Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning - en trygg og god start

Å begynne i barnehage, enten det er for første gang eller om barnet begynner i en ny barnehage, er alltid like spennende. Både menneskene, rutinene og lokalene er ukjente for barna. En god tilvenningsperiode er viktig for at barnet skal få en best mulig start på sin nye hverdag. En myk start gir grunnlag for en god barnehagehverdag. Hos oss i Veslefrikk FUS handler ikke tilvenning om at barna skal bli trygge i løpet av få dager. Tilvenningen hos oss tilpasses hvert enkelt barns behov i tett dialog med barnets foresatte. Barnet og de foresatte blir møtt av en kontaktperson. Denne personen har ansvar for å hjelpe dere med å finne dere til rette på avdelingen og i barnehagen. Kontaktpersonen er viktig for å skape et trygt fundament for barnet den første tiden, og for å gjøre det enklere for barnet å tilpasse seg resten av barnegruppen og de andre ansatte. Kontaktpersonens aller viktigste oppgave er å skape gode relasjoner og bli kjent med barnet slik at man kan forstå og hjelpe barnet til å regulere følelser og å kjenne en følelse av trygghet når de foresatte ikke er tilstede.

De første dagene hos oss:

Dag 1: Dere kommer til avtalt tid og ser dere om i barnehagen. Barnet er med i lek sammen med foresatte og kontaktpersonen hele dagen. Denne dagen får dere også mye informasjon om praktiske ting, som hva dere skal ha med, våre rutiner osv. Vi kommer også til å søke informasjon fra dere slik at vi kan bli kjent med barnet. Denne dagen er dere her ca. 2 timer

Dag 2: Dere kommer til avtalt tid og er med på lek/aktiviteter på formiddagen. Dere er med å spiser lunsj sammen med oss også. Foresatte må være tilstede hele dagen, men kan trekke seg litt unna deler av tiden. Denne dagen er dere i barnehagen i ca. 3 timer.

Dag 3: Dere kommer til avtalt tid. Foresatte kan forlate barnehagen, men dere må være tilgjengelige på telefon slik at dere kan komme tilbake på kort varsel dersom det skulle være noe. Barnet blir med på lek/aktiviteter, måltid og sover i barnehagen (om de trenger det). Vi ser det an hvordan dagen går, og ringer dere når barnet er klar for å bli hentet.

Som nevnt tidligere er det store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser. Noen tilpasser seg raskt og kommer fort inn i den nye hverdagen, mens andre trenger tid. Derfor må dere være forberedt på at tilvenningen kan ta lengre tid enn nevnt overfor. Barna trenger god tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Dere får tett oppfølging, spesielt de første ukene, hvor vi sender bilder, ringer og kontakter dere jevnlig utover dagen for å forteller hvordan det går.

Tid for avskjed: For å skape en best mulig avskjedssituasjon er det viktig at barnet får erfaring med at de foresatte ikke går før de sier ifra. Fortell barnet at du skal gå, og gjør det når du har sagt at du skal gjøre det (ikke vis usikkerhet). Dette er med på å skape forutsigbarhet og trygghet for barnet.

Vi vil gjøre vårt beste for at barnet skal trives å få en trygg start i barnehagen hos oss slik at de skal bli mer robuste til å møte nye overganger senere i livet. En god start på barnehagehverdagen får vi dersom tilvenningen gjøres på barnas premisser og ut fra deres behov.