Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Aud Hopland Åserud
47 70 33 32
E-post

Velkommen til Vikedal FUS barnehage

Me har ledige barnehageplasser og tar gjerne imot fleire frå august 2021. Sidan hovudopptaket er over så ber me deg ta direkte kontakt med barnehagen for videre dialog :)

Bli med inn i vår magiske verden

Velkommen til Vikedal FUS barnehage. Det viktigaste i livet til små barn er behovet for tryggleik og omsorg. Tryggleik og omsorg først, og deretter læring gjennom leik, samspel og erfaringar saman med andre. Me veit at ditt barn er det viktigaste i ditt liv, og derfor er ditt barn også så viktig for oss. Med trygge omsorgspersonar rundt ditt barn i barnehagen vil barnet våge å utforske og undre seg over livets små mysterier.

I Vikedal FUS barnehage kan me tilby barna varierte aktivitetar og opplevelsar. Barnehagen ligg sentralt, og me har kort vei til idrettshallen som me brukar jevnleg. Det er og kort veg til lavoplassen vår i skogen, og til båthavna der båten vår ligg. Me likar også å spele gitar og synge. Rim og regler er kjempekjekt. Saman øver me oss på å gjennkjenne eigne følelsar når me jobbar med sosial og emosjonell kompetanse for barn, og sist men absolutt ikkje minst så likar me kjempegodt å leike. Leik er det aller viktigaste i vår barnehagekvardag!

I Vikedal FUS barnehage har me glødande, skapande og tilstedeverande ansatte. Ikkje minst så er me veldig glad for å kunne fortelle om lågt sjukefravær og høgt nærvær i barnehagen vår. Me har ei god og stabil bemanning som har høg arbeidsmoral og stor arbeidslyst til å gå på jobb. Når ein barnehagen har høgt nærvær vil dette bidra til å kunne sjå, støtta, veilede barna samt det å ha kontinuitet i ditt barns utvikling - fordi dei som kjenner barnet ditt er tilstede.

Personalet i Vikedal FUS barnehage har mykje god kunnskap og kompetanse. Dei fleste av oss har vore med sidan oppstarten i 2008 og har dermed deltatt på alle FUS sine satsinger. Me veit at det er viktig med god kvalitet i alle ledd, fra god kvalitet på ledelse til god kvalitet i alle relasjonene og prosessane som skjer i barnehagen vår kvar dag.

Velkommen til oss!

Avdelinger

Kråkebolla 4-6 åringer (blanda gruppe)
Pedagogisk leder
Vibeke Løhaugen
Tlf: 95817620
Sjøstjerna 3-5 åringer (blanda grupper)
Pedagogisk leder
Kristin Schibevaag og Elisabeth Opsal
Tlf: 95817620
Krabben 1-3 åringer
Pedagogisk leder
Hege Reimers og Virginija Narbuntaite
Tlf: 47248441

Vis alle

Ansatte

Aud Hopland Åserud

Har jobba som dagleg leiar i barnehagen sidan oppstarten i 2008. Er utdanna barnehagelærar med vidareutdanning i HR og personal. Byrjar på nasjonal leiarutdanning for styrere i barnehagen på NHH i Bergen hausten 2021.

Jobbar mest på kontoret, men er også innom dei ulike avdelingane. Hausten 2021 skal ho bidra på avdeling Sjøstjerna.

Kristin Schibevaag

Pedagogisk leiar og stedfortreder for dagleg leiar.

Kristin har jobba i barnehagen sidan hausten 2014. Ho er utdanna barnehagelærar. Er med i ressursgruppa for Læringsmiljøprosjektet og har stålkontroll på det meste.

Elisabeth Opsal

Pedagogisk leiar

Elisabeth har jobba i barnehagen sidan oppstart i 2008. Ho er utdanna barnehagelærar, har tatt spes.ped og er sertifisert Class observatør og dermed vår ressursperson innanfor dette utviklingsarbeidet. Ho er også SU representant.

Vibeke Selvaag Løhaugen

Pedagogisk leiar

Vibeke har jobba i barnehagen sidan jul 2008. Ho er eigentlig utdanna lærar. Ho har tatt barnehagepedagogikk og småbarnespedagogikk og likar seg aller best i (vår) barnehage :) Vibeke er ein stor ressurs når det kjem til dramatisering av ulike slag. Ho brenn også for sjø, fiske og generelt det maritime livet.

Virginija Narbuntaite

Pedagogisk leiar

Virginija har jobba i vår barnehage sidan 2012. Ho starta som assistent og jobba som det i fleire år. Etterkvart så søkte ho om å få godkjent sin utdannelse frå heimlandet sitt Litauen, og har sidan august 2019 vore ansatt som pedagogisk leiar. Ho har udanning som tilsvarer masternivå i barnehagepedagogikk i Norge.

Eva Aksdal

Fagarbeidar

Eva har jobba i barnehagen sidan oppstarten i 2008. Då starta ho som assistent, men har i etterkant tatt fagbrev som barne og ungdomsarbeidar. I tillegg så har ho fagbrev som kokk, og det kjem alltid godt med. Ho har ekstra ansvar for innkjøp og planlegging av mat - men jobbar ikkje på kjøkken, ho er med barna.

Sølvi Lilleland

Fagarbeidar

Sølvi har jobba hos oss sidan oppstarten i 2008. Ho tok fagbrev i barne og ungdomarbeidarfaget rett etter oppstarten. Sølvi er glad i musikk og sang, og spelar flittig på gitaren til barnas store glede. Ho er også SU representant.

Lena Grimås

Assistent

Lena har jobba hos oss sidan oppstarten i 2008. Lena overrasker stadig med sine kreative sider og ideer, og lagar dei flottaste kreasjonane.

Liv Kari Hauge

Assistent

Liv Kari har jobba hos oss sidan oppstarten i 2008. Ho er eit ja-menneske og positiv til det meste. 

Hege Birkeland Reimers

Assistent - snart barnehagelærer

Hege har jobba hos oss sidan 2011. Ho er nå halvveis i barnehagelærarutdanninga si som ho tek på deltid mens ho jobbar i barnehagen. Er ferdig med den våren 2023

Anne Marie Blikra

Assistent

Anne Marie har jobba hos oss sidan oppstarten i 2008, men ho har jobba ei stund i andre barnehagar før dette. Anne Marie er verneombud for oss ansatte og ein god samarbeidspartner for dagleg leiar. Ho er også SU representant.