Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Alvehetta FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Siri Fyhn Lilleødegård
Daglig leder

Tlf: 41 62 89 30
E-post: dl.alvehetta@bhg.no

Trenger du barnehageplass høsten 2021 eller fra 15.12.21? Vi har noen ledige plasser igjen.

Bli med inn i vår magiske hverdag

FUS visjonen er :"Sammen gir vi barndommen verdi: vennskap, lek og glede og hverdagsmagi"

Våre satsningsområder er lek, helse og relasjoner. 

 • Vi har tilvenningsrutine hvor barnas behov og trygghet kommer først. Les mer.
 • Vi elsker å være ute og høsten 2021 blir vi en friluftsbarnehage, med lavvo og grillhyttemuligheter:) En god mix av å dele grupper inne, ute og på tur. Les mer
 • Vi blir en studentbarnehage i samarbeid med UIA. Les mer
 • Vi prioriterer barnas leketid og har kompetanse innen Egenledelser i lek og læring
 • Vi deler barna i små grupper, og utnytter lokalet og området godt. 
 • Vi kan relasjons - og vennekompetanse, og skape gode språkstimulerende miljøer. 
 • Vi har en rutine for rullering av pedagogisk personell for å sikre barns trygghet og godt samarbeid med hjemmene.
 • Vi har vår egen Barnas verneombud. 
 • Vi har gode kostholdsvaner og fullkost.
 • Vårt miljø er preget av trivsel, humor, leken galskap og høyt nærvær. 
 • Alvehetta FUS barnehage setter barnet først.
 • Scoren på tilfredshet i årets UDIR var 4,7. Barns trygghet på personalet 4,9. Venner og trivsel for barnet 4,9. Vi er veldig fornøyd med foreldrenes tilbakemelinger, og tar utfordringen med å bli enda bedre:) 

Vi er barnehage som ønsker å gi barna en trygg hverdag fylt av omsorg, kjærlighet, lek, mestringsopplevelser,støtte i utfordrende situasjoner, spenning, latter og glede. Sammen med barnet ønsker vi å få frem alle de unike og fantastiske sidene slik at barnet får et godt selvbilde. Barna hos oss skal tilegne seg kunnskap om vennekompetanse, og om hvordan man er en del av et felleskap der vi behandler hverandre med respekt, toleanse og tålmodighet. 

Vi har en voksentetthet på ca 5,6 og har i år ca 60 % pedagogisk personell og mange dyktige Barne og ungdomsarbeidere og pedagogiske medarbeidere. Fellesnevner for alle ansatte hos oss, er at de stortrives i jobben sin, og har bevisst valgt å jobbe med barn, noe som synes godt i deres arbeid hver dag.  Våre ansatte kan du lese mer om her

Barnehagen ligger i en solfylt del av et barnevennlig byggefelt på Bjorbekk, hvor flere felt er under opparbeidelse. Vi ligger i kort kjøreavstand fra E-18, og har gode bussforbindelser med kort gåavstand fra hovedveien og inn til barnehagen. Vi har varierte og flotte turmuligheter rundt oss til både skog og mark, og den vakre Nidelva. 

Tilvenning og trygge overganger

Vi har fokus på en trygg tilvenningsfase for alle nye barn, og tar dette alvorlig. Det betyr at vi ønsker å legge opp dagene etter hvert enkelt barns behov i samarbeid med foreldrene, les mer om det her

I forkant av oppstart i barnehagen inviteres dere til å besøke barnehagen flere ganger, og leke her noen timer, samt at dere får tilbud om å delta på informasjonsmøte og treffe andre nye foreldre. 

Overganger innad og barnehage - skole. Les mer her.

For å sikre trygge overganger mellom avdelinger begynner vi allerede på våren å samarbeide med den kommende avdelingen, hvor også pedagogen følger med over. På den måten vil vi kunne forebygge i stor grad ulike faktorer som kan skape utrygghet. Dersom vi har barn med særskilte behov vil det gjennomføres samtaler med personalet hvor foresatte kan få mulighet til å bli med på, for å sikre gode forhåndskunnskaper slik at avdelingen vil kunne stå klar til å kunne tilrettelegge fra starten av, da ledet av pedagogen som bli med over. Du kan lese mer om rutinen her Rutine rullering av pedagogisk personell Dette er en strategi vi mener er veldig postiv og skaper en god trygghet for barnet, relasjonen mellom barnet og pedagogen, sikre god oppfølging av barnets utvikling og samarbeid barnehage og hjem, overganger innad og til skolen m.m. 

