Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

Lek og egenledelse

Lek har, og skal ha en sentral rolle i barnehagen. Lek er barnets viktigste aktivitet og har en fremtredende plass i barns liv. I leken foregår det viktige læringsprosesser, og den fremmer utvikling på alle områder: språklig, intellektuelt, fysisk, sosialt og emosjonelt. Når vi vet hvor viktig leken er for barns utvikling og vi i tillegg vet at barns lek har dårlige vilkår i dagens samfunn blir barnehagens viktigste oppgave å støtte opp om barns lek og utvikling av lekekompetanse.

Alle Fus barnehagene i Norge har deltatt på kursrekker i Lek og egenledelse. Egenledelse beskrives ofte som hjernens dirigent. Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er en felles betegnelse på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig. Førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelsesferdigheter har aller størst effekt på hjernen og rollelek er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke egenledelse. Egenledelse er delt inn i syv områder:

I leken styrker og utvikler barnet sin identitet og selvfølelse, de prøver ut og lærer sosiale normer og regler. Gjennom leken får også barna bearbeidet sine inntrykk og erfaringer. Gjennom lek utvikler barn vennskap, og vennskap og tilhørighet er selve grunnlaget for barns trivsel i barnehagen.