Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Havhesten FUS barnehage

Avdelinger

Fyrtårnet
Tlf: 96625771 og 96625772
fyrtaarnet.havhesten@bhg.no
Måseskjæret
Tlf: 96625773 og 96625774
maaseskjaeret.havhesten@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Line Karlsen

Daglig Leder

Jeg er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Bergen, og har videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid (HiB), organisasjon og ledelse (NHH) og profesjonsveiledning (HVL) . Jeg har jobbet i Havhesten siden 1998, først som pedagogisk leder og fra 2011  som daglig leder.

For meg er det viktig at personalet har kunnskap om egen rolle for barns trivsel og utvikling, og at foreldre opplever at deres barn trives og er betydningsfulle for oss.

Mette Aarheim Nilsen

Pedagogisk leder

Jeg var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2011 ved HIB, med fordypning i flerkulturell forståelse og fler språklighet. Jeg begynte i Havhesten FUS barnehage våren 2012, og jobber på base Måseskjæret. For meg er det viktig at alle barn blir sett og hørt, ut i fra sine forutsetninger, behov og interesser. Barna skal møtes der de er i sin utvikling, så de kan få troen på seg selv og egne evner. Hverdagen skal være oversiktlig og forutsigbar med mye lek, glede, trivsel, samspill, fellesskap og vennskap. Inkludering, likeverd, mangfold, anerkjennelse og medvirkning er viktige verdier jeg jobber mot, som skal prege og gjenspeiles i barnas hverdag så de føler tilhørighet, danner gode relasjoner og er trygg i miljøet sitt

Cathrine Engesæth

Pedagogisk leder

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 2014 og begynte i Havhesten FUS barnehage i vikariat før jeg var ferdig utdannet førskolelærer. Jeg fikk fast jobb som pedagogisk leder i 2015.

Jeg er opptatt av at barnehagen skal være ett godt sted for alle og at alle har det bra. Jeg er opptatt av å se hvert barn og inkludere alle, det er viktig for meg at barn får være med å medvirke i sin hverdag. Jeg liker godt å jobbe med temaprosjekter som binder flere arenaer sammen.

Silje Graave

Pedagogisk leder

Hei. Jeg er født i 1987 og flyttet fra Askøy til Fjell i 2014. I 2010 ble jeg ferdig utdannet som Barnehagelærer fra NLA Breistein. Jeg er pedagogisk leder nede på Måseskjæret og trives veldig godt med å jobbe med de små barna. Det jeg syns er best i en hverdag i barnehagen er å synge sanger sammen med barna og alle klemmene jeg får.😊 Jeg er veldig opptatt av at barna skal få en god og trygg hverdag, der alle føler på en tilhørighet. Barna skal både bli sett og hørt og få medvirke i sin egen hverdag.

Gunn Signy Tveit

Pedagogisk leder

Jeg var utdannet barnehagelærer i 2004, og har jobbet i Havhesten FUS barnehage siden 2006.

Det er viktig for meg å jobbe med å trygge barn og skape gode relasjoner mellom barn - voksne og barn-  barn. Jeg er glad i å jobbe i mindre grupper, og spesielt glad i samlingstund og å lese bøker sammen med barna. Jeg er også glad i å jobbe med prosjekter og temaarbeid.  

Jeg ønsker å skape en forutsigbar hverdag for barna gjennom god struktur og rutiner.

Benedikte Lokøy

Pedagogisk leder

Var utdannet barnehagelærer i 2016. Har jobbet i Havhesten FUS som pedagogisk leder siden slutten av 2017.

For meg er det viktig at alle barn har en trygg og omsorgsfull hverdag. Jeg er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt, og møtt på følelsene de har.
Leken skal ha en sentral plass i barnas hverdag, der glede og humor står sentralt for meg. I barnehagen liker jeg å lese ulike bøker sammen med barna, og være med på prosjekt- og temaarbeid.
Lena Thomassen

Pedagogisk leder

Eva Veiberg

Barnehagelærer

Begynte å jobbe i Havhesten FUS barnehage våren 2022 som vikar mens jeg gjorde meg ferdig på barnehagelærerstudiet. Fikk fast jobb som barnehagelærer på Havhesten 2023. 

Har en stor interesse for språk, har en tidligere bachelor i lingvistikk og er selv flerspråklig. Barnehagen skal være en arena som legger til rette for at alle skal kunne utrykke seg og kommunisere på sitt nivå. 

Jeg er særlig opptatt av at barnehagen skal være et trygt sted for alle uansett bakgrunn, og at hvert barn blir sett og hørt.

Kristin Bygnes

Pedagogisk leder

Jeg har jobbet som pedagogisk leder i Havhesten siden høsten 2019, og i FUS kjeden siden 2014. 

Jeg er veldig opptatt av at barn skal møte et inkluderende miljø der det er godt å være; der de ønsker å leke, føler seg anerkjent, sett og hørt - og ikke minst der de selv opplever at det er plass til dem og de kan medvirke i egen hverdag. Der hvert barn ser at de er best!

