Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Havhesten FUS barnehage

Havhesten FUS barnehage as

Havhesten FUS barnehage er en basebarnehage som ligger ved idylliske og naturskjønne Kolltveit på Sotra. Her har vi tilgang til mange, flotte og varierte turmuligheter med nærhet til sjø, skog og mark. Nærmere naturen kommer vi ikke.

Barnehagen er ett moderne bygg med store fine lekerom med vinduer som gir panorama utsikt rett ut til fantastiske naturen vår og dyrene som beiter på marken utenfor gjerdet vårt. I tillegg har vi flere grupperom, noe som gir oss muligheter for allsidig bruk til lek og aktiviteter.

Barnehagen har også en pedagogdekning på over 45 % og ett stabilt personale hvor de fleste har lang fartstid.

Som en FUS barnehage har vi egenledelse i lek og læring som satsningsområde. I tillegg har vi satsningsområdet \"Å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.\"

Å ta vare på seg selv: barna lærer god hygiene, selstendigjetstrening ut i fra alder for å øke mestringsfølelse, selvbilde og selvtillit.

Å ta vare på hverandre: barna lærer vennlighet, å ta hensyn til hverandre og vise omsorg. Vi har fokus på å snakke til, og svare, hverandre fint.Vi jobber med å danne gode vennskap og samspillrelasjoner.

Med dette som grunnmur jobber vi for at hvert enkelt barn i barnehagen vår skal få en trygg, magisk og utviklende barnehagetid

Søk barnehageplass

Avdelinger

Fyrtårnet
Pedagogisk ledere
Cathrine Engesæth - Vidar Anfindsen - Gunn Signy Tveit
Tlf: 96625771 og 96625772
fyrtaarnet.havhesten@bhg.no
Barnehagelærer. Solveig Liarbø
Måseskjæret
Pedagogiske ledere:
Mette Aarheim Nilsen - Silje Graave - Benedikte Lokøy
Tlf: 96625773 og 96625774
maaseskjaeret.havhesten@bhg.no
Barnehagelærer: Ann Kristin Hansen