Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7.15 - 16:45

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra 01.08.2023 Barn 3-5 år fra 15.11.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Annelin Pettersen
99 20 99 03
E-post

Velkommen til Tindfoten FUS barnehage

Avdelinger

Stjerna
Pedagogisk leder:
Regine Solli
Tlf: 99209907
stjerna.tindfoten@bhg.no
Måne
Pedagogisk leder:
Åshild Skogvoll
Tlf: 99209908
mane.tindfoten@bhg.no
Regnbuen
Pedagogisk leder:
Marie Alvik
Tlf: 99209904
regnbuen.tindfoten@bhg.no
Nordlys
Pedagogisk leder:
Tina Julia Kvilaas
Tlf: 99209906
nordlys.tindfoten@bhg.no
Sola
Avdelingsleder:
Maja Lindvall
Tlf: 99209905
sola.tindfoten@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Annelin Pettersen

Daglig leder

Annelin har jobbet som daglig leder i Tindfoten FUS siden juni 2018. Hun er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning innenfor veiledning og ledelse. Annelin er opptatt av kvalitet i alle ledd, og at barnehagen skal være den beste for hvert enkelt barn. 


Maja Lindvall

Pedagogisk leder, CLASS observatør toddler

Avdeling Sola 2-4 år

Maja har jobbet som pedagogisk leder i Tindfoten FUS siden 2019. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Maja har et stort fokus på trygg tilknytning og trygghetssirkelen. I sitt arbeid legger hun til rette for at de yngste skal føle trygg tilknytning slik at de blir mer mottakelige for videre utvikling i barnehagen. 

Kaia Øvregard Røhme

Barnehagelærer

Måne 3-5 år 

Hanna Emilie Hovelsen

Barnehagelærer

Avdeling Sola 2-4 år.

Hanna startet å jobbe i Tindfoten FUS August 2022. Hun har hatt valgfag i språk, og fordypning i faget tildlig innsats og tilpasset læringsmiljø. Hun er opptatt av å være en trygg og tilstedeværende voksen for barna, og har ett ekstra fokus på barns språkutvikling. 

Veronika Luneborg

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Stjerna 0-2 år

Veronika har jobbet i Tindfoten FUS siden 2017. Veronika er utdannet arkeolog, og tar med seg  nysgjerrigheten sin inn i barnas verden. Veronika er spesielt opptatt av at alle barn skal skal oppleve glede og mestring i barnehagehverdagen.

Tone Hågensen

Pedagogisk medarbeider, støtteassistent og verneombud

Avdeling Måne 3-5 år

Tone har jobbet i Tindfoten FUS barnehage siden 2018. Tone er opptatt av å bruke barnas kreativitet og at alle barna skal bli sett i hverdagen. Hun er meget dyktig til å se enkeltbarnet, og ønsker å skape gode minner barna kan ta med seg videre i livet. 

Therese Drevland

Støttepedagog

Avdeling Måne 3-5 år

Therese er utdannet førskolelærer og jobber 50% som støttepedagog i Tindfoten FUS. Therese er opptatt av å legge til rette for godt språk- og lekemiljø gjennom morsomme aktiviteter. 

Marianne Bergheim

Støttepedagog

Marianne er utdannet barnehagelærer, og begynte i Tindfoten FUS høsten 2021. Hun har lang erfaring med barn som har behov for ekstra tilrettelegging, og jobber aktivt for at alle barn skal ha en likeverdig plass i fellesskapet. 

Marianne er spesielt opptatt av tilrettelagt språkstimulering og at barna skal oppleve mestring.

Marianne er nå i permisjon 

Carina Bræck Austlid

Støttepedagog

Marie Aalvik Thorsteinsen

Pedagogisk leder, stedfortreder for daglig leder og HMS ansvarlig

Avdeling Regnbuen 0-2 år

Marie har jobbet som pedagogisk leder i Tindfoten FUS siden 2019. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk, og fokuserer på å sikre trygghet i relasjoner og legge til rette for optimale forhold for lek og læring. 

