Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Annelin Pettersen

Daglig leder

Annelin har jobbet som Daglig leder i Tindfoten FUS siden juni 2018. Hun er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning innenfor veiledning og ledelse. Annelin er opptatt av kvalitet i alle ledd, og at barnehagen skal være den beste for hvert enkelt barn. 

Maja Lindvall

Pedagogisk leder

Avdeling Stjerna 0-2 år

Som nyutdannet startet Maja i Tindfoten FUS i 2019, med en fordypning i småbarnspedagogikk. Trygg tilknytning og trygghetssirkelen er noe hun synes er ekstra viktig. Har er stort fokus og bevissthet rundt dette i sitt arbeid med små barn.

Caroline Marie Kvikne

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Stjerna 0-2år

Har jobbet i Tindfoten FUS siden 2019, og er opptatt av å se hvert enkelt barn. Det å bygge gode relasjoner, slik at barna får en trygg hverdag hos oss her i barnehagen er viktig for Caroline. 

Veronika Luneborg

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Stjerna 0-2år

Veronika har jobbet i Tindfoten FUS siden 2017. Er utdannet arkeolog og opptatt av at barn skal skal oppleve glede og mestring i barnehagehverdagen. 

Stine Grønbakk

Pedagogisk leder 

Avdeling Regnbuen      0-2år

Stine var ferdig utdannet barnehagelærer i 2013, og har jobbet i Tindfoten FUS siden juni 2016. Har fordypning i språkstimulering og er opptatt av barns språkutvikling og gode relasjoner.

Pauline Sørbøe

Barnehagelærer

Avdeling Regnbuen          0-2år

Pauline er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk, og har fokus på å støtte opp i små barns medvirkning i hverdagen.

Marie Ovesen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Regnbuen        0-2år

Har jobbet i barnehage siden 2013, er opptatt av og gi barna omsorg og se ting fra barnas perspektiv. 

Michell Solbakken

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Regnbuen        0-2år

Har jobbet i barnehage siden 2007, men startet i Tindfoten FUS 2017. Er opptatt av det å ta barns opplevelser på alvor, gi de trygghet, anerkjenne barns følelser og den omsorgen de har behov for.

Åshild Skogvoll

Pedagogisk leder

Avdeling Sola 2-3år

Åshild ble utdannet barnehagelærer i 2012, med videreutdanning i logopedi og veiledning for praksislærere. Opptatt av å skape gode relasjoner og trygg tilknytning, ved å være tilstedeværende, lekende og se hvert enkelt barns behov.

Chris Klingenberg Schaal

Fagarbeider

-Avdeling Sola 2-3år

Linda Knutsen

Pedagogisk medarbeider.

Avdeling Sola 2-3 år

Linda har jobbet i barnehagen siden høsten 2006, og er opptatt av å gi barna omsorg og trygghet. Hun er utdannet konditor og naturmedisinsk aromaterapaut.

Therese Drevland

Støttepedagog

Avdeling Sola 2-3 år

Therese er utdannet førskolelærer og jobber 50 prosent. Gjennom lek og morsomme aktiviteter er hun spesielt opptatt av å legge til rette for et godt språkmiljø og lekemiljø i barnehagen. 

Ingrid Jacobsen

Pedagogisk leder

Avdeling Nordlys 3-6år

Ingrid er utdannet barnehagelærer og jobbet som pedagogisk leder i 8 år. Er opptatt av gode relasjoner og at alle barn skal få den støtten og tilretteleggingen de trenger for å blomstre, bli selvstendige og klare for livet etter barnehagen.

Tina Julia Lieberg Kvilaas

Pedagogisk leder

Avdeling Nordlys 3-6år

Tina er utdannet barnehagelærer, jobber som pedagogisk leder. Tina er opptatt av barns psykiske helse og bruk av musikk og drama i barnehagen. 

Sandra Larsen

Fagarbeider

Avdeling Lynet (Førskolegruppa)

Har jobbet i Tindfoten FUS siden 2018. Brenner for at alle barn skal bli sett og får lov til å utfolde seg kreativt.

Anne Lise Dahl

Barne og ungdomsarbeider

Måne friluftsavdeling

Anne Lise har jobbet i barnehagen siden 2019, men har lang fartstid i barnehageyrket. Hun er opptatt av at barna skal føle seg trygg og vise dem omsorg, og er opptatt av at alle barna skal bli sett og  bli forstått.

Michael Nilsen

Pedagogisk leder

Måne friluftsavdeling 4-6 år

Er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefaget. Videreutdanning innen det relasjonelle og de forskjellige voksenstilene. Har siden 2014 vært pedagogisk leder med fokus på friluftsliv.  

Aktivt friluftsmenneske og frivillig i Norsk Folkehjelp.  

Robert Thomas Helgesen

Pedagogisk medarbeider

Måne friluftsavdeling og avdeling Nordlys

Har jobbet i Tindfoten FUS siden 2016. Han er opptatt av at alle skal ha det gøy og tøyse i barnehagen, utvikle barnas nysgjerrighet og lekelyst.

Sissel Bakkehaug

Støttepedagog

Måne friluftsavdeling 4-6 år

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning innenfor vold i nære relasjoner, og pågående videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling. Sissel er opptatt av å gi hvert enkelt barn gode opplevelser innenfor lek, læring og mestring ut ifra sine egne forutsetninger. Ønsker også å gi barna gode opplevelser i og med naturen.  

Marie Sofie W. Krogstad

Pedagogisk leder og støttepedagog

Avdeling Lynet (førskolegruppa)

Er utdannet førskolelærer, med videreutdanning i spesialpedagogikk. Marie Sofie er opptatt av å se hvert enkelt barn i sine naturlige omgivelser og støtte hvert enkelt barn der de er. Ønsker å gi barna gode verktøy og mestringer for veien videre.

Tone Hågensen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Lynet (Førskolegruppa)

Har jobbet i Tindfoten FUS barnehage siden 2018. Er opptatt opptatt av å bruke barnas kreativitet og at alle barna skal bli sett i hverdagen. Ønsker å skape gode minner barna tar med seg videre.

Ståle Elstad

Barnehagelærer

Avdeling Lynet (førskolegruppa)

Virginia Ros Vera

Kjøkkenmedarbeider

Virginia studerte psykologi i Spania og er veldig glad i barn, så hun fant en perfekt jobb for henne! Emosjonell og psysisk del av barnas oppvekst er en viktig for hennes arbeid og derfor kan hun gi barna den beste og sunneste mat hun kan. Det er viktig for henne å bruke naturlig produkter i matlaging med forskjellige farger, smak og konsistens, så de kan lære fra barndommen å kose seg med næringsrik og sunn mat.

Virginia er også fastvikar på huset. 

Pernille Olsen

Barne og ungdomsarbeider

Permisjon

Marie Aalvik

Permisjon