre når barnet begynner å være her alene, da barnets trygghet er viktigst. 

Det kan for mange foresatte oppleves tøffere enn tenkt, og det forstår vi utrolig godt. Så snakk gjerne med oss om hvordan du har det,  så skal vi gjøre vårt for å hjelpe til. Med åpenhet og god dialog skapes et godt grunnlag for videre relasjon og samarbeid. Barnet kjenner dere godt og ser om dere er utrygge, noe som fort kan smitte.  Vit at det ordner seg, og at dette blir bra når dere også blir bedre kjent med oss:)
 

Hvordan ta avskjed med barnet

Si alltid ifra til barnet ditt når du skal gå. Barnet ditt kan bli usikkert og redd dersom du ”sniker” deg ut, og de begynner ofte å lete. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, og at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Viser dere usikkerhet, blir barnet usikkert. Er du som forelder usikker, er det fint om du snakker med oss om det, evt be oss ringe raskt etter avskjeden og fortelle hva som skjer. Dersom vi ser at en annen løsning ville være bedre for barnet vil vi snakke med dere om det. Det er veldig vanlig å oppleve føleleser man ikke var klar over i forkant. Det er tross alt det viktigste i livene våre vi overlater til andre som vi gjerne ikke kjenner selv. Vi ønsker at dere skal stole på at ditt barn vil ha det godt hos oss. Opplever dere noe som dere ikke syns er greit må dere gi oss beskjed straks. Vi tåler tilbakemeldinger og trenger dem for å bli enda bedre i vårt arbeid.
 
Dere vil kunne oppleve at barnet gråter og strekker seg etter dere ved avskjeden. Det kan være vanskelig for både dere og barnet. Gråten varer gjerne ikke så lenge, og er ofte barnets måte å fortelle at de er glad i dere og at de har lyst til å være med dere, men klarer bare ikke å utrykke det verbalt. Vi kommer ikke til å ta barnet ditt ut av hendene dine. Vi trenger at du gir barnet til oss og vi ønsker at du tar deg tid til å roe barnet før du drar. Dette er av hensyn til både barnet og personalet, og deres relasjon. Barnet skal kjenne at du som foresatt er den som tar valget. Vi trøster, tilbyr et fang og anerkjenner det vi ser av følelse hos barnet og avleder ikke. Er du som forelder nysgjerrig på hvordan ditt barn har det så ring oss gjerne, eller så sender vi deg en sms. 

 

Førstegangssamtale

Vi gjennomfører en førstegangssamtale så fort vi kan når dere begynner. Det er en nyttig samtale hvor dere kan gi oss viktig og relevant info og stille oss spørsmål, og vi (barnehagen) kan forklare litt om hva barnehagens rolle og oppgaver er. Samarbeidet er igang:)

 
Klær

Ha alltid to sett med klesskift i barnehagen og tilpass dette etter årstiden. Vi forventer ikke dobbelt av vintertøy. For at barna skal få positiv opplevelse av å være ute er det viktig med riktig tøy. Vær derfor obs med at tøyet passer og gir mulighet for bevegelse, gripefunksjon ol.  Det er foreldrenes ansvar å ta med skittent og vått tøy hjem til vask/tørk, og passe på at det er nok skift til barnet. Spør gjerne de ansatte om tips til klær dersom dere er i tvil. Vi har god erfaring med hva som skal til for at barn skal trives mange timer ute i all slags vær 


Merking av barnets eiendeler

Alle klær må merkes. Dersom u-merket tøy blir liggende i barnehagen vil det etter en tid bli gitt bort eller brukt som ekstratøy i barnehagen.
 
Andre eiendeler skal også merkes (matpakke, drikkeflaske, smokker, bleier, våtservietter, ryggsekk, vogn, myggnetting, regntrekk, vognpose, tepper etc.)   Mat/drikke Ved allergier, gi beskjed. Vi holder to måltider, melk og frukt/grønnsaker i løpet av dagen. Og vi har minimum en dag i uken med varm mat. Barnet trenger derfor niste til evt frokost. Vi anbefaler sunt pålegg og vann på drikkeflasken. Drikkeflasken er foreldrenes ansvar.
 


Bleieskift

Dere må ha med bleier (borrelåsbleier, ikke up & go), vaskeservietter og eventuelt salve/olje dersom barnet ditt trenger det. 
 
