Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Alvehetta FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Siri Fyhn Lilleødegård
Daglig leder

Tlf: 41 62 89 30
E-post: dl.alvehetta@bhg.no

Trenger du barnehageplass høsten 2021 eller fra 15.12.21? Vi har ledige plasser.

Bli med inn i vår magiske hverdag

 • Vårt satsningsområde er lek, helse og relasjoner. 
 • Vi elsker å være ute på tur og er det så mye som mulig:)
 • Vi prioriterer barnas leketid.
 • Vi deler barna i små grupper, og utnytter lokalet og området godt. 
 • Vi kan relasjons - og vennekompetanse.
 • Vi har vår egen Barnas verneombud.
 • Pedagog følger barnet fra Bjørnungene til Ekornbarna. 
 • Vi har gode kostholdsvaner og fullkost.
 • Vårt miljø er preget av trivsel, humor, leken galskap og høyt nærvær. 
 • Alvehetta FUS barnehage setter barnet først.
 • Scoren på tilfredshet i årets UDIR var 4,7. Barns trygghet på personalet 4,9. Venner og trivsel for barnet 4,9. Vi er veldig fornøyd med foreldrenes tilbakemelinger:) 

Vi er mellomstor barnehage som ønsker å gi barna en trygg hverdag fylt av omsorg, kjærlighet, lek, mestringsopplevelser,støtte i utfordrende situasjoner,  spenning, latter og glede. Sammen med barnet ønsker vi å få frem det beste i hver enkelt. Barna hos oss skal tilegne seg kunnskap om vennekompetanse, og om hvordan man er en del av et felleskap der vi behandler hverandre med respekt, toleanse og tålmodighet. 

Vi har en voksentetthet på ca 5,6 og har i år ca 60 % pedagogisk personell og mange dyktige Barne og ungdomsarbeidere og pedagogiske medarbeidere. Fellesnevner for alle ansatte hos oss, er at de stortrives i jobben sin, og har bevisst valgt å jobbe med barn, noe som synes godt i deres arbeid hver dag.  Våre ansatte kan du lese mer om her

Barnehagen ligger i en solfylt del av et barnevennlig byggefelt på Bjorbekk, hvor flere felt er under opparbeidelse. Vi ligger i kort kjøreavstand fra E-18, og har gode bussforbindelser med kort gåavstand fra hovedveien og inn til barnehagen. Vi har varierte og flotte turmuligheter rundt oss til både skog og mark, og den vakre Nidelva. 

Tilvenning og trygge overganger

Vi har fokus på en trygg tilvenningsfase for alle nye barn, og tar dette alvorlig. Det betyr at vi ønsker å legge opp dagene etter hvert enkelt barns behov i samarbeid med foreldrene, les mer om det her

I forkant av oppstart i barnehagen inviteres dere til å besøke barnehagen flere ganger, og leke her noen timer, samt at dere får tilbud om å delta på informasjonsmøte og treffe andre nye foreldre. 

For å sikre trygge overganger mellom avdelinger begynner vi allerede på våren å samarbeide med den kommende avdelingen, hvor også pedagogen følger med over. På den måten vil vi kunne forebygge i stor grad ulike faktorer som kan skape utrygghet. Dersom vi har barn med særskilte behov vil det gjennomføres samtaler med personalet hvor foresatte kan få mulighet til å bli med på, for å sikre gode forhåndskunnskaper slik at avdelingen vil kunne stå klar til å kunne tilrettelegge fra starten av, da ledet av pedagogen som bli med over. Vi har en fast pedagog på Bjørnungene som sikrer en god start og tilvenning, og en fast pedagog på Ekornbarna for å sikre en best mulig overgang mellom barnehage-skole, diverse pedagogiske opplegg som gjennomføres for førskolegruppen m.m. Det vil dermed være 4 pedagoger som rullerer slik at ditt barn får en kjent pedagog med seg fra overgang fra Bjørnungene til Revungene og videre til Ekornbarna. Dette er en strategi vi mener er veldig postiv og skaper en god trygghet for barnet, relasjonen mellom barnet og pedagogen, sikre god oppfølging av barnets utvikling og samarbeid barnehage og hjem m.m. 

Kosthold, fysisk aktivitet og bruk av nærmiljøet.

Vi liker å være i bevegelse, og er ofte på tur i det flotte området rundt oss. Vi legger også tilrette for variert fysisk lek ute og inne i barnehagens eget område. Barna blir kjent med buss når vi besøker bibliotek, vitensenteret, kuben, og andre gilde opplevelser Arendal by kan gi oss:)

Vi ønsker å gi barna god og variert kost, og har fullkost servering. Vi lager maten selv mest mulig fra bunnen, og bruker grove korntyper, kjøtt, fisk, kylling, og retter uten kjøtt. Vi baker brød de dagene vi har smøremåltid, og lager varierte varmretter slik at barna blir presentert for ulike smaker. Måltider har elementer av grønnsaker eller frukt, samt melk og vann. Til tørstedrikke bruker vi vann. Vi tilrettelegger for matallergier/matintoleranser. 

Måltidene er en arena for hygge og gode samtaler, mens de øver på å smøre egen mat. Vi lar barna være med og delta i tilberedningsprosessen. De får mulighet til å smake på nye retter og oppleve mat som noe positivt. 

