Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Foreldre og barnehagens personal har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

 

Barnehagen skal:

 • Sikre at foreldre og barn opplever en trygg og god velkomst
  - Personalet er imøtekommende og viser interesse i møte med barna.
  - Personalet tilpasser avskjeden til hvert enkelt barn i samarbeid med foresatte.
  - Personalet forventer at foresatte gir beskjed til en voksen på barnets base når det blir levert.
 • Legge til rette for et godt foreldresamarbeid og utvikling av gode relasjoner til alle foreldre
 • Alltid ha barnets beste som mål
 • Sette av tid til å fortelle om SU på foreldremøtet som blir arrangert på høsten, samt utvelgelse av foreldrenes SU-representanter. SU er satt sammen av fire representanter fra avdelingene, daglig leder og fire representanter fra foreldrene.
 • Sette av tid på høsten og våren til foreldresamtale. Dersom foreldrene ønsker det avholder vi flere samtaler i løpet av året.
 • Utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring
 • Sikre at foreldre får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet
 • Deler månedsbrev hver måned.
 • Fortelle om dagen til barnet ved henting
  - Foresatte og barn opplever en god avskjed ved slutten av dagen
  - Vi snakker ikke over hodet på barna, eller om sensitiv informasjon i andres påhør
  - Vi svarer på spørsmål så langt vi kan og undersøker det vi ikke kan svare på
 • Gjennomføre foreldrearrangementer, blant annet; Lucia, påskefrokost og sommerfest.

 

God kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen.

Vi forventer derfor at foresatte:

 • Gir viktig informasjon om barnet til barnehagen
 • Oppdaterer seg på informasjon som barnehagen sender ut
 • Gir beskjed til avdelingen på Mykid dersom barnet ikke kommer i barnehagen
 • Gir beskjed til en ansatt når barnet kommer og når barnet blir hentet
 • Gir beskjed til en ansatt hvis andre enn foresatte skal hente barnet
 • Gir tilbakemelding på barnehagetilbudet
 • Svarer på brukerundersøkelsen
 • Møter til foreldresamtale mellom foresatte og barnehagelærer
 • Stiller på foreldremøter

 

Når barnet begynner i barnehagen og overganger innad i barnehagen

Personalet skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

 

Våre tiltak for å oppnå dette:

 • Foresatte tilbys foreldresamtale i forbindelse med oppstart i barnehagen eller overgang fra småbarn til store barn, i tillegg til ordinære foreldresamtaler.
 • I forbindelse med hovedopptaket inviteres nye foreldre og barn til besøk før sommeren.
 • Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.
 • Personalet i barnehagen sørger for tett oppfølging den første tiden et nytt barn begynner i barnehagen, slik at barnet får mulighet til å oppleve tilhørighet, og trygghet til å leke, utforske og lære. Alle barn blir møtt og fulgt opp av sin egen primærkontakt.
 • De barna som har overgang fra småbarn til store barn er på tilvenning fra mai og fram til sommeren. Da blir de kjent med nye barn og voksne samt nye rutiner før ferien. Dette skaper trygghet, og starten på et nytt barnehageår blir enklere.