Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Barnas medvirkning

Barnehagelovens § 4

Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf.barnehageloven § 1 og 3, Grunnloven § 104 og FN`s barnekonvensjon art. 12 nr.1. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnets alder, erfaringer, individueller forutseninger og behov.

Tiltak

  • Vi skal være sensitive og lydhøre ovenfor de yngste barnas kroppslige uttrykk, slik de formidler sine ønsker og behov
  • Vi skal la barns medvirkning komme til uttrykk i vårt pedagogiske arbeid
  • Ved oppstarten av en prosjektperiode, vil observasjoner og samtaler av og med barna avgjøre periodens tema. Barns medvirkning har derfor en sentral rolle i vårt prosjektarbeid i barnehagen.
  • Vi skal støtte barna i deres utvikling i å bli selvstendige medborgere i et demokratisk samfunn.