Hopp til innhold

Alvehetta FUS barnehage

Alvehetta FUS barnehage as

Bli med inn i vår magiske hverdag

Alvehetta FUS barnehage setter barnet først.

Vi gir barna en trygg hverdag fylt av omsorg, kjærlighet og hverdagsmagi. Lek, trivsel og gode voksne er vårt fokus. For sammen med barnet ønsker vi å få frem det beste i hver enkelt, og kunnskap om hvordan man er en del av et fellesskap. Vi liker å være i bevegelse og er ofte på tur i det flotte området rundt oss. Vi ønsker å gi barna god og variert kost, som vi lager selv mest mulig fra bunnen. Vi serverer i hovedsak hjemmebakt brød 4 dager i uken og varmt måltid minst en gang i uken, og har grønnsaker eller frukt inntil. Måltidene er en arena for kos og gode samtaler mens de øver på å smøre egen mat eller er med i tilberedningsprosessen. Vi gir tilbud om svømmeopplæring til førskolebarna. Som FUS barnehage jobber vi med prosjekter som Egenledelse i lek og læring og Smart mat. Vi deltar også på kommunens realfag prosjekt på barnehage vis, og implementering av rammeplanen for pedagogene. Våre ansatte har god faglig kunnskap, og vi jobber med kompetanseheving hele tiden for å kunne tilby en god barnehage. Vi har flere pedagoger med småbarnspedagogikk, noe som fører til at de minste barna blir veldig godt ivaretatt og tilrettelagt for. Vi har oppfylt pedagognormen, noe vi vet gir økt kvalitet på tilbudet vi tilbyr sammen med øvrige, veldig dyktige medarbeidere. Vi har 3 avdelinger for 0-6 år, og fordeler de minste og største i ulike etasjer. Det viktigste for oss er at alle barn skal trives og ha det godt, sammen med varme og gode voksne som ser dem hver eneste dag. Velkommen til oss:)

Søk barnehageplass

Avdelinger