Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Veslefrikk FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Lisa Pedersen
Daglig leder

Tlf: 90 82 94 96
E-post: dl.veslefrikk@bhg.no

VELKOMMEN
Velkommen til Veslefrikk FUS barnehage i Lier kommune. Vi ligger sentralt i Lierbyen, med kort vei til bussforbindelse til Oslo og Drammen. Hegg skole er nabo, og vi bruker nærmiljøet aktivt. Med vår egen minibuss kommer vi oss til skog og mark. 

PERSONALET
I barnehagen har vi 80 barn som får gleden av å være sammen med 20 ansatte som skaper hverdagsmagi hver dag. Det er mange nasjonaliteter både i barnegruppa og i personalgruppa hos oss. Det gir et unikt mangfold, som gir oss raushet og aksept for at vi er likeverdige som mennesker. Vi har en engasjert og motivert personalgruppe med ulike gode egenskaper, som er opptatt av relasjoner og setter barnet først. Vi er i kontinuerlig faglig utvikling og har kvalifisert personell i alle stillingene. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø, skal barna få utvikle seg, oppleve mestring, få nye utfordringer og virkelig føle at de kommer først.

Hver dag gir dere foreldre oss ansvaret for det kjæreste dere har. Vi i barnehagen skal derfor sørge for at barnet opplever omsorg, glede og utvikling. Vi tar imot barna med ønske om å gi de både trygghet og tilhørighet, glede og latter samt mange gode minner for resten av livet.

LEK
Gjennom lek ønsker vi å gi de både glede og læring, derfor vil vi gi barna god tid, og plass og mulighet for lek. Leken har egenverdi og barna får helt unike erfaringer i leken. Det er på liksom og det er helt opp til fantasien hva som skjer. Barna får trent sine sosiale, språklige, mentale og motoriske ferdigheter. I rolleleken får barna trent på å tenke og huske samtidig, til å være aktive og selvstendige i en oppgave over tid og mye annet. Målet er at barnet ditt skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor har lek, og spesielt rollelek, en sentral plass i FUS-barnehagene. Vi kaller det egenledelse i lek og læring.

SPRÅK
I Veslefrikk FUS barnehage skal barna møte, og være en del av, et rikt og variert språkmiljø Gode språkferdigheter er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Barna skal få positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som redskap for å utrykke egne tanker, meninger og følelser. 

FORELDRESAMARBEID
Gjennom et tett og konstruktivt foreldresamarbeid sikrer vi at verdiene som er viktige hjemme også kommer frem i barnehagen slik at barna opplever at barnehagen er en forlengelse av hjemmet og en del av familien. 

TILVENNING
Barnets tilknytning er viktig, og i Veslefrikk FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base. 

FUS barnehagene har en visjon vi er stolte av og som preger hverdagen i vår barnehage. Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Velkommen til oss!

 

 

 

 

 

Søk barnehageplass

Avdelinger

Nøtteliten 0-3 år
Pedagogisk leder:
Karina Myrbråten Andersen og Synøve Ellingsen
Tlf: 47928090
notteliten.veslefrikk@bhg.no
Knerten 0-3 år
Pedagogisk leder:
Siren Ødeskaug
Tlf: 47927890
knerten.veslefrikk@bhg.no
Bamsebrakar 3-6 år
Pedagogisk leder:
Kine Scheldrup Syrstad
Tlf: 47928340
bamsebrakar.veslefrikk@bhg.no
Smørbukk 3-6 år
Pedagogisk leder:
Siri Ekker Holen
Tlf: 47928088
smorbukk.veslefrikk@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Ingunn Sørli Olsen
Tlf: 47928088
smørbukk.veslefrikk@bhg.no