Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Overgangsrutiner innad og barnehage - skole

Overgangsrutine mellom avdelinger

For å sikre en best mulig overgang fra en avdeling til en annen, har vi ulike metoder.

  • Pedagog på avdelingen følger med over til ny.
  • Tema på utviklingssamtale i forkant. 
  • Har planlagte aktiviteter, turer og besøk på avdelingene i en god periode før overgangen. 

Overgangsrutine barnehage - skole

For å sikre en best mulig overgang til skolen har vi:

  • Besøk på skolene, enten eget initiativ eller invitasjon fra skolen. 
  • Utviklingssamtalen på våren brukes blant annet til å fylle ut info i overgangsskjema som sendes skolen. Foreldre må samtykke til denne informasjonen og derfor gjør vi det sammen med dem. Vi sender det deretter videre til skolen. 
  • Ved tilfeller der andre instanser må kobles på vil denne prosessen starte tidligere i det siste barnehageåret da frist for en evt rehenvinsning og henvisning til PPT er 1.februar. Dette foregår med foresattes samtykke, og barnehagen tar ansvar for store deler av prosessen. 
  • Tema i førskolegruppen. Mange barn både gleder seg og samtidig gruer seg til skolehverdagen. De har ofte gått i barnehagen i mange år og det er trygt, og de mestrer godt en barnehagetilværelse. Skolen er for dem noe helt nytt, nye mennesker de skal forholde seg til, nye barn de skal bli kjent med, nye regler, andre aktiviteter, nye lokaler, nye forventninger og roller. Her kan mange følelser oppstå og de må vi hjelpe dem med så godt vi kan.