Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Rutine rullering av pedagogisk personell

Vi har i løpet av de siste 5 årene jobbet frem en rutine som vi opplever som veldig positiv, og som vi har justert litt for å sikre de rutinene som vi vil at de yngste og eldste skal ha hos oss. 

Rebecca har småbarnspedagogikk som sin fordypning, noe som gjør at hun har et ekstra faglig fortrinn mht de yngste barna. Dette vet vi er viktig for Bjørnungene og hun vil derfor være en fast pedagog som vil ha hovedansvar for å ta imot de som begynner. Hun vil sørge for en god start i barnehagen, og videreformidle viktig informasjon til pedagogen som skal ta stafettpinnen de neste årene frem til førskolealder. 

På samme måte har vi Lars som har fordypning i utefag og kompetanse om "kroppen er min", har stor interesse for oppfølging av førskolebarn og er dyktig på å ta med gilde aktiviteter ut i naturen, tilpasse alder og behov, og vil ha hovedansvar for det som skal foregå det siste året før de begynner på skolen. På den måten vil vi sikre en god overgang mellom barnehage og skole. 

De øvrige pedagogene vil rullere på den måten at den som er nede på Bjørnungene vil følge dere frem til det første året på Ekornbarna. På den måten vil man kunne skape et godt samarbeid, en god oppfølging av barnet, og en trygg base for barnet i overganger mellom avdelinger, i ulike faser som barnet skal igjennom, og ved evt andre hendelser som gjør at denne relasjonen vil være en god støtte for alle. De er veldig dyktige på foreldresamarbeid og oppfølging av enkeltbarn, og skape gode prosjekter som skaper engasjement og gir et naturlig rom for medvirkning. 

Unntak kan forekomme ved svangerskapspermisjon/langtidsfravær, avtalte tilretteleggingtiltak bla. God dokumentasjon og samtaler vil da kunne sørge for en god overgang. 

Det som kjennetegner lederteamet vårt er den stoltheten de legger i sitt arbeid. De er interessert i å holde seg faglig oppdatert, og reflektere over egen praksis slik at den hele tiden utvikler seg. De setter stor pris på tilbakemeldinger som de tar dette med inn i egen evaluering. 

Vi ønsker å skape en trygg og god ramme for barn og foresatte hos oss. Etter en god evaluering av rutinen, kom vi frem til at den skaper den tryggheten vi ønsker for barna, at vi får en god flyt i samarbeid med hjemmet, og har en tydelig rød tråd i utviklingssamtaler som gjør oppfølging av hvert enkelt barn veldig bra. Så dette er noe vi vil fortsette med. For i tillegg til at vi selv ser nytteverdien av den har vi i tillegg fått mange gode tilbakemeldinger om det fra foresatte og det ønsker vi å lytte til:)