Soving: Barn som trenger søvn, sover ute i egen vogn. Husk behagelig, men trygg sele. Det er viktig med myggnetting og regntrekk, og varm pose på vinteren. Det er viktig at dyner, poser etc. tilpasses vær og årstid. Det er deres ansvar å sørge for at det vaskes av og til.  Soving i barnehagen skjer når det enkelte barn har behov for det. Vi prøver å etterkomme foreldrenes ønsker så lang det lar seg gjøre avhengig av barnets alder og utvikling.  Nok søvn er viktig for at et barn skal lære og utvikle seg i riktig tempo og fungere i sosiale relasjoner som for eksempel lek. Dersom vi ser at barnet er trøtt, sliten, sur, sint, frustrert, ofte i konflikter kan dette ha sammenheng med for lite søvn og vi vil da ta kontakt for å komme frem til en god løsning som vi forventer blir til barnets beste. 
 


Barn og ferie

Det er lovbestemt at alle barn skal ha 4 uker i løpet av året, hvor 3 av de skal være sammenhengende på sommeren. Det vil bli sendt ut påmeldingslapp for sommeren med frist innen 1. mai. Dersom det er få barn påmeldt kan det føre til endret åpningstid for å kunne ha mulighet til å holde åpent. Det har med antall ansatte som kreves på jobb å gjøre. 
 


Opplysningsplikt

Det er viktig at alle foresatte er klar over at barnehager har opplysningsplikt dersom vi oppdager noe som bekymrer oss, enten i forhold til barnet og dets utvikling, men også dersom vi er bekymret for omsorgssvikt, mishandling for å nevne noe. Vår jobb er å sørge for at barnet har den oppfølgingen den trenger for å bli den beste versjonen av seg selv.  Dette vil dere få mer informasjon om på førstegangssamtalen. 
 


Primærteam

I Alvehetta FUS barnehage har vi organisert primærteam for å bedre følge opp det enkelte barn og deres behov.

Vi har tre avdelinger: 

Bjørnungene 0 - 2 år. 971 09171, 

Revungene   2 - 3 år 908 98674   

Ekornbarna   3 - 6 år. 951 09686  


Åpningstider

kl 06:45 – 17:00  (Stengt julaften og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag kl 12:00, og ukene 28 og 29 og 5 planleggingsdager) Se årsplanen. I våre vedtekter står det at barna skal ha 4 uker ferie i løpet av året og at 3 av dem må være sammenhengende. Grunnen til det er at barna også trenger en pause i blant, akkurat som oss voksne.  
 
 
MyKid

Vi bruker MyKid som kommunikasjonsverktøyet vårt. Det er en app dere laster ned ved oppstart. Vi legger til ett mobil nummer og første gangen du logger inn trykker du på glemt passord og mottar det på sms. Du vil da få tillatelser og kontaktinfo du må svare på. Du kan også legge til en foresatt til slik at evt begge har tilgang til alt. Her inne vil dere finne all info dere trenger fra oss. Dere kan legge inn fri/syk/meldinger på ditt barn og vi kan sende til dere. Det vil bli lagt ut bilder og info om hva som har skjedd, hva som skal skje, påmeldinger, periodeplaner, nyhetsbrev, årsplan osv. Vi trenger at dere som foreldre samarbeider og bruker dette verktøyet sammen med oss. 
 


Årsplan

Vi ønsker og anbefaler alle foresatte og lese årsplanen vi har laget. Den forteller hva vi jobber med, tilbyr og har fokus på, og hva vi har av forventninger til dere foreldre, og hva vi mener dere skal kunne forvente av oss. Den inneholder også dato for planleggingsdager gjeldene år slik at dere kan legge det inn i kalenderen. 
 


Til info så har Arendal kommune en fin ordning med å hjelpe foresatte i form av redusert foreldrebetaling dersom du/dere innfrir kravene. Vedtaket vil bli sendt til barnehagen og dere får mindre månedsbeløp på fakturaen fra oss. Lurer du på om dette er noe du har krav på så ta kontakt med Arendal kommune og spør etter Dorthe Rasmussen, eller gå inn på Arendal kommune sin hjemmeside og finn søknadskjema der.    
 
 
Ta gjerne kontakt direkte med avdelingene, dersom dere har spørsmål vedrørende tilvenningsfasen,  eller eventuelt daglig leder på mobil 41628930.
 
Vi ser frem til å bli kjent med dere alle. 
 
Velkommen til oss
 
 
Med vennlig hilsen     

Ansatte i Alvehetta FUS barnehage