Er også veldig opptatt av språk, kommunikasjon og samspill, og arbeider for å legge til rette for et godt miljø der barna opplever det er trygt å uttrykke seg, meddele viktige interesser og tør å være en del av gruppen.

Sander Åse Torsvik

Barnehagelærer

Hei, jeg heter Sander Åse Torsvik og kommer fra Foldnes.

Jeg er utdannet barnehagelærer ved HVL med valgfag aesthetic and outdoor education.

Friluftsliv er noe jeg brenner for og det å være ute i naturen å utforske sammen med barn er det jeg liker aller best i barnehagen.

På fritiden liker jeg å spille fotball og spiller for Telavåg IL.

Michaela Matzke

Pedagogisk medarbeider

Jeg er fra Tyskland og har bodd i Norge siden 2007.

Jeg har jobbet i barnehage siden 2009, har jobbet som støtteassistent i 1 år og jobber fast i FUS Havhesten siden 2014.

Jeg har videreutdanning i barn med særskilte behov.

Jeg er opptatt av språkutviklingen hos barn og liker godt å jobbe med språkstimulerende aktiviteter.

Jeg er opptatt av å se alle barn og at alle skal føle seg hørt og sett.

Nina Kårtveit

Pedagogisk medarbeider

Jeg har jobbet i Havhesten FUS barnehage siden høsten 2012, og har tidligere jobbet som fostermor i det statlige og kommunale barnevernet.

Jeg er opptatt av å møte og se hvert enkelt barnsom unike , små mennesker. Jeg vil være tilstede, gi omsoeg og trygghet slik at de blir trygge på seg selv og andre.  Jeg jobber for at barnehagen skal være en trygg og god plass å være, for utvikling, masse lek og læring.

Cecilie Nordeide

Pedagogisk medarbeider i vikariat. 

Jeg er utdannet barne og ungdomsarbeider, ble ferdig i 2010. Nå er jeg så heldig å har fått et vikariaet her, i Havhesten FUS, og gleder meg til å bli kjent med dere, alle sammen. Jeg skal arbeide på Fyrtårnet.

Ellers privat spiller jeg volleyball, liker å være ute, syntes friluft og frisk luft er godt, for både liten og stor, og liker veldig godt å synge, ha samlingsstunder og undre meg sammen med barna. 

Hildegunn Fjæreide

Pedagogisk medarbeider

Jeg er utdannet vernepleier i hjelpepleie, og har jobbet med psykisk utviklingshemmede før jeg begynte i barnehagen for 17 år siden.

Jeg stortrives sammen med barna, og er glad i å finne på gøyale ting for å skape hverdagsmagi. Jeg gleder meg til gå på jobb.

På fritiden liker jeg å strikke og å være sammen med barnebarnet mitt.

Ann Eva Dale

Pedagogisk medarbeider

Eg har jobbet i Havhesten i snart 25 år, og eg stortrives i jobben min. Eg har i alle år i Havhesten jobbet på småbarnsavdeling, og det er berikende å få være med på utviklingen deres. Eg er heldig som får være en viktig del av livet deres.

På fritiden liker eg å gå turer, reise på hytta og være kreativ med bl.a. maling

Jannicke Skålevik

Pedagogisk medarbeider

Jeg har vært ansatt i Havhesten siden 1996.

Å vise omsorg for barna og få de til å føle seg trygge er det viktigste for meg. Jeg synes det er kjempekjekt med hobbyaktiviteter, og sanger med bevegelselek til.

Å tøyse og tulle er en selvfølgelig en stor del av hverdahgen, men det beste av alt er alle klemmene.

Ingunn Steine Lie

Pedagogisk medarbeider

Jeg har jobbet i Havhesten siden 2003. 

Det viktigste for meg er alle rundt meg har det bra.  Det er viktig for meg at alle barn blir sett og hørt hver dag, og alltid ha en trygg voksen nær.

Jeg trives i musikkrommet med sang og bevegelseslek, og er leken og tøysete sammen med barna.

Anne Berit Steig

Pedagogisk Medarbeider

Jeg har jobbet i Havhesten siden 2004.

Jeg er glad i å være ute, så jeg setter stor pris på alle turene vi har i nærområdet vårt. Ekstra fine turer blir det om vi har med mat og bålpanne.

Ellers liker jeg å lese for barna, ulike bordaktiviteter og prosjektarbeid.

Det er viktig for meg å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. Jeg er opptatt av at alle barna skal ha det trygt og godt hos oss.

Malin Anfindsen

Pedagogisk medarbeider

Jeg begynte å jobbe her høsten 2019 i oktober. 
Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Det er viktig at barn er delaktige og får muligheten til å medvirke i sin hverdag i barnehagen. 
Det er og viktig for meg å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna gjennom struktur og rutiner.
Jeg elsker jobben min og er opptatt av at alle barn skal ha det trygt og godt. Jeg liker veldig godt å delta i formingsaktiviteter, å ha lesestund med barna og gå mye turer. Jeg syns humor og glede er en viktig del av hverdagen vår. 
Anders Christophersen

Støtteassistent

Helen Løfstrand

Støtteassistent