I hverdagen jobber hun mye med språkstimulering for de minste. 

Marie Ovesen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Stjerna 0-2år

Har jobbet i Tindfoten FUS siden 2013. Marie er opptatt av å gi barna omsorg og ta barnas perspektiver. Hun er en trygg og tilgjengelig voksen for barna. 

Michell Solbakken

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Regnbuen 0-2 år

Michell har jobbet i barnehage siden 2007, og startet i Tindfoten FUS i 2017. Hun er spesielt opptatt av å ta barns opplevelser på alvor, gi de trygghet og anerkjenne hvert enkelt barn.

Linda Knutsen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Regnbuen 0-2 år

Linda har jobbet i barnehagen siden høsten 2006. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og trygghet gjennom å være en tilstedeværende voksen. Linda jobber aktivt for at barna skal oppleve en variert hverdag med preg av lek, læring og trivsel. 

Åshild Skogvoll

Pedagogisk leder, CLASS observatør pre-k

Avdeling Måne 3-5 år

Åshild ble utdannet barnehagelærer i 2012. Hun har videreutdanning i logopedi og veiledning for praksislærere. Åshild er opptatt av å skape gode relasjoner og trygg tilknytning ved å være tilstedeværende, leken og se hvert enkelt barns behov.


Robert Thomas Helgesen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Nordlys Førskoleavdeling

Har jobbet i Tindfoten FUS siden 2016. Han er opptatt av at alle skal ha det gøy i barnehagen. Han ønsker å utvikle barnas nysgjerrighet og lekelyst.

Ingrid Jacobsen

Pedagogisk leder

Ingrid er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Tindfoten FUS siden 2016. Hun er opptatt av gode relasjoner og at alle barn skal få den støtten og tilretteleggingen de trenger for å blomstre, bli selvstendige og klare for livet etter barnehagen.

Ingrid er nå i permisjon
Sandra Larsen

Fagarbeider

Avdeling Måne 3-5 år

Sandra har jobbet i Tindfoten FUS siden 2018. Hun brenner for at alle barn skal bli sett og får lov til å utfolde seg kreativt.

Tina Julia Lieberg Kvilaas

Pedagogisk leder

Avdeling Nordlys Førskoleavdeling

Tina er utdannet barnehagelærer. Tina er opptatt av barns psykiske helse og bruk av musikk og drama i barnehagen. 

Caroline Marie Kvikne

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Sola 2-4 år

Caroline har jobbet i Tindfoten FUS siden 2019. Hun er opptatt av å se hvert enkelt barn og at alle barn har lik verdi.

Stine Grønbakk

Pedagogisk leder 

Avdeling Regnbuen 1-3 år

Stine er utdannet barnehagelærer. Hun har jobbet i Tindfoten FUS siden juni 2016. Har fordypning i språkstimulering og er opptatt av barns språkutvikling og gode relasjoner.

Regine Solli

Pedagogisk leder, tillitsvalgt utdanningsforbundet

Avdeling Stjerna 0-2 år

Regine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Tindfoten FUS siden sommeren 2021. Hun er opptatt av at alle skal føle mestring og trygghet i barnehagen med fokus på tilknytning. Hun er også opptatt av musikk og hvilke fordeler sang, musikk og instrumenter har for barns utvikling og samhold i gruppa.

Anne Lise Dahl

Barne- og ungdomsarbeider, tillitsvalgt fagforbundet

Avdeling Nordlys Førskoleavdeling

Anne Lise har jobbet i barnehagen siden 2019, men har lang fartstid i barnehageyrket. Hun er opptatt av at barna skal føle seg trygg og vise dem omsorg. Hun er opptatt av at alle barna skal bli sett og bli forstått.

Vanja Grønsberg

Pedagogisk medarbeider

Vanja startet i Tindfoten FUS vinteren 2021. Vanja er opptatt av å være en trygg, leken og tilstedeværende voksen.

?>