Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Veslefrikk FUS barnehage

Avdelinger

Nøtteliten 0-3 år
Pedagogisk leder:
Karina Myrbråten Andersen og Cecilie Bakkerud
Tlf: 47928090
karina.andersen@bhg.no og cecilie.bakkerud@bhg.no
Knerten 0-3 år
Pedagogisk leder:
Thea Haug og Trine Kønig Stuestøl
Tlf: 47927890
thea.haug@bhg.no og trine.konig@bhg.no
Bamsebrakar 3-6 år
Pedagogisk leder:
Kine Schjelderup Syrstad og Anne Dosku
Tlf: 47928340
kine.syrstad@bhg.no og anna.dusko@bhg.no
Smørbukk 3-6 år
Pedagogisk leder:
Ståle Arka
Tlf: 47928088
stale.arka@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Kine Syrstad
Tlf: 47928088
kine.syrstad@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Lisa Helen Pedersen

Daglig leder

Lisa Pedersen er daglig leder i Veslefrikk FUS. Lisa har høye ambisjoner for barnehagen, noe som har smitteeffekt for øvrige ansatte! Her møter vi herlig Nordnorsk humor og kjappe replikker. Hun er en god lytter og døren til Lisa er alltid åpen. Lisa har lang erfaring fra barnehageverden. Hun var ferdig utdannet førskolelærer i 1996 og har siden 2000 jobbet som daglig leder. Fra 2016 har hun jobbet i FUS barnehager og siden 2019 har hun jobbet hos oss i Veslefrikk FUS.

Petra Kornhag

Kokk / Kjøkkenansvarlig

Petra Kornhag er kokk og kjøkkenansvarlig i Velsefrikk FUS. Hun er opptatt av at barna skal ha et sunt, variert kosthold og at de skal ha gode opplevelser med mat og ved måltidet i barnehagen. Hun lager nydelige vegetarretter og er opptatt av å redusere matsvin. Hun er blid og omsorgsfull mot de rundt seg, og er god på å se barn som trenger det lille ekstra. 

Thea Haug

Smørbukk - Pedagogisk leder

Thea er engasjert, positiv og møter deg alltid med et smil. Thea er nyutdannet Barnehagelærer og startet hos oss i august 2021. Hun har fordypning i faget Uterom og People with secial needs. Hun er opptatt av barns lek og hvordan man gjennom leken kan bygge barns sosiale kompetanse. 

Ståle Carter Arka

Smørbukk - Pedagogisk leder

Ståle var ferdig utdannet barnehagelærer i 2011. I de siste årene har han vært med på å bygge og drive kommunale frilufts-avdelinger i Asker. Ståle er fra tidligere av utdannet grafisk designer og har jobbet selvstendig som grafisk designer og billedkunstner, som pleieassistent og rørleggerassistent.

Ståle mener at det viktigste for barn er at de får leke og trives i trygge, nøye gjennomtenkte omgivelser, hver dag. Han har stor tro på friluftsliv og estetiske fag som en plattform for trivsel og utvikling, at god lek fører til sosial kompetanse, danning og utvikling av kognitive ferdigheter for enkeltbarnets- og barnegruppas unike utgangspunkt. Nettopp det å få være og bli den beste versjonen av seg selv

Simarjeet Kaur Dhillon

Smørbukk - Pedagogisk medarbeider

Simarjeet Kaur Dhillon er pedagogisk medarbeider på Smørbukk. Hun har jobbet i Veslefrikk FUS barnehage siden 2010. Hun er en effektiv og positiv dame som har god kontroll på store barnegrupper. Hun bruker yoga og meditasjon sammen med barna, for avspenning og ro i en hektisk barnehagehverdag. Hun er en reser på indisk mat, som små og store nyter godt av. Hun tar videreutdanning i spesialpedagogikk. 

Trine Kønig Stuestøl

Bamsebrakar Pedaogisk leder
Trine er en Reggio Emilia inspirert pedagog som setter barns medvirkning høyt. Trine er opptatt av hva barna har krav på og brenner for å skape rom i rommet. Det å utvikle og skape spennende møteplasser som innbyr til lek, læring og utforskning for små og store. Pedagogisk brenner hun også sterkt å være en trygg voksen som setter barnet først, det er viktig for henne å skape et positivt klima gjennom gjensidig tillit og trygghet i alle relasjoner. Trine er tilstedeværende, skapende og glødende og elsker å skape hverdagsmagi og gjerne gjennom prosjektarbeid med barnas impulser i fokus. Trine har 18 års erfaring fra barnehage, hvor de 10 siste årene har hun jobbet i Fus barnehager i Lier og Drammen. Trine skal sertifisere seg som CLASS ressursperson Toddler høsten 2022.

