Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vikedal FUS barnehage

Husk å søke barnehageplass før 1. mars!
Dette kan du gjøre ved å trykke på "søk barnehageplass" lenger nede på siden

Bli med inn i vår magiske verden

Velkommen til Vikedal FUS barnehage. Det viktigaste i livet til små barn er behovet for tryggleik og omsorg. Tryggleik og omsorg først, og deretter læring gjennom leik, samspel og erfaringar saman med andre. Me veit at ditt barn er det viktigaste i ditt liv, og derfor er ditt barn også så viktig for oss. Med trygge omsorgspersonar rundt ditt barn i barnehagen vil barnet våge å utforske og undre seg over livets små mysterier.

I Vikedal FUS barnehage kan me tilby barna varierte aktivitetar og opplevelsar. Barnehagen ligg sentralt, og me har kort vei til idrettshallen som me brukar jevnleg. Det er og kort veg til lavoplassen vår i skogen, og til båthavna der båten vår ligg. Me likar også å spele gitar og synge. Rim og regler er kjempekjekt. Saman øver me oss på å gjennkjenne eigne følelsar når me jobbar med sosial og emosjonell kompetanse for barn, og sist men absolutt ikkje minst så likar me kjempegodt å leike. Leik er det aller viktigaste i vår barnehagekvardag!

I Vikedal FUS barnehage har me glødande, skapande og tilstedeverande ansatte. Ikkje minst så er me veldig glad for å kunne fortelle om lågt sjukefravær og høgt nærvær i barnehagen vår. Me har ei god og stabil bemanning som har høg arbeidsmoral og stor arbeidslyst til å gå på jobb. Når ein barnehagen har høgt nærvær vil dette bidra til å kunne sjå, støtta, veilede barna samt det å ha kontinuitet i ditt barns utvikling - fordi dei som kjenner barnet ditt er tilstede.

Personalet i Vikedal FUS barnehage har mykje god kunnskap og kompetanse. Dei fleste av oss har vore med sidan oppstarten i 2008 og har dermed deltatt på alle FUS sine satsinger. Me veit at det er viktig med god kvalitet i alle ledd, fra god kvalitet på ledelse til god kvalitet i alle relasjonene og prosessane som skjer i barnehagen vår kvar dag.

Velkommen til oss!

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Aud Hopland Åserud
Daglig leder

Tlf: 47 70 33 32
E-post: dl.vikedal@bhg.no

Avdelinger

Kråkebolla (førskulegruppa)
Pedagogisk leder
Vibeke Løhaugen
Tlf: 95817620
Sjøstjerna (3-5 år)
Pedagogisk leder
Kristin Schibevaag og Elisabeth Opsal
Tlf: 95817620
Krabben (småbarnsavdeling)
Pedagogisk leder
Camilla Helgevold og Virginija Narbuntaite
Tlf: 47248441