Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tindfoten FUS barnehage

På solsiden ved foten av mektige Tromsdalstinden, med praktfull utsikt over Tromøsundet og nærhet til vakker og vill natur ligger Tindfoten FUS barnehage. Her er vi ofte på tur, både små og store.

Barnehagen har store lokaler med egen gymsal og stort uteeareal. Vi har også vår egen kokk som lager sunn og god Smartmat til oss hver dag.

FUS betyr først og i Tindfoten FUS barnehage kommer barna først. FUS barnehagene har en visjon vi er stolte av og som preger hverdagen i vår barnehage. Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Hver dag gir dere foreldre oss ansvaret for det kjæreste dere har. Vi i barnehagen skal derfor sørge for at barnet opplever omsorg, glede og utvikling. Vi tar imot barna med ønske om å gi de både trygghet og tilhørighet, glede og latter samt mange gode minner for resten av livet.

Gjennom lek ønsker vi å gi de både glede og læring, derfor vil vi gi barna god tid, og plass og mulighet for lek. Hos oss skal alle barn få det beste utgangspunktet for livslang læring, vekst og utvikling.

Satsningsområdet vårt er egenledelse i lek og læring. Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for å utvikle og opprettholde vennskap. Evnene til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen. Med gode utviklede egenledelsesferdigheter skal alle barn i FUS barnehagene ha det beste utgangspunktet for livslang læring, vekst og utvikling. Lek bygger relasjoner og stimulerer til læring og vennskap, og i leken er vi tilstedeværende, vi støtter og bidrar for å sikre at alle barn får delta og opplever mestringsfølelse. Vi utforsker, undrer oss og er nysgjerrige sammen med barna i et miljø fylt av humor, latter og hverdagsmagi. Hos oss får store og små mulighet til å delta i magiske stunder der de skaper en lekeverden med magi og spenning. Hos oss skal barna føle trygghet, glede og forståelse.

Vi har en engasjert og motivert personalgruppe med ulike gode egenskaper og som er opptatt av relasjoner og setter barnet først. Vi er opptatt av å være i kontinuerlig faglig utvikling og har kvalifisert personell i alle stillingene. En hverdag hos oss skal være preget av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø skal barna få utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer og virkelig føle at de kommer først.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Annelin Pettersen
Daglig leder

Tlf: 99 20 99 03
E-post: dl.tindfoten@bhg.no

Avdelinger

Stjerna
Pedagogisk leder:
Maja Lindvall
Tlf: 99209907
stjerna.tindfoten@bhg.no
Sola
Pedagogisk leder:
Åshild Skogvoll
Tlf: 99209905
sola.tindfoten@bhg.no
Måne Friluftsavdeling
Pedagogisk leder:
Michael Nilsen
Tlf: 99209908
mane.tindfoten@bhg.no
Regnbuen
Pedagogisk leder:
Stine Grønbakk
Tlf: 99209904
regnbuen.tindfoten@bhg.no
Nordlys
Pedagogisk leder:
Ingrid Jacobsen og Tina Julia Kvilaas
Tlf: 99209906
nordlys.tindfoten@bhg.no