Kosthold, fysisk aktivitet og bruk av nærmiljøet.

Vi liker å være i bevegelse, og er ofte på tur i det flotte området rundt oss. Vi legger også tilrette for variert fysisk lek ute og inne i barnehagens eget område. Høsten 2021 vil vi ha på plass en grillhytte på vårt uteområde, og vi har lavvo som vi kan ta med på tur eller sette opp på uteområdet vårt for å kunne dele barna i midre grupper. Vi blir en friluftsbarnehage på vår helt egen måte.Les mer

Barna blir kjent med buss når vi besøker bibliotek, vitensenteret, kuben, og andre gilde opplevelser Arendal by kan gi oss:)

Vi ønsker å gi barna god og variert kost, og har fullkost servering. Vi lager maten selv (mest mulig fra bunnen av), og bruker grove korntyper, kjøtt, fisk, kylling, og selvsagt retter uten kjøtt. Vi baker brød de dagene vi har smøremåltid, og lager varierte varmretter slik at barna blir presentert for ulike smaker. Måltider har elementer av grønnsaker eller frukt, samt melk og vann. Til tørstedrikke bruker vi vann. Vi tilrettelegger for matallergier/matintoleranser. 

Måltidene er en arena for hygge og gode samtaler, mens de øver på å smøre egen mat. Vi lar barna være med og delta i tilberedningsprosessen. De får mulighet til å smake på nye retter og oppleve mat som noe positivt. Tilbakemeldinger fra foresatte er at de opplever tilbudet som utrolig bra. 

Vårt fokus for førskolebarna

Vi ønsker å gi våre barn nyttige verktøy for å kunne trives på skolen. Fokus er dermed å gi barna et godt selvbilde og opplevelser av mestring og glede. Gjennom vårt pedagogiske opplegg gir vi barna kompetanse innen lek, samarbeid, konflikthåndtering, impulskontroll, selvstendighet, selvhevdelse, hvordan håndtere motgang/nederlag/ting som er vanskelig, og hvordan få og beholde venner. Vi ønsker også at de får kjennskap til IT, tall og bokstaver. 

Vi syns det er viktig at barn lærer å svømme og lære vannvett, og tenker at alt vi kan bidra med i barnehagentiden er viktig. Vi gir derfor tilbud om svømmeopplæring til den eldste barnegruppen, og da benytter vi oss av Bjorbekktunet som vi bare kan spasere til. Målet er å gjøre barna trygge i vann, leke i vann og lære barn som er klar for det, å svømme litt. Det hele skjer på barnets egne premisser.

Bevisstgjøring av bærekraft og miljøvern

Vi jobber for at barna skal lære å ta vare på naturen og det rundt dem. Vi har fokus på å kjøpe inn og bruke mest mulig mijløvennlige leker og materiell, og hvordan utnytte naturens ressurser og gjenbruk. Siden vi lager mat selv, har vi fokus på at det skal være minst mulig matsvinn. 

Kompetanseheving og satsningsområder

Alle barnehager har krav til innhold i det pedagogiske tilbudet som står tydelig i Lov om barnehager, Rammeplanene for barnehager, FN konvensjonen m.m. For å sikre dette arbeidet har FUS barnehagene felles satsningsområder som Egenledelse i lek og læring, CLASS og TIK.  Dette er valgt utifra hva forskning sier er avgjørende for barns utvikling og trivsel, samt kvalitet i en barnehages pedagogiske tilbud. I tillegg til dette vil vi ha lokale satsningsområder og prosjekter som ivaretar egne ønsker og behov. 

