Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Språk og kommunikasjon

Språk og kommunikasjon

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Kommunikasjon og språklig kompetanse er nødvendig for å forstå omverdenen, bygge relasjoner, kommunisere og samhandle med andre. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

Tiltak:

 • Vi skal bruke språket aktivt hele dagen i samspill med barna og være bevisst det i alle mulige hverdagssituasjoner i barnehagen. F.eks. ved måltider, stell, garderobesituasjon, i lek, ved bord aktiviteter, på turer osv...
 • Fokus på å snakke med (ikke bare til)
 • Vi skal ha fokus på å benevne, sette ord på barnas non-verbale uttrykk, hjelpe dem til å sette ord på følelser, hva de vil.
 • Fokus på å benevne det vi gjør og ser/hører. Spesielt viktig er dette på småbarnsavdelinger og med flerspråklige barn.
 • Vi skal legge til rette for begrepsutvikling, være bevisst det i samspill med barna. Gi de erfaringer, bruke konkreter, bilder, vrimlebøker osv..
 • Vi skal være tålmodige, ta oss tid til å lytte til barnet. Barna skal lære at det nytter å bruke stemmen, snakke.
 • Vi skal utvide det barnet sier for å vise at vi har forstått, stille spørsmål og følge opp hvis vi ikke forstår.
 • Bruke rim, regler og sang
 • Spille spill med barna
 • Bruke eventyr, bøker. Høytlesing og fokus på samtale om det vi leser om. Stille spørsmål fra bøkene, la barna undre seg, reflektere over det de ser i boka
 • Lage egne eventyr, fortellinger sammen med barna
 • Vi skal være bevisst hvordan vi voksne snakker med hverandre og med barna, vi er rollemodeller
 • Tilrettelegge for planlagte, språkstimulerende aktiviteter
 • Erkjenne trygghet som grunnleggende for språkutvikling/barna språkuttrykk