Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

LEK

«Barnehagen skal bidra til all barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre» (Kunnskapsdepartementet, 2017).

 

I Tindfoten FUS lar vi leken komme først. Det er gjennom leken barna lærer seg å samarbeide, utvikle språk og delta i sosialt samspill. Dette er viktige faktorer for å opprettholde og skape nye relasjoner. Vi legger til rette for dette ved å organisere rom, tid og lekemateriale. Dette gjør vi for å skape et miljø hvor barna skal oppleve glede ved å delta og erfare lek. Gjennom leken lærer vi oss sosiale og språklig ferdigheter som er viktig å ha i ryggsekken gjennom barnehageårene.

 

I Tindfoten FUS barnehage skal vi i personalet:

 • Det er personalets ansvar å sørge for at det legges til rette for felles erfaringer og leketemaer. Ved at satsningsområdet vårt er egenledelse i lek er det viktig at vi voksne er bevisst på vår rolle i leken.
 • Vi skal ikke være aktive pådrivere i leken, men være støttende, delta og hjelpe leken videre der vi observerer at det er behov eller ønske.
 • Ved at vi tar barnets perspektiv kan vi på en god måte støtte barna i leken.
 • Ved å være bevisst voksenrollen skal vi også være veiledere i lek der vi ser at det utspiller seg uheldige lekemønstre. Dette kan være gjennom å ta del i rollelek hvor man prøve å endre holdninger. Eller det kan være gjennom at man lærer at det finnes alternative måter å leke på. På denne måten får man en ny erfaring eller et nytt felles tema for leken.
 • Vi skal også være med på å berike leken til barna så lenge det er på barnas premisser.

LÆRING

I Tindfoten FUS barnehage gjør vi alt vi kan for at barna skal utvikle seg mest mulig. Vi forstår at barna lærer best igjennom lek. Vi er lekende og deltagende ansatte som ser verdien i barnas lek. Gjennom lek vil barna oppleve forming, motorisk utvikling, språklig utvikling, nysgjerrighet, undring og mestring. Barn og foreldre skal også oppleve medvirkning som fremmer barnas utvikling og læring. For at barna skal få lære mest mulig har vi blant annet:

 • Stimulerende lekemiljøer som gir barna lyst til å leke.
 • Månedsplaner med tema.
 • Materialer og redskaper som fremmer læring.

I Tindfoten FUS barnehage skal vi i personalet

 • Undre oss sammen med barna.
 • Utforske nysgjerrighet.
 • Utfolde seg motorisk og språklig.
 • Utforske nærmiljøet.
 • Medvirke i egen hverdag.
 • Rike og varierte opplevelser.

Rammeplanen sier at «I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre».