Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Knerten og Nøtteliten

Knerten og Nøtteliten er avdelingene for de aller minste barna (0-3 år). På hver avdeling er det 5 faste voksne og plass til 15 barn. Hverdagen på Knerten og Nøtteliten preges av humor, glede og masse lek. Hos oss har barna et trygt og godt fang å sitte på når de trenger ro eller nærhet. Vi er "heiagjengen" som støtter barna og har tro på at de kan mye selv om de er små. Hverdagsaktiviteter, slik som måltid, påkledning, bleieskift, frilek og samlingsstund er viktige arenaer for utvikling av både sosiale ferdigheter og språk. Vi voksne bruker språket aktivt, og veileder barna slik at de får positive erfaringer med samspill med andre.

Hos oss er trygghet i fokus. Dermed bruker vi de første dagene i barnehagen aktivt til å bli kjent med både foreldre og barn. Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Vi vet at alle barn er forskjellig og legger opp til en tilvenningsperiode som passer barnet. Videre har vi faste rutiner som gjentar seg og dermed gir en forutsigbar og oversiktlig hverdag. Dette er trygt og godt for de små. De barna som skal over på stor avdeling begynner tilvenning allerede i Mai. Da blir de kjent med nye barn og voksne samt nye rutiner før ferien begynner. Dette skaper trygghet, og starten på et nytt barnehageår blir enklere.

Vi har fokus på små grupper og bruker dermed store deler av dagen i mindre grupper. Dette gir oss en unik mulighet til å følge opp alle barn og se deres individuelle behov. Knerten og Nøtteliten har et nært samarbeid. Vi er alltid samlet på morgenen og ettermiddagen. I tillegg er vi alltid sammen og deler i grupper på tvers av avdelingene i sovetiden. Dette gir barna en unik mulighet til å etablere relasjoner til andre barn og voksne utenfor egen avdeling. Vi skaper gode minner sammen: som samtaler, opplevelser, turer, et smil, en klem, en hånd å holde i og et fang å sitte på. Hverdagen er full av hverdagsmagi, kunsten er å se og gripe den. Sammen skaper vi magiske øyeblikk og gode minner. Velkommen til oss på Knerten og Nøtteliten!