Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Høsten 2013 opprettet FUS et utviklingsprosjekt for alle sine barnehager. Dette handler om egenledelse i lek og læring. Dette prosjektet er nå innført og er en del av barnehagens satsning og hverdag.

Egenledelse beskrives ofte som «hjernens dirigent». Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke ferdighetene så godt som mulig. Rollelek er spesielt godt egent til å utvikle egenledelsen. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene.

Mål:
Hvert barn skal få lære og utvikle seg gjennom positiv lek i samspill med andre.

Tiltak:
Lek skal komme først på agendaen. De voksne skal skape et godt og variert lekemiljø både ute og inne, og veilede barn i hverdagen til god lek og godt samspill. Barnehagen skal gi frileken gode rammer gjennom god tilrettelegging og tilstedeværelse av voksen. Voksne skal engasjere seg i barnas lek på deres premisser.

Ansatte med lekekompetanse hjelper barn å utvikle seg!

ROLLELEKEN
Rollelek handler om imitasjon og det å kunne mestre fiksjon – late som om. Mulighet for å gå inn i ulike roller, samarbeid, enighet, gjensidighet, alternering.

I rolleleken kan barnet velge å gå inn i andre roller samtidig som de fortsatt er seg selv. Den kan ta andres perspektiv. Utfordre seg selv og andre gjennom nye opplevelser og erfaringer. I rolleleken danner barnet seg som et eget individ.

Barn bruker mange verktøy for å løse sine daglige utfordringer. Barn må lære seg å sette i gang, ta initiativ, planlegge og organisere egen adferd. Barn må også lære seg å uttrykke og kontrollere sine egne følelser i ulike sammenhenger og være fleksibel og prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er funksjoner som barn er avhengige av for læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og blir en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse.

Barn må kunne imitere språk og mestre språk i rollelek. Språklige ferdigheter er av stor betydning for barns trivsel og følelse av mestring i hverdagen og har stor betydning for å kunne delta sosialt og danne vennskap i barnehagen. Språklæring foregår gjennom støttende hjelp og veiledning fra erfarne språkbrukere, som samhandler og samtaler med barna. Barns språklæring kan imidlertid ikke skje uten at barn selv aktivt bruker språket, og ved fokus på god tilrettelegging og videreutvikling av rollelek i barnehagen gir vi barna muligheter til å øve seg på og mestre språk i samspill med andre. Samspill og kommunikasjonen mellom barn-barn og barn- voksne blir viktig å ha fokus på i arbeidet med rollelek.

De voksne har det hele og fulle ansvaret for at det blir tilrettelagt i barnehagen for at barn får muligheter til å utvikle seg og lære ulike ferdigheter gjennom lek. Den ansatte, skal være et «støttende stillas» og utforme læringsmiljøet ut fra barns behov og legge til rette for og skape gode lekemuligheter. Barn forventer at voksne skal se leken, delta og respondere.