Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vennskap og lek

Alle barn, på lik linje som voksne, trenger venner for å ha det godt og trives. Derfor er dette noe vi jobber for å oppnå for alle barna hos oss.

Vi gir de veiledning og støtte slik at de lærer gode løsninger for å ta kontakt, delta i lek, løse uenigheter, stå for sitt, men også være lydhør og samarbeidsvillig. Vi gir barna mulighet til å leke mye hver eneste dag sammen med voksne som deltar aktivt selv, eller som fungerer som støtte og kommer med påfyll av kunnskap innenfor lekens tema eller innreder rommene slik at de innbyr til lek. Det er viktig at barn som ønsker å leke sammen har felles forståelse for hvordan leken skal være, elementer som kan/bør være med, som kan godta at fantasi kan benyttes som supplement, og at ikke kun en skal være lekens leder. De lærer å behandle hverandre med respekt. Lek krever gode språk - og sosiale ferdigheter, og det er noe barn øver på helt frem til skolestart. De er små barn som trenger å få hjelp til å blir en god venn. De kan ikke alt enda, og det må alle voksne forstå og ha kunnskap om. Vi ønsker å hjelpe barn til å bli den beste versjonen av seg selv.

Drama, eventyr og konkreter kan ofte være et hjelpemiddel for personalet når de ønsker å formidle temaer på en forståelig og morsom måte. Da er barna gjerne med og får konkrete oppgaver. Dette øver også opp språkforståelsen og verbalt språk.

Lekens tema kan variere, og personalet bruker observasjon av barns lek og interesser før de tar et valg. Barns medvirkning i egen hverdag er viktig og det tar vi på alvor i de settingene dette er mulig.