Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ølensjøen FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplassar

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Jenny Haugland Gundersen
Dagleg leiar

Tlf: 95 75 80 04
E-post: dl.olensjoen@bhg.no
MENY:

Velkomen til barnehagen vår!

Ølensjøen FUS barnehage har 7 avdelingar fordelt på to hus. Småbarnhuset med sine fire avdelingar har sitt eige skjerma og tilpassa uteområde , medan storbarnshuset inneheld tre avdelingar samt eit stort og moderne storkjøkken. Elisabeth, kokken vår ivaretek FUS SmartMat retningslinjer og servere barna smakfull og næringsrik mat. 

Barnehagen er sentrumsnær samstundes med gode moglegheiter for leik og turar i skog og mark. Me har vår eigen lavo i nærmiljøet. Med FUS bussen kjem me oss rundt for å oppdaga nye naturområder, motivere til fysisk aktivitet, kjenne på gleda og meistringskjensla naturen gir.

Satsingsområdene våre er CLASS og Læringsmiljøprosjektet. Begge har fokus på relasjon mellom voksen og barn og legg grunnlaget for barnehagen sitt arbeid med sosial kompetanse. Gjennom felles mål og verdiar hjelpe me barna til å vise empati, bygge vennskap og gode relasjonar.

CLASS: Nyare forskning viser at relasjonskompetanen til dei ansatte i barnehagen har stor innverknad på barna si oppleving av kvalitet. Dette tek FUS på alvor og ynskjer derfor å forske på om kompetanseutviklinga til personalet bidrar til høgare kvalitet på den sosio-emosjonelle støtte, læringsstøtte og organiseringa på avdelinga.

Målet i Læringsmiljøprosjektet er å utvikla trygge og gode barnehage- og skulemiljø utan mobbing og andre krenkingar. Dette er eit kommunalt satsingsområde der me samarbeider bl.a med Ølen skule. 

Me legg stor vekt på utvikling av god leikekompetanse. Det er viktig at barna lærer å koma inn i leik på ein god måte, kan starte leik og at dei utviklar leiken over tid. Avdelingane tilrettelegg for gode leike- og læringsmiljø ved å ha gode leikekrokar, samt stimulerande materiell til kvar aldersgruppe.

Barnehagen har eit mangfald av ulike språk og nasjonalitetar. Me lærer om språk, kultur, tradisjonar, feirngar, mat osv. Dette skape toleranse og gjensidig respekt. Alle har ein plass i felleskapet i barnehagen vår.

Me har eit stabilt personal. Barnehagen vart tildelt FUS nærværsdiplom, vårt nærvær ligg på 92%. Kompetanseutvikling hjå ansatte er svært viktig og kvar enkelt ansatte vert utfordra gjennom fagleg input og gode refleksjonar. 

           

Søk barnehageplass

Avdelingar

Joa Kari
Pedagogisk leiar
Hege Bråtveit
Tlf: 90889205
hege.bratveit@bhg.no
Litlehagen
Pedagogisk leiar
Nina Haug Saltnes
Tlf: 95806734
nina.saltnes@bhg.no
Skrubbasteinen
Pedagogisk leiar
Maren Brenne Nessa
Tlf: 90889209
maren.nessa@bhg.no
Skukkane
Pedagogisk leiar
Lene Grindheim
Tlf: 90889202
lene.grindheim@bhg.no
Roatoppen
Pedagogisk leiar
Elin Gravelseter Kvalvågnes
Tlf: 90889203
elin.kvalvagnes@bhg.no
Steinbru
Pedagogisk leiar
Cathrine Skogen
Tlf: 90889204
cathrine.skogen@bhg.no