Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjektbasert læring

Prosjektbasert læring

Vi jobber prosjektbasert i barnehagen. Det vil si at i løpet av et barnehageår vil hver avdeling ha opptil flere prosjektperioder.

 Vi vil vektlegge barns medvirkning og vil i like stor grad ha barna med når vi går i gang med planlegging av nye prosjektperioder gjennom året. Gjennom observasjon og aktiv deltakelse i barnas lek får vi innblikk i hva som rører seg i barnas verden, og hva som interesserer dem. Vi tar utgangspunkt i denne interessen når vi planlegger aktiviteter, turer, samlinger osv.

På småbarnsavdelingene er det spesielt viktig at personalet tilfører opplevelser, bøker og andre rekvisitter til barna. På den måten vil de kunne observere hva barna finner interesse for og kan bygge prosjektet videre rundt det barna er opptatt av.

Det er utarbeidet en progresjonsplan som skal brukes ifm. planlegging av de ulike prosjektperiodene. Progresjonsplanen sier noe om hva barna skal være innom på de ulike alderstrinnene, 0-3 og 3-6 år og hvordan vi skal jobbe for å nå målene i prosjektperiodene.

Personalet har ansvar for å tilføre nye ting inn i prosjektet, for å drive prosjektet videre, gi ny inspirasjon til barna. Dette for å nå målene som er satt for prosjektperioden. Evaluering underveis er viktig i den prosessen. Vi vil på slutten av hver prosjektperiode dokumentere prosjektet i bilder og tekst på MyKid.

Barnas lek og interesser ligger også til grunn for utformingen av det fysiske miljøet i barnehagen. Rommet skal fungere som en tredje pedagog som inspirerer barna til lek og gir en felles plattform å leke ut ifra. Vi har egne prosjektrom som innredes ut i fra hva barna interesserer seg for i inneværende periode. Dette gir oss et dynamisk lekemiljø i stadig endring. Vi leker, samtaler og undrer oss sammen. Det er barna som viderefører prosjektet med ideer uttrykt gjennom lek, samtale og kroppspråk. Det krever et tilstedeværende og lydhør personale for å plukke opp barnas signaler.

Hos oss inspirerer, engasjerer og motiverer barn og voksne hverandre. Sammen blir vi lekne, eventyrlystne hverdagsmagikere som utfordrer hverandre til utvikling.