Rosa Hurtado

Smørbukk - Barne -og ungdomsarbeider 

Rosa har mange års erfaring fra barnehage, også tidligere hos oss i Veslefrikk FUS. Hun er energisk, kreativ og liker at ting skjer!

Anna Dosku

Bamsebrakar - Pedagogisk leder

Møt vår nyeste pedagogisk leder, Anna.  Anna er utdannet steinerpedagog og har arbeidet i 7 år i både skole og barnehage. Anna har et fang til alle, alder spiller ingen rolle. Hun er opptatt av at barn i barnehagen skal ha gode og trygge voksne rundt seg. Nærhet er et menneskelig behov som barnet i barnehagen også har. Hun er opptatt av lekende læring, der barnet tilegner seg ny kunnskap på en ikke-belærende måte. Å lære skal være gøy og lystbetont, som det er vår oppgave å tilrettelegge for.

Kine Schjelderup Syrstad

Bamsebrakar - Pedagogisk leder og nestleder

Kine er pedagogisk leder på Bamsebrakar og nestleder i barnehagen. Hun har 11 års erfaring fra barnehage, 6 av de som styrerassistent. Hun har videreutdanning i bedriftsøkonomi og fordyping i småbarns pedagogikk. Kine er alltid positiv, engasjert, leken og er faglig sterk. Leken har spilt en sentral rolle i Kines arbeid i barnehagen. "Leken eier ingen begrensninger og rommer alt fra læring, mestring, medvirkning og relasjonsbygging. Gjennom leken kan jeg se hvert enkelt barn og deres behov" Kine er glad i å være ute og bruke naturen som lekearena. Kine er sertifisert ressursperson og observatør for CLASS PRE-K. Høsten 2022 starter hun på ett års studium i pedagogisk veiledning.

Morten Magnus Johansen

Bamsebrakar - Pedagogisk medarbeider

Morten Magnus Johansen er pedagogisk medarbeider på Bamsebrakar og fast medlem i Askeladden. Han er engasjert i friluftsliv og trives best ute i naturen. Morten er god på å se behovene til hvert enkelt barn. Han er HMS-ansvarlig, er ufrivillig vaktmester og du ser han ofte løpende foran som tyv, med en haug med barn som jakter på han! Morten har 12 års erfaring fra barnehage, og har jobbet hos oss i 7 år. Morten er en av barnehagens minibussjåfører. 

Gudrun Vidarsdottir

Knerten - Pedagogisk medarbeider

Gudrun Vidarsdottir er pedagogisk medarbeider på Knerten. Hun er god på å bruke humor og tøys når hun prater og er i samhandling med barna. Hun har en smittende latter og er varm og omsorgsfull i alle relasjoner. Hun er god på å se de barna som trenger det lille ekstra. Gudrun er på god vei til å få minibussertifikat. Gudrun har jobbet i Velsefrikk FUS barnehage siden 2019.

Jarunee Myhra

Bamsebrakar - Barn- og ungdomsarbeider

Jarunee Myhra er barn-og ungdomsarbeider på Bamsebrakar. Hun er kreativ, alltid blid og en lærevillig dame. Forming og skaping med ulike materialer er hun god på. Hun er omsorgsfull, flink til å se barns behov og skaper ro og fokus med sang og musikk. Jarunee har jobbet i barnehage siden 2004 og i Velsefrikk FUS barnehage siden oppstart i 2007. 

Karina Myrbråten Andersen

Nøtteliten - Pedagogisk leder

Karina Myrbråten Andersen er pedagogisk leder på Nøtteliten og språkkontakt for barnehagen. Karina blir beskrevet som morsom, omsorgsfull og faglig dyktig. Hun tar gjerne en trall med gitaren, til begeistring fra de yngste. Hun er god på å bygge solide og omsorgsfulle relasjoner med barna. Hun er strukturert, rolig og tålmodig. Karina har fordypning i Småbarns pedagogikk. Karina har jobbet i barnehage siden 2014, fra 2018 har hun jobbet som pedagogisk leder i Veslefrikk FUS barnehage. Høsten 2022 starter hun på ett års studium i pedagogisk veiledning.

