Hopp til innhold

Veslefrikk FUS barnehage

Veslefrikk FUS barnehage har 4 avdelinger med tilsammen ca 80 barn.

I Veslefrikk FUS barnehage skal alle barn ta med seg gode barndomsminner videre i livet! Det å erfare å bli sett og anerkjent gjør at barn blir sosiale og glade, og åpner for lek og læring. Sammen med venner, og ved å være en god venn, skal barna få gode opplevelser som gir næring til leken. Hos oss skal leken være det som kommer først, og den skal være på barnas premisser. Språk er et satsingsområde i Lier kommune, og dere vil se gjennom bildedokumentasjon hvordan vi jobber med dette.

Vennskap skal etableres igjennom lek og magiske stunder. I vår barnehage utarbeides det månedsbrev med en utfyllende bildedokumentasjon av det barna har opplevd/lært foregående måned, da knyttet opp mot både rammeplan og fus visjon, hovedmål og verdier

Glede, latter og humor er tilstede i barnehagehverdagen vår. Vi går på turer, lager mat, synger og leser hver dag. Vi ligger sentralt i Lierbyen, med kort vei til bussforbindelse til Oslo og Drammen. Hegg skole er nabo, og vi bruker nærmiljøet aktivt.

Det er mange nasjonaliteter både i barnegruppa og i personalgruppa hos oss. Det gir et unikt mangfold, som gir oss raushet og aksept for at vi er likeverdige som mennesker. Trygge og kjente voksne gir barna nærhet og omsorg, og sammen skaper vi de gode barndomsminnene.

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og ansatte som brenner for jobben sin. De er trygge og tilstedeværende for barna og jakter på de magiske øyeblikkene sammen med de. Hos oss har vii dyktige både pedagoger, fagarbeidere og assistenter.

Vi ønsker et godt samarbeid med foresatte og er veldig glad for all medvirkning og innspill. Sammen med dere skal vi skape en spesiell og god barnehage.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Lisa Pedersen
Daglig leder

Tlf: 90 82 94 96
E-post: dl.veslefrikk@bhg.no

Avdelinger

Nøtteliten 0-3 år
Pedagogisk leder:
Karina Myrbråten Andersen og Synøve Ellingsen
Tlf: 47928090
notteliten.veslefrikk@bhg.no
Knerten 0-3 år
Pedagogisk leder:
Siren Ødeskaug og Silje-Aaliya Nilsen
Tlf: 47927890
knerten.veslefrikk@bhg.no
Bamsebrakar 3-6 år
Pedagogisk leder:
Marion Ørbek Eide
Tlf: 47928340
bamsebrakar.veslefrikk@bhg.no
Smørbukk 3-6 år
Pedagogisk leder:
Siri Ekker Holen
Tlf: 47928088
smorbukk.veslefrikk@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Ingunn Sørli Olsen
Tlf: 47928088
smørbukk.veslefrikk@bhg.no