FUS barnehagene har fokus på at barn skal få god og næringsrik mat. Vi vet hvor viktig dette er for barns utvikling og trivsel. FUS Smart Mat kan du lese mer om i vår årsplan Årsplan for 2020-2021 

Våre egne satsningsområder i år er lek, helse og relasjoner. Vi vil at alle barn skal ha det godt hos oss, og få de beste forutsetningene for egen utvikling og læring. Gjennom mange mange år har hatt viktige kompetansehevinger for hele personalet, for det vet vi gir økt kvalitet og ikke minst trivsel. Vi har gjennomført kompetansehevingen: "Vold, traumer og seksuelle overgrep" i samarbeid med Arendal kommune, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad. Kroppen er min sier mer om dette. I 2018/2019 hadde vi kompetanseheving ledet av Styd kommunikasjon, med Line Melvold og teamet, til å ta oss igjennom "Livsmestring og helse i barnehagen", noe vi har lært utrolig mye fra og tatt med oss inn i vårt arbeid. I 2019-2020 har vi jobbet med "Relasjonskompetanse og relasjonsledelse" med Jan Spurkeland. I tillegg har vi kompetanse om språkutvikling, basert på arbeid rundt faglig litteratur av Liz Stratton, og årlig oppdatering av "Egenledelse i lek og læring". 

Våre ansatte har god faglig kunnskap og mye erfaring med arbeid i barnehage, og vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for å kunne tilby en barnehage med høy kvalitet. Vi har en viktig rolle i hvordan barna vil bli som samfunnsborgere når de blir eldre, og da må vi hele tiden holde oss oppdatert om barnehagefaget. Vi har flere pedagoger med småbarnspedagogikk, noe som fører til at de minste barna blir veldig godt ivaretatt og tilrettelagt for, ellers har vi pedagoger med fordypning i uteliv, helse og ernæring, vold i nære relasjoner og forming. Vi har oppfylt pedagog- og bemanningsnorm.

Organisering

Vi har 3 avdelinger for 0-6 år, og fordeler de slik: Bjørnungene ca 0-2 år i 1 etasje. I 2 etasje har vi Revungene for de som er ca 2-3 år, og Ekornbarna for de som er ca 4-6 år. Det viktigste for oss er at alle barn skal trives og ha det godt, sammen med varme og gode voksne som ser dem hver eneste dag.

Vi har kun ansatte i 100 % stilling. Det er 2 pedagoger med barnehagelærerutdanning på hver avdeling, samt dyktige pedagogiske medarbeidere med fagbrev innen Barne-og ungdomsarbeidere og annen utdanning/erfaring, og daglig leder med 100 % adm. stilling. Vi har minimum 50 % pedagogisk personell på avdelingene. Flere av de ansatte har fordypning i småbarnspedagogikk, forming, kost og ernæring, samt uteliv. Vi har ansatte med videreutdanning i vold i nære relasjoner. Daglig leder har i tillegg til sin førskolelærerutdanning, nasjonal lederutdanning og er snart ferdig med master i ledelse. Vi har høyt fokus på kvalitet i vårt arbeid, og vi har god kompetanse for å gjennomføre dette. Vi får gode tilbakemeldinger fra foresatte, noe vi setter stor pris på. 

Arbeidsmiljø og nærvær

Et godt arbeidsmiljø er viktig, og vi jobber med dette hele året, for vi vet at trivsel smitter:) Vi  har i mange år hatt lavt fravær, ofte mye lavere enn gjennomsnittet for vår sektor. Alle tar sin del av dette ansvaret og gir oss en kultur det er godt å være en del av. Så vi er rett og slett veldig stolte over den ansattgruppen

Søknadsfrister

1.mars hovedopptak for høsten som starter 1.aug. Etter dette har vi suppleringsopptak for eventuelle ledige plasser. Men alltid lurt å være tidlig ute. 

15.12 siste frist for å søke om plass for våren. For at vi skal motta tilskudd for ditt barn, må barnet ta imot barnehageplass fra 15.12 eller 15.01. Neste telletidspunkt for Arendal kommune er 15.august og 15.september. 

Velkommen til oss:)

Søk barnehageplass

Avdelinger

Bjørnungene
Tlf: 97109171
dl.alvehetta@bhg.no
0-2 år
Revungene
Tlf: 90898674
dl.alvehetta@bhg.no
2-3 år
Ekornbarna
Tlf: 95109686
dl.alvehetta@bhg.no
4-6 år