Cecilie Bakkerud

Nøtteliten - Pedagogisk leder

Ingvild Myrland

Nøtteliten - Barn- og ungdomsarbeider

Ingvild Myrland er barn - og ungdomsarbeider på Nøtteliten. Ingvild er faglig dyktig og er god på å se barnas behov. Hun har jobbet i barnehage siden 2002, og i Veslefrikk FUS, helt siden oppstart i 2007. Hun er sprudlende og en varm voksen for barna. Hun er også pådriver for sosiale sammenkomster og påfunn for de ansatte.

Nele Eesmäe

Nøtteliten - Barn og ungdomsarbeider

Nele Eesmäe er barn- og ungdomsarbeider på Nøtteliten. Hun er en effektiv, lærevillig og positiv dame som har god kontroll på store barnegrupper. Hun er tålmodig og god på å se enkeltbarn. Hun tar videreutdanning i spesialtpedagogikk. Nele har jobbet i Veslefrikk FUS barnehage siden 2013, de siste årene som fagarbeider. 

Silje - Aaliya Nilsen

Knerten - Pedagogisk leder

Silje er opptatt av mangfold, språk og at hvert enkelt barn blir anerkjent for den de er og kulturen de har. Hun brenner for at alle barn skal oppleve anerkjennelse og aksept for hvem man er som menneske. Hun er rolig og trygg for barna, og sitter alltid nede sammen med barna. Hun startet å jobbe i Veslefrikk FUS som nyutdannet barnehagelærer i 2018, og har Språkmiljø i barnehagen som fordypning.

Evelyn May Stokke Olsen

Knerten - Fagarbeider

Evelyn May Stokke Olsen er fagarbeider på Knerten. Hun bruker yoga som verktøy for å skape et felles fokus og for ro og avslappning. Hun er omsorgsfull og tilstede i alle relasjoner. Hun er imøtekommende, hun deler av seg og er raus. Evelyn har tidligere jobbet som omsorgsarbeider og interiørkonsulent. Hun har 6 års erfaring fra barnehage. 

Henriette Andersson

Knerten - Barn-og ungdomsarbeider

Henriette er roligheten selv, og er alltid smilende. Hun er god med både enkeltbarn og større barnegrupper. 

Elsa

Hele barnehagen- vikar

Elsa er å se i hele barnehagen, og jobber som vikar fra Personalhuset. Hun ser hvert enkelt barn, og har alltid tid til barna. Hun er rolig og omsorgsfull

May- Britt Jenshagen

Knerten - Barn- og ungdomsarbeider

May- Britt jobber som barn- og ungdomsarbeider på Knerten. Hun er tryggheten selv, og her finnes det alltid et lunt fang og åpne armer. Med varme og omsorg skaper hun gode relasjoner til barn og andre rundt seg. May-Britt har jobbet i VelsefrikkFUS siden 2008. 
Laura Knystautienė

Støtteressurs for enkeltbarn på Smørbukk og Bamsebrakar

Laura jobber som støtteressurs på storbarnsavdelingene. Hun er utrolig kreativ, og du ser henne nesten alltid med et formingsprosjekt med mange barn rundt seg. Hun er strukturert og ryddig. Hun jobber for det meste med enkeltbarn, men og med resten av barnegruppene på avdelingene. 

Anne Kari Ask Hodneland

Språkveileder/ Spesialpedagog fra PP-Tjenesten - Anne Kari

Anne Kari er et kjent ansikt for mange, da hun tidligere jobbet som både pedagogisk leder og daglig leder i barnehagen. Nå jobber hun som språkveileder og spesialpedagog i PP-tjenesten. Hun jobber både med enkeltbarn og mindre barnegrupper. Hun er dyktig i faget sitt og en god språkmodell både for barn og ansatte. Hun er alltid i godt humør, og klarer å skape en trygghet rundt seg. 

Hawa Elbur Hanshi

Knerten - Pedagogisk medarbeider 

Hawa har jobbet hos oss siden desember 2021. Først som vikar/ arbeidsutprøving og nå som pedagogisk medarbeider. Hun er et JA-menneske, tar utfordringer på strak arm, lojal og lærevillig.