Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Smørbukk og Bamsebrakar

Smørbukk og Bamsebrakar er avdelingene for barna mellom tre og seks år.
På hver avdeling er vi ca 25 lekene barn og 4 engasjerte voksne!

Hos oss kommer leken først! Leken skal skape engasjement, være lystbetont og frivillig. 

Vi opptatt av at leken er på barna sine premisser og ut i fra sine erfaringer. Barna skal få 

mulighet til å utfolde seg i et levende, fantasifult og spennende lekemiljø. Lekemiljøet skal 

 være i bevegelse og vi organiserer dette ut i fra barnegruppens behov og interesser. 

Barna skal få medvirke i hverdagen sin, vi legger til rette for at barna får tilgang til leker og utstyr, 

formingsmateriell, spill, bøker, og får mulighet til å klare selv. De voksnes oppgave er å beskytte, 

bekrefte og berike leken, slik at alle barn opplever seg som betydningsfulle i fellesskapet!

Vi mener at leken har en verdi i seg selv, men at det også ligger et stort potensial for læring og utvikling i lek. 

Gjennom lek og samspill gjør barna seg erfaringer som bidrar til å utvide de språklige og sosiale ferdighetene sine. 

Barna lærer å mestre motgang, får trening i å løse konflikter, de opplever samhold og knytter vennskap. 

Språket utvikles i samhandling med andre, så aktiv deltakelse i lek bidrar med andre ord til at blant annet språket til barna styrkes. 

Vi deler barna inn i mindre grupper de fleste dager. Gruppene er både planlagte og mer spontane. 

Dette gjøre vi fordi det skaper mer ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet. 

I gruppene trener vi på ulike områder som språk, motorikk og sosiale ferdigheter. I lekegrupper kan vi 

lettere støtte barnas lek og hjelpe barn som strever i samspill med andre. Målet er å utvikle vennskap, 

lekekompetanse og berike språket. Å ha mindre barnegrupper mener vi fremmer gode relasjoner mellom 

barna og mellom barn og voksne! 

Sammen skaper vi magiske øyeblikk og gode minner. Vi leker, går på turer i nærmiljøet, har små og store

 prosjekter, har aktiviteter i gymsalen, spiser god mat sammen, er nysgjerrige, vi trøster hverandre når det 

trengs og knytter vennskap! 

Velkommen til Smøbrukk og Bamsebrakar - Alle barn er best!