Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldreaktiv tilvenning

Foreldreaktiv tilvenning

Når et barn begynner i barnehagen kan det være første gangen foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at den avgjørelsen de har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives i hverdagen vil i stor grad være avhengig av om barnehagen løser dette på en god måte.

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv oppstarts modell, den såkalte Jåttåmodellen. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste barna under tre år, men deler av den brukes også for barn over tre år. For barn under 3 år er det viktig å sette av fem hele dager til oppstarten.

For barn over 3 år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barns behov og etter avtale med foreldrene. Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på avdelingen, for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan det blir møtt av de ansatte i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden ofte mye voksenkontakt, og vil få en kontaktperson, det vil si en voksen som har spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene.

Ingen barn/foreldre er like og derfor er det umulig å gi råd som passer for alle, men vi ønsker at hvert barn og foreldrepar skal bli møtt ut fra sine behov. Å ha noen kjente ting i barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barna om dere tar med dere bilder av familien og det som er trygt for barnet, f.eks. klut eller kosedyr.

Mange ønsker å ha begge foreldrene med i oppstarten. Dersom dette er et ønske, kontakt oss og avtal først. På enkelte avdelinger kan dette føre til at det blir mange voksne, noe som igjen kan skape utrygghet for barna.  

Målsetting med Jåttåmodellen:

Oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.