Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7.15 - 16:45
  Vi har
ledig plass!
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Annelin Pettersen
99 20 99 03
E-post

Velkommen til Tindfoten FUS barnehage

Avdelinger

Stjerna
Pedagogisk leder:
Regine Solli
Tlf: 99209907
stjerna.tindfoten@bhg.no
Måne
Pedagogisk leder:
Åshild Skogvoll
Tlf: 99209908
mane.tindfoten@bhg.no
Regnbuen
Pedagogisk leder:
Marie Alvik
Tlf: 99209904
regnbuen.tindfoten@bhg.no
Nordlys
Pedagogisk leder:
Tina Julia Kvilaas
Tlf: 99209906
nordlys.tindfoten@bhg.no
Sola
Avdelingsleder:
Maja Lindvall
Tlf: 99209905
sola.tindfoten@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Annelin Pettersen

Daglig leder

Annelin har jobbet som daglig leder i Tindfoten FUS siden juni 2018. Hun er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning innenfor veiledning og ledelse. Annelin er opptatt av kvalitet i alle ledd, og at barnehagen skal være den beste for hvert enkelt barn. 


Maja Lindvall

Pedagogisk leder, CLASS observatør toddler

Avdeling Sola 2-4 år

Maja har jobbet som pedagogisk leder i Tindfoten FUS siden 2019. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Maja har et stort fokus på trygg tilknytning og trygghetssirkelen. I sitt arbeid legger hun til rette for at de yngste skal føle trygg tilknytning slik at de blir mer mottakelige for videre utvikling i barnehagen. 

Kaia Øvregard Røhme

Barnehagelærer

Måne 3-5 år 

Hanna Emilie Hovelsen

Barnehagelærer

Avdeling Sola 2-4 år.

Hanna startet å jobbe i Tindfoten FUS August 2022. Hun har hatt valgfag i språk, og fordypning i faget tildlig innsats og tilpasset læringsmiljø. Hun er opptatt av å være en trygg og tilstedeværende voksen for barna, og har ett ekstra fokus på barns språkutvikling. 

Veronika Luneborg

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Stjerna 0-2 år

Veronika har jobbet i Tindfoten FUS siden 2017. Veronika er utdannet arkeolog, og tar med seg  nysgjerrigheten sin inn i barnas verden. Veronika er spesielt opptatt av at alle barn skal skal oppleve glede og mestring i barnehagehverdagen.

Tone Hågensen

Pedagogisk medarbeider, støtteassistent og verneombud

Avdeling Måne 3-5 år

Tone har jobbet i Tindfoten FUS barnehage siden 2018. Tone er opptatt av å bruke barnas kreativitet og at alle barna skal bli sett i hverdagen. Hun er meget dyktig til å se enkeltbarnet, og ønsker å skape gode minner barna kan ta med seg videre i livet. 

Marianne Bergheim

Støttepedagog

Marianne er utdannet barnehagelærer, og begynte i Tindfoten FUS høsten 2021. Hun har lang erfaring med barn som har behov for ekstra tilrettelegging, og jobber aktivt for at alle barn skal ha en likeverdig plass i fellesskapet. 

Marianne er spesielt opptatt av tilrettelagt språkstimulering og at barna skal oppleve mestring.

Marianne er nå i permisjon 

Carina Bræck Austlid

Støttepedagog

Marie Ovesen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Stjerna 0-2år

Har jobbet i Tindfoten FUS siden 2013. Marie er opptatt av å gi barna omsorg og ta barnas perspektiver. Hun er en trygg og tilgjengelig voksen for barna. 

Michell Solbakken

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Regnbuen 0-2 år

Michell har jobbet i barnehage siden 2007, og startet i Tindfoten FUS i 2017. Hun er spesielt opptatt av å ta barns opplevelser på alvor, gi de trygghet og anerkjenne hvert enkelt barn.

Linda Knutsen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Regnbuen 0-2 år

Linda har jobbet i barnehagen siden høsten 2006. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og trygghet gjennom å være en tilstedeværende voksen. Linda jobber aktivt for at barna skal oppleve en variert hverdag med preg av lek, læring og trivsel. 

Åshild Skogvoll

Pedagogisk leder, CLASS observatør pre-k

Avdeling Måne 3-5 år

Åshild ble utdannet barnehagelærer i 2012. Hun har videreutdanning i logopedi og veiledning for praksislærere. Åshild er opptatt av å skape gode relasjoner og trygg tilknytning ved å være tilstedeværende, leken og se hvert enkelt barns behov.


Robert Thomas Helgesen

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Nordlys Førskoleavdeling

Har jobbet i Tindfoten FUS siden 2016. Han er opptatt av at alle skal ha det gøy i barnehagen. Han ønsker å utvikle barnas nysgjerrighet og lekelyst.

Ingrid Jacobsen

Pedagogisk leder, Nordlys

Ingrid er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Tindfoten FUS siden 2016. Hun er opptatt av gode relasjoner og at alle barn skal få den støtten og tilretteleggingen de trenger for å blomstre, bli selvstendige og klare for livet etter barnehagen.

Sandra Larsen

Fagarbeider

Avdeling Måne 3-5 år

Sandra har jobbet i Tindfoten FUS siden 2018. Hun brenner for at alle barn skal bli sett og får lov til å utfolde seg kreativt.

Caroline Marie Kvikne

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Sola 2-4 år

Caroline har jobbet i Tindfoten FUS siden 2019. Hun er opptatt av å se hvert enkelt barn og at alle barn har lik verdi.

Stine Grønbakk

Pedagogisk leder 

Avdeling Regnbuen 1-3 år

Stine er utdannet barnehagelærer. Hun har jobbet i Tindfoten FUS siden juni 2016. Har fordypning i språkstimulering og er opptatt av barns språkutvikling og gode relasjoner.

Regine Solli

Pedagogisk leder, tillitsvalgt utdanningsforbundet

Avdeling Stjerna 0-2 år

Regine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Tindfoten FUS siden sommeren 2021. Hun er opptatt av at alle skal føle mestring og trygghet i barnehagen med fokus på tilknytning. Hun er også opptatt av musikk og hvilke fordeler sang, musikk og instrumenter har for barns utvikling og samhold i gruppa.

Anne Lise Dahl

Barne- og ungdomsarbeider, tillitsvalgt fagforbundet

Avdeling Nordlys Førskoleavdeling

Anne Lise har jobbet i barnehagen siden 2019, men har lang fartstid i barnehageyrket. Hun er opptatt av at barna skal føle seg trygg og vise dem omsorg. Hun er opptatt av at alle barna skal bli sett og bli forstått.