Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vennskap og fellesskap

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov»  Kunnskapsdepartementet, 2017).

 

I Tindfoten FUS barnehage skal vi i personalet:

  • Legge til rette for at barna skal få felles gode opplevelser og en arena for å finne venner.
  • Vise barna hvordan det er å være en god venn, hvordan barna kan skape gode relasjoner med hverandre. Dette kan vi gjøre med å være gode modeller og vise hvordan man bryr seg om hverandre, vise respekt for hverandre.
  • Jobbe forebyggende mot mobbing, diskriminering og utestengning.
  • Jobbe med inkludering og verdsetting av hverandre.
  • Legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
  • Hjelpe barna å sette egne grenser og å respektere andres grenser.