Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Alvehetta FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Siri Fyhn Lilleødegård
Daglig leder

Tlf: 41 62 89 30
E-post: dl.alvehetta@bhg.no

Trenger du barnehageplass så har vi ledige plasser.

Bli med inn i vår magiske hverdag

  • Vårt satsningsområde er lek, helse og relasjoner. 
  • Vi prioriterer barnas leketid.
  • Vi kan relasjons - og vennekompetanse.
  • Vi har vår egen Barnas verneombud.
  • Vi har gode kostholdsvaner og matservering.
  • Vårt miljø er preget av trivsel, humor, leken galskap og høyt nærvær. 
  • Alvehetta FUS barnehage setter barnet først.

Vi gir barna en trygg hverdag fylt av omsorg, kjærlighet og hverdagsmagi. Lek, helse og relasjoner er våre satsningsområder. For sammen med barnet ønsker vi å få frem det beste i hver enkelt. Barna hos oss skal tilegne seg kunnskap om vennekompetanse, og om hvordan man er en del av et felleskap der vi behandler hverandre med respekt, toleanse og tålmodighet.

Tilknytning

Vi har fokus på en trygg tilkytningsfase for alle nye barn. Det betyr at vi ønsker å legge opp dagene etter hvert enkelt barns behov, les mer om det her: tilknytningsfase

Vi har lagt opp til at pedagogen du begynner med følger deg videre ut barnehagetiden. På den måten sørger vi for at barnet følges godt opp gjennom alle ulike utviklingsfaser, og man får mulighet til å bygge et godt foreldresamarbeide. 

Kosthold, fysisk aktivitet og bruk av nærmiljøet.

Vi liker å være i bevegelse og er ofte på tur i det flotte området rundt oss. Vi legger også tilrette for variert fysisk lek ute og inne i barnehagens eget område. Barna blir i tillegg kjent med buss når vi besøker bibliotek, vitensenteret, kuben, og andre gilde opplevelser Arendal by kan gi oss:)

Vi ønsker å gi barna god og variert kost, og serverer alle måltidene, som vi lager selv. Vi serverer i hovedsak hjemmebakt brød 4 dager i uken og varmt måltid minst en gang i uken, og har grønnsaker eller frukt inntil. Måltidene er en arena for kos og gode samtaler, mens de øver på å smøre egen mat eller er med i tilberedningsprosessen. De får mulighet til å smake på nye retter og oppleve mat som noe positivt.

Vanntilvenning for førskolebarna

Vi syns det er viktig at barn lærer å svømme og lære vannvett, og vi tenker at det vi kan bidra med i barnehagen er viktig. Vi gir derfor tilbud om svømmeopplæring til den eldste barnegruppen, og da benytter vi oss av Bjorbekktunet som vi bare kan spasere til. Målet er å gjøre barna trygge i vann, leke i vann og lære barn som er klar for det, å svømme litt. Det hele skjer på barnets egne premisser.

Kompetanseheving og satsningsområder

Som FUS barnehage jobber vi med prosjektene "Egenledelse i lek og læring" og FUS Smart Mat som vi vet er viktig for barns utvikling og trivsel. Du kan lese mer om dette i vår årsplan: Alvehetta FUS barnehage årsplan 2019-2020

Vi har fokus på kompetansheving av hele personalet for det mener vi gir økt kvalitet og ikke minst trivsel. Årets kompetanseheving er CLASS og TIK, noe hele FUS kjenden skal delta på. Vi har gjennomført kompetansehevingen "Vold, traumer og seksuelle overgrep" i samarbeid med Arendal kommune, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad. Kroppen er min sier mer om dette. I 2019-2020 har vi jobbet med  Relasjonskompetanse og relasjonsledelse med Jan Spurkeland, kompetanse om språkutvikling, og repetert "Egenledelse i lek og læring". 

Våre ansatte har god faglig kunnskap, og vi jobber med kompetanseheving hele tiden for å kunne tilby en barnehage med høy kvalitet. Vi har en viktig rolle i hvordan barna vil bli som samfunnsborgere når de blir eldre, og da må vi hele tiden holde oss oppdatert om barnehagefaget. Vi har flere pedagoger med småbarnspedagogikk, noe som fører til at de minste barna blir veldig godt ivaretatt og tilrettelagt for, ellers har vi pedagoger med fordypning i uteliv, helse og ernæring, vold i nære relasjoner og forming. Vi har oppfylt pedagog- og bemanningsnorm.

Organisering

Vi har 3 avdelinger for 0-6 år, og fordeler de slik: Bjørnungene ca 0-2 år i 1 etasje. I 2 etasje har vi Revungene for de som er ca 2-3 år, og Ekornbarna for de som er ca 4-6 år. Det viktigste for oss er at alle barn skal trives og ha det godt, sammen med varme og gode voksne som ser dem hver eneste dag.

Vi har kun ansatte i 100 % stilling. Det er 2 pedagoger med barnehagelærerutdanning på hver avdeling, samt dyktige pedagogiske medarbeidere med fagbrev innen Barne-og ungdomsarbeidere og annen utdanning/erfaring, og daglig leder med 100 % adm. stilling. Vi har altså 50 % pedagogisk personell på avdelingene. Flere av de ansatte har fordypning i småbarnspedagogikk, forming, kost og ernæring, samt uteliv. Vi har ansatte med videreutdanning i vold i nære relasjoner. Daglig leder har i tillegg til sin førskolelærerutdanning, nasjonal lederutdanning og er snart ferdig med master i ledelse. Vi har høyt fokus på kvalitet i vårt arbeid, og vi har god kompetanse for å gjennomføre dette. Vi får gode tilbakemeldinger fra foresatte, noe vi setter stor pris på. 

Arbeidsmiljø og nærvær

Et godt arbeidsmiljø er viktig, og vi jobber bevisst med dette hele året, for vi vet at trivsel smitter:) Vi har derfor hatt et lavt sykefravær de siste 3 årene. Vi har hatt mellom 2,3 % til 5,5%. Gjennomsnittet for vår sektor er over 10 %. Alle tar sin del av dette ansvaret og gir oss en kultur det er godt å være en del av. Så vi er rett og slett veldig stolte over den ansattgruppen vi har hos oss:)

Velkommen til oss:)

Søk barnehageplass

Avdelinger

Bjørnungene
Tlf: 97109171
dl.alvehetta@bhg.no
Ekornbarna
Tlf: 95109686
dl.alvehetta@bhg.no
Revungene
Tlf: 90898674
dl.alvehetta@bhg.no