Vanntilvenning for førskolebarna

Vi syns det er viktig at barn lærer å svømme og lære vannvett, og vi tenker at det vi kan bidra med i barnehagen er viktig. Vi gir derfor tilbud om svømmeopplæring til den eldste barnegruppen, og da benytter vi oss av Bjorbekktunet som vi bare kan spasere til. Målet er å gjøre barna trygge i vann, leke i vann og lære barn som er klar for det, å svømme litt. Det hele skjer på barnets egne premisser.

Bevisstgjøring av bærekraft og miljøvern

Vi jobber for at barna skal lære å ta vare på naturen og det rundt dem. Vi har fokus på å kjøpe inn og bruke mest mulig mijløvennlige leker og materiell, og hvordan utnytte naturens ressurser og gjenbruk. 

Kompetanseheving og satsningsområder

Som FUS barnehage jobber vi med prosjektene "Egenledelse i lek og læring", og CLASS og TIK. Dette er valgt utifra hva forskning sier er avgjørende for barns utvikling og kvalitet i en barnehages pedagogiske tilbud.

FUS barnehagene har fokus på at barn skal få god og næringsrik mat, for vi vet hvor viktig dette er for barns utvikling og trivsel. FUS Smart Mat kan du lese mer om i vår årsplan Årsplan for 2020-2021 

Våre egne satsningsområder i år er lek, helse og relasjoner. Vi vil at alle barn skal ha det godt hos oss, og få de beste forutsetningene for egen utvikling og læring. Gjennom mange mange år har hatt viktige kompetansehevinger for hele personalet, for det vet vi gir økt kvalitet og ikke minst trivsel. Vi har gjennomført kompetansehevingen: "Vold, traumer og seksuelle overgrep" i samarbeid med Arendal kommune, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad. Kroppen er min sier mer om dette. I 2018/2019 hadde vi kompetanseheving ledet av Styd kommunikasjon, med Line Melvold og teamet, til å ta oss igjennom "Livsmestring og helse i barnehagen", noe vi har lært utrolig mye fra og tatt med oss inn i vårt arbeid. I 2019-2020 har vi jobbet med "Relasjonskompetanse og relasjonsledelse" med Jan Spurkeland. I tillegg har vi kompetanse om språkutvikling, basert på arbeid rundt faglig litteratur av Liz Stratton, og årlig oppdatering av "Egenledelse i lek og læring". 

Våre ansatte har god faglig kunnskap og mye erfaring med arbeid i barnehage, og vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for å kunne tilby en barnehage med høy kvalitet. Vi har en viktig rolle i hvordan barna vil bli som samfunnsborgere når de blir eldre, og da må vi hele tiden holde oss oppdatert om barnehagefaget. Vi har flere pedagoger med småbarnspedagogikk, noe som fører til at de minste barna blir veldig godt ivaretatt og tilrettelagt for, ellers har vi pedagoger med fordypning i uteliv, helse og ernæring, vold i nære relasjoner og forming. Vi har oppfylt pedagog- og bemanningsnorm.

Organisering

Vi har 3 avdelinger for 0-6 år, og fordeler de slik: Bjørnungene ca 0-2 år i 1 etasje. I 2 etasje har vi Revungene for de som er ca 2-3 år, og Ekornbarna for de som er ca 4-6 år. Det viktigste for oss er at alle barn skal trives og ha det godt, sammen med varme og gode voksne som ser dem hver eneste dag.

Vi har kun ansatte i 100 % stilling. Det er 2 pedagoger med barnehagelærerutdanning på hver avdeling, samt dyktige pedagogiske medarbeidere med fagbrev innen Barne-og ungdomsarbeidere og annen utdanning/erfaring, og daglig leder med 100 % adm. stilling. Vi har minimum 50 % pedagogisk personell på avdelingene. Flere av de ansatte har fordypning i småbarnspedagogikk, forming, kost og ernæring, samt uteliv. Vi har ansatte med videreutdanning i vold i nære relasjoner. Daglig leder har i tillegg til sin førskolelærerutdanning, nasjonal lederutdanning og er snart ferdig med master i ledelse. Vi har høyt fokus på kvalitet i vårt arbeid, og vi har god kompetanse for å gjennomføre dette. Vi får gode tilbakemeldinger fra foresatte, noe vi setter stor pris på. 

Arbeidsmiljø og nærvær

Et godt arbeidsmiljø er viktig, og vi jobber med dette hele året, for vi vet at trivsel smitter:) Vi  har i mange år hatt lavt fravær, ofte mye lavere enn gjennomsnittet for vår sektor. Alle tar sin del av dette ansvaret og gir oss en kultur det er godt å være en del av. Så vi er rett og slett veldig stolte over den ansattgruppen

Velkommen til oss:)

Søk barnehageplass

Avdelinger

Bjørnungene
Tlf: 97109171
dl.alvehetta@bhg.no
0-2 år
Revungene
Tlf: 90898674
dl.alvehetta@bhg.no
2-3 år
Ekornbarna
Tlf: 95109686
dl.alvehetta@bhg.no
4-6 år