Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Smørbukk og Bamsebrakar

Smørbukk og Bamsebrakar er avdelingene for barna mellom tre og seks år.
På hver avdeling er vi ca 25 lekene barn og 4 engasjerte voksne!

Hos oss kommer leken først! Leken skal skape engasjement, være lystbetont og frivillig. 

Vi opptatt av at leken er på barna sine premisser og ut i fra sine erfaringer. Barna skal få 

mulighet til å utfolde seg i et levende, fantasifult og spennende lekemiljø. Lekemiljøet skal 

 være i bevegelse og vi organiserer dette ut i fra barnegruppens behov og interesser. 

Barna skal få medvirke i hverdagen sin, vi legger til rette for at barna får tilgang til leker og utstyr, 

formingsmateriell, spill, bøker, og får mulighet til å klare selv. De voksnes oppgave er å beskytte, 

bekrefte og berike leken, slik at alle barn opplever seg som betydningsfulle i fellesskapet!

Vi mener at leken har en verdi i seg selv, men at det også ligger et stort potensial for læring og utvikling i lek. 

Gjennom lek og samspill gjør barna seg erfaringer som bidrar til å utvide de språklige og sosiale ferdighetene sine. 

Barna lærer å mestre motgang, får trening i å løse konflikter, de opplever samhold og knytter vennskap. 

Språket utvikles i samhandling med andre, så aktiv deltakelse i lek bidrar med andre ord til at blant annet språket til barna styrkes. 

Vi deler barna inn i mindre grupper de fleste dager. Gruppene er både planlagte og mer spontane. 

Dette gjøre vi fordi det skaper mer ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet. 

I gruppene trener vi på ulike områder som språk, motorikk og sosiale ferdigheter. I lekegrupper kan vi 

lettere støtte barnas lek og hjelpe barn som strever i samspill med andre. Målet er å utvikle vennskap, 

lekekompetanse og berike språket. Å ha mindre barnegrupper mener vi fremmer gode relasjoner mellom 

barna og mellom barn og voksne! 

Sammen skaper vi magiske øyeblikk og gode minner. Vi leker, går på turer i nærmiljøet, har små og store

 prosjekter, har aktiviteter i gymsalen, spiser god mat sammen, er nysgjerrige, vi trøster hverandre når det 

trengs og knytter vennskap! 

Velkommen til Smøbrukk og Bamsebrakar - Alle barn er best!