Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Administrasjon:

                                                                        

Jenny Haugland Gundersen, dagleg leiar                                         Herborg Helland, nestleiar             

Avdeling Roatoppen (storbarn):

                                                                              

Elin Kvalvågnes,                Brita Sandven, barne-og     Synneva Langhelle               Grete Andreassen, 

pedagogisk leiar.               ungdomsarbeidar.               Barne-og ungdoms             assistent.

                                                                                          arbeidar.

Jenny Elise Seldal,

lærling

Avdeling Skukkane (storbarn):

                             

Marita Bakkedal,                   Stina Nordtveit,                   Bodil Sørhus,                      Sølve Storm Opdal,

pedagogisk leiar.                    barnehagelærar.                  assistent.                            assistent.

Avdeling Steinbru (storbarn):

                                             

Miriam Amdal Haugen,        Mari Aalmo,                        Astrid Kambe Heggebø,      Nina Arnestad,                          

pedagogisk leiar                  barnehagelærar                   assistent                              barne- og ungdomsarbeidar    

Marie Svendsbø Eiknes,

assistent

Avdeling Litlehagen (småbarn):

                             

Hege Bråtveit,                      Helga Austrheim,                 Jeanine Eide,                        Magne Skålnes,

pedagogisk leiar.                 barnehagelærar.                   fagarbeidar.                          assistent.

Beathe Hegerland, assistent

Avdeling Joa Kari (småbarn):

                   

Nina Haug Saltnes,               Karina Aarekol,                    Wenche Sørbotten,

pedagogisk leiar                   Barne-og ungdoms             assistent

                                              arbeidar

Avdeling Skrubbasteinen (småbarn):

                   

Charlotte Steinstø                Sølvi Kaldheim,                     Wenche Stokland,

Mortveit,                               assistent                               Barne- og ungdoms

                                                                                           arbeidar

Avdeling Sjoaren (småbarn):

                             

Sunniva Steinsland,             Maren Brenne Nessa,         Monica Lunde,                    Emelie Vestre,

pedagogisk leiar                  Barnehagelærar                  assistent                             barne-og ungdoms-

                                                                                                                                    arbeidar

                                         

Anne Gry Eriksen, støttepedagog                         Gudrun Svantesvoll, støttepedagog

Elisabeth Ness Mannes, kokk