Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

Vi har
ledig plass!


Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Katrine Sleen
91 75 12 53
E-post

Velkommen til Sundve FUS barnehage

Avdelinger

Trekanten
Pedagogisk leiar:
Marianne B. Larsen og Susann M. Reinfjell
Tlf: 992 01 131
Smaohamrane
Pedagogisk leiar:
Laila R. Tveite
Tlf: 992 01 133
Sandhaugen
Pedagogisk leiar:
Jorunn Hirth og Annette Nesheim
Tlf: 992 01 132

Vis alle

Ansatte

Katrine Sleen

-Dagleg leiar.

Utdanna barnehagelærar og spesialpedagog, og har vore i Sundve FUS bhg sidan oppstart i 2013. Ho er opptatt av relasjonsbygging, godt miljø, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Annette Nesheim

-Pedagogisk leiar (avd. Sandhaugen).

Er utdanna barnehagelærar og er barnehagens CLASS observatør. Ho har jobba i Sundve FUS sidan 2013. Annette er opptatt av å anarkjenne barnas følelsar og omsorgen barna har behov for. Likar å jobbe med kunst og kreativitet.

Marianne Bøe Larsen

-Pedagogisk leiar (avd. Trekanten)

Utdanna barnehagelærar og spesialpedagog. Ho er opptatt av å vere nær barna og fungere som ein positiv og tilstedeværande vaksen. Ynskjer å gi alle ein trygg base som kan bidra til god leik, auka trivsel og sosial kompetanse.

Susann Michelle Reinfjell

Pedagogisk leiar (avd. Trekanten).

Utdanna barnehagelærar, og har vore i Sundve FUS barnehage sidan 2014. I kvardagen er ho opptatt av barnas tryggleik, medverknad og gode relasjonar. Legg til rette for leik og undring, og ynskjer å fremje skaparglede i byggjeleik og forming.

Laila Rambjørg Tveite

-Pedagogisk leiar (avd. Smaohamrane)

Er utdanna barnehagelærar og begynte i Sundve FUS i 2013. Ho er opptatt av at barna skal få oppleve meistring og samtidig ha noko å strekkje seg etter. Gode relasjonar mellom heim-bhg, då dette gir trygge barn og vaksne.

Jorunn Hirth

-Pedagogisk leiar (avd. Sandhaugen).

Er utdanna barnehagelærar, og har jobba i Sundve FUS sidan 2020. Ho er opptatt av at barna skal kjenne seg trygge i barnehagen, og at dei vaksne møter barna der dei er og som dei er. Anarkjenne barna og gi god støtte til utvikling.

Trude Kleppe

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Sandhaugen).

Ho er opptatt av å ha godt samarbeid med heimen, og at tilstedeværande tilsette ivaretar barnas behov for omsorg.

Ragnhild Bystøl

-Pedagogisk medarbeidar (Litt på heile huset).

Har jobba i Sundve FUS sidan oppstart i 2013. Ho er opptatt av å sjå og vere til stades for barna. Som vaksen ynskjer ho å vere glødande og støttande når barna har ynskje om leik og anna aktivitet.

Ingri Mørkve

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Sandhaugen)

Ho er opptatt av å vere ein tilstedeværande og positiv vaksen som ser kvart enkelt barn. Ho ynskjer å ha eit fokus på at barna skal oppleve glede og meistring gjennom barnehagedagen.

Liv Karin Tveite

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Smaohamrane).

Ho er opptatt av å vere ein trygg og omsorgsfull vaksen for barna. Ho likar å vere ute og ta barna med på tur, utforske og verte kjent med nærområdet.

Turi Sande Almeland

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Trekanten)

Ho er opptatt av å gi barna god omsorg, vere ein trygg vaksen og fokusere på leiken. Ho set pris på å bruke naturen som læringsarena.

Camilla Jordalen

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Smaohamrane).

Ho har jobba i Sundve FUS sidan januar 2021. Ho er opptatt av å vere rettferdig, og visa barna omsorg og respekt.

Vilde Årmot Bjelland

-Pedagogisk medarbeidar (avd. Trekanten).

Ho er opptatt av å vere ein trygg og omsorgsfull vaksen som er tilstedeværande for barna.