Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Når barnet begynner i barnehagen

”Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen”

(Kunnskapsdepartementet, 2017).

Mål for tilvenningen:

 • Barnet og foreldre skal bli kjent med rutiner.
 • Etablere et godt foreldresamarbeid.
 • Barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, lære og utforske.
 • Tilpasset oppstart etter barnets behov.

Slik gjør vi det i Tindfoten FUS:

 • Sender ut infoskriv om barnehagen og barnegruppa det enkelte barn starter på.
 • Vi tilbyr hjemmebesøk.
 • Oppstartssamtale hvor vi prater om det første leveåret til barnet for at vi skal få et tilnærmet kjentskap til barnet, og for at tilvenningen skal føles lettere for både foreldre og barnet.
 • Omvisning og hilse på ansatte før oppstart.
 • Tilknytningsperson under tilvenningsperioden.
 • Skape tid og rom ved å tilpasse rutiner og organisering av dagen.
 • Tilstedeværende voksne som er på” gulvet” med barna.

Oppfølgingssamtale rundt 2-4 uker etter oppstart

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN

”Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe”

(Kunnskapsdepartementet, 2017).

 

Mål for tilvenningen:

 • Etablere gode relasjoner med nye barn og voksne.
 • Bli kjent med nye rutiner.
 • Gradvis tilknytning med barnet i fokus.

 

Slik gjør vi det:

 • En kjent voksen på besøk sammen med barnet faste dager i god tid før overgang. Dette skjer gjennom små lekegrupper og frokostbesøk.
 • Forberede barn og foreldre på ny avdeling.
 • Tilbud om foreldresamtale med ny pedagog.