Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Verdigrunnlag, mål og satsninger

Vi er: 

Glødende - skapende – tilstedeværende

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

 Vi er GLØDENDE når vi:

 • Tar tak i barnas interesser.
 • Vi er engasjert.
 • Tar i bruk de voksnes kunnskap og interesser.

 Vi er SKAPENDE når vi:

 • Lar oss inspirere av barnas kreativitet.
 • Legger til rette for impulsive aktiviteter.
 • Jobber prosessorientert.

 Vi er TILSTEDEVÆRENDE når vi:

 • Er til stede.
 • Viser interesse for barna og hverandre.
 • Ser hvert enkelt barn.  

HOVEDMÅL

 1. FUS barn har et positivt selvbilde.
 2. FUS barn er trygge og forskende, de trives i lek og har vennekompetanse.
 3. FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.
 4. FUS barn har det gøy i barnehagen.

 

I TINDFOTEN FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

 1. De voksne:
 • Er gode rollemodeller.
 • Har fokus på barnas mestring.
 • Anstrenger seg for å forstå barnet.
 • Bekrefter barnet på en positiv måte.

 

 1. De voksne:
 • Har god kommunikasjon med hjemmet.
 • Tilrettelegger barnehagen for lek og aktivitet.
 • Tilrettelegger for god tilvenning til barnehagen.
 • Tar tak i barnets interesser og lytter til dem.
 • Jobber både i små og større grupper barn.

 

 1. De voksne:
 • Møter barnas spørsmål med interesse.
 • Snakker varmt og positivt om viktige, vanskelige eller spennende ting.
 • Legger til rette for at barnet får påvirke og medvirke i egen hverdag.
 • Legger til rette for at barnet får lære om demokrati.
 • Sørger for at det er gøy hver dag.

 

 1. De voksne:
 • Tøyser og har humor i hverdagen.
 • Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap.
 • Deltar i lek.
 • Er aktive ute sammen med barna.

 

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:

 • Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen.
 • Personalet deltar på veiledning.
 • Personalet følger retningslinjene til Smartmat.