Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vennskap og lek

Alle barn, på lik linje som voksne, trenger venner for å ha det godt og trives. Derfor er dette noe vi jobber bevisst med for å oppnå for alle barna hos oss.

Vi gir de veiledning og støtte slik at de lærer gode løsninger for å ta kontakt, delta i lek, løse uenigheter, stå for sitt, men også være lydhør og samarbeidsvillig. Vi gir barna mulighet til å leke mye hver eneste dag, enten sammen med kun andre barn, eller sammen med ansatte som deltar aktivt selv, eller som fungerer som støtte og kommer med påfyll av kunnskap innenfor lekens tema eller innreder rommene slik at de innbyr til lek. Barns ønsker og behov må tas hensyn til:) 

Det er viktig at barn som ønsker å leke sammen har felles forståelse for hvordan leken skal være, elementer som kan/bør være med, som kan godta at fantasi kan benyttes som supplement, og at ikke kun en skal være lekens leder. De lærer å behandle hverandre med respekt. Lek krever gode språk - og sosiale ferdigheter, og det er noe barn øver på helt frem til skolestart. De er små barn som trenger å få hjelp til å blir en god venn. De kan ikke alt enda, og det må alle voksne forstå og ha kunnskap om. Vi ønsker å støtte barn på veien i å bli den beste versjonen av seg selv, som for oss betyr at de skal være glad i seg selv, være stolt av de egenskapene og ferdighetene barnet selv besitter, være stolt av å være anerledes, og forstå at ved å gjøre så godt man kan, da er det godt nok. 

Drama, eventyr, og konkreter kan ofte være et hjelpemiddel for personalet når de ønsker å formidle temaer om vennskap, toleranse, inkludering, mobbing, språk på en forståelig og inspirerende måte. Da er barna ofte delaktige, og får konkrete oppgaver. Dette øver også opp språkforståelsen og verbalt språk.

Lekens tema, samt lekemiljø ute og inne vil være i kontinuerlig endring. Personalet bruker observasjon av barns lek og interesser før de gjør endringer og justeringer. Barns medvirkning i egen hverdag er viktig og det tar vi på alvor i de settingene dette er mulig. Men personalet skal ha kunnskap om hvordan lekemiljøene kan bidra til økt trivsel, utvikle leken, skape gode relasjoner og påvirke barnas nysgjerrighet og utforskertrang:)

Det skal være gildt å gå